چرا تشکیل“ستاد هماهنگی مبارزات مردم ایران (سهم ما)“حیاتی وسرنوشت سازست


گرچه به احتمال قوی ادامه مبارزات شجاعانه مردم ایران بخصوص بانوان وجوانان جان برکف و رهبران جوان و مدبّر میدانی در آینده ای نه چندان دور بفروپاشی جمهوری اسلامی خواهد انجامید ولی بدلیل تفرقه، عدم انسجام و سازماندهی، نداشتن هدف واحد و مشترک، فقدان نیازهای مادی، تجهیزاتی، اطلاعاتی، آموزشی و ارتباطات و نبود آینده نگری که همگی مدلول نداشتن و نبود ستادی مسئول و توانا میباشد که بتواند این موانع را مرتفع و این نیازها را فراهم کرده خلاء‌ قدرتی را که همزمان با فروپاشی رژیم بوجود خواهد آمد پر کند کشور دراین نبود قدرت به صحنه کشمکش های بین فرصت طلبان، قدرت طلبان ازجمله سران و فرماندهان فاسد و جاه طلب سپاه پاسداران که هم پولهای دزدیده شده بیحساب در اختیار دارند و هم سلاح و نیروی نظامی، گروه های مسلحی که هم اینک وجود دارند و یا درآن زمان با کمک دشمنان داخلی و خارجی ایران بوجود خواهند آمد و تبدیل خواهد شد و در نتیجه شیرازه امور کشور نیز همراه فروپاشی اقریب الوقوع رژیم فرو خواهد پاشید .

جلوگیری از فروپاشی شیرازه امور کشور در خلائی که ایجاد خواهد شد مستلزم و درگرو ایجاد و تشکیل ستادیست که از پشتیبانی مردم و نیروهای مسلح کشور برخوردار باشد و با بهره گیری از این پشتیبانی بتواند مشگلات و نواقص فوق را مرتفع و نیازها و توانائیهای لازم را برای پرکردن خلاء قدرتی که در اثر فروپاشی رژیم ایجاد خواهد شد بدست آورده از فروپاشی شیرازه امور کشور جلوگیری کند، ما ایراندوستان متفکر و متعهد خارج و داخل کشور موظف هستیم تلاش برای ایجاد و تشکیل چنین ستادی را در اسرع وقت آغاز و “ستاد هماهنگی مبارزات مردم ایران (سهم ما)“ را ایجاد کنیم و تشکیل دهیم .

توانائهائی که ستادهماهنگی مبارزات مردم ایران (سهم ما)“ باید داشته باشد و مسئولیتهائی که باید بپذیرید: .

(سهم ما)“ بایدباعضویت اشخاصی با توانائیها و خصوصیات زیر تشکیل شود تا با اتکاء به پشتوانه تدبیر، درایت، تخصص،‌ ایراندوستی،تعّهد وشهرت خوب مجموع آنها قادر باشد وبتواند: قبل و مهمترازهرچیز مورد قبول مردم ایران بخصوص مبارزان ملی قرارگرفته پشتیبانی آنانرا کسب کند، یکپارچگی نیروهای نظامی و انتظامی کشور را برقرار و حفظ نموده پشتیبانی کامل و کنترل این نیروها را بدست آورد، خلاء قدرتی را که با فروپاشی رژیم بوجود خواهد آمد پر کند و از فرو پاشی شیرازه امور کشورجلوگیری نماید، نیازهای مادّی، تجهیزاتی، اطّلاعاتی، آموزشی و ارتباطی مبارزات بخصوص ارتباطات با جوامع بین المللی را فراهم نماید، با اتّکاء به قدرتی که از پشتیبانی مردم ایران و بخش ملّی نیروهای مسلّح و انتظامی کشور بدست خواهدآورد کشورها و جوامع بین المللی را از موضع قدرت و نه با دریوزگی های متداول مجاب نماید که برای حفظ منافع ملّی خود دستشان را از پشت رژیم خون و جنون اسلامی برداشته بیش از این از جمهوری اسلامی حمایت ننموده از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران

