پیام نوروزی ۱۳۹۳


سال نو را با این امید آغاز می کنیم که ایران عزیز ما سرانجام آینده امیدبخشی را در افق مشاهده کند. به این امید که سال نو آغازی برای برونرفت ستم و دروغ وغارتگری و خیانت از میهن اهورایی ما باشد. به این امید که سال نو آغازی برای عقب نشینی خودکامگی و تنگ اندیشی، و پگاهی برای راستی و آزاد اندیشی و سروری مردم باشد. ما ایرانیان سرانجام کشور خود را پس خواهیم گرفت و به جهانیان نشان خواهیم داد که ایرانی راستین هنوز هست و تا ابد خواهد بود. ما ایرانیان دوباره پیشاپیش کاروان تمدن گام برخواهیم داشت و دوباره جهانیان را از آزادگی و خرد و دانش خود شگفت زده خواهیم کرد.

آزادگی و راستی و مردم سالاری در سرشت ما ایرانیان است. ما از خودکامگی پادشاهی نرستیم که دچار خودکامگی مذهبی شویم. ما از خودکامگی بیزاریم. ما با دروغ و فساد بیگانه ایم. ما بیگانه گرایی و خیانت به منافع ملت را برنمی تابیم. زن و مرد در فرهنگ ایرانی همسر هستند، ما به باورهای مردممان تجاوز نمی کنیم و همه مذهب ها و آیین ها و