پشتیبانی کنند، مبارزان ملی را سازماندهی، و طرح های مدبّرانه برای حذف رژیم واستقرارآرامش و امنیّت پس از براندازی رژیم در کشور را با کمک متخصصین رشته های مختلف بخصوص متخصصین اطّلاعاتی، نظامی،اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،‌ روانشناسی و تبلیغاتی و با در نظر گرفتن توانائی نیروهای دراختیارخود، نقاط ضعف دشمن (رژیم) واتمسفر و روند سیاست وقت بین المللی، طرحهای مدبرانه وعملی را برای براندازی رژیم تهیّه و با اجراء این طرح ها دست رژیم را از اختیارات امور کشور کوتاه کند، پس ازبراندازی رژیم آرامش وامنیت را درکشور مستقرنماید وآنگاه مسئولیت ادامه مبارزات ملی یعنی رفراندوم، تدوین قانون اساسی و انتخاب اعضاء دولت و پارلمان یعنی بطورکلّی استقرارحاکمیت ملی سکولاررا به یک دولت موقت ملی بسپارد

اعضاء (سهم ما)“ باید شخصیتهای داوطلب و یا برگزیده ای باشند که: هرچه بیشترسرشناس و مورد احترام مردم ایران و حتی المقدور مورد احترام بدنه نیروهای مسلح و انتظامی کشور باشند، حتی المقدور مورد احترام جوامع بین الملل باشند، دارای تجربیات و سوابق سیاسی و مبارزات ملّی باشند، ازعظمت رسالت بزرگ و مسئولیت خطیری که به عهده میگیرند آگاه باشند، دشمنان را حقیر و بیچاره ندانند و بدانند راه دور و دراز ی که باید با پای پیاده پیموده شود بسیار پرپیچ وخم و پر از سنگلاخ است، دارای پرونده سالم مبارزاتی و مالی باشند، اهداف شخصی، گروهی، سازمانی و به خصوص اهداف ایدئولوژیک خود را تا بعد از حذف رژیم و ایجاد امنیّت و آرامش در کشور مسکوت بگذارند و بالاخره با افکار مردم ایران در داخل کشور و اوضاع بین الملل آشنا باشند .

چگونگی ایجاد وتشکیل ستادهماهنگی مبارزات مردم ایران (سهم ما)“ .

بدون شک اکثراعضاء ستاد هماهنگی مبارزات مردم ایران (سهم ما)“ را رهبران میدانی داخل کشورتشکیل خواهند داد ولی ازآنجا که انجام هماهنگیهای لازم برای تشکیل این ستاد بدلیل سبعیت و حیوان صفتی رژیم درداخل کشورمشکل است، جنبش وحدت ملی ایرانیان به همراه تعدادی ازکنشگران خارج و داخل کشورمسئولیت آغازگری این هدف بسیار مهم وسرنوشت ساز را پذیرفته وبعهده گرفته و از شما که دارای خصوصیات فوق هستید و یا حد اقل با آنها مخالف نیستید ومیپذیرید که در نبود ستادهماهنگی مبارزات مردم ایران (سهم ما)“ شیرازه امور کشور نیز همراه با فروپاشی قریب الوقوع جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید استدعا دارد:

۱با توجّه به کمبود زمان دراسرع وقت نظریات سازنده خود را برای آغازگران ارسال بفرمائید

۲اگرخود دارای خصوصیات فوق و واجد شرایط برای عضویت در(سهم ما) هستید و یا رهبران دیگری را واجد شرایط برای عضویت میدانید به آغازگران معرفی کنید:

ایمیلهای آغازگران:

دکتر فریبرز سارمی(حقوق بین الملل): FARI_Saremi@gmx.de

سرهنگ ستاد محمود صبوری یزدی: msabouri@autlook.com

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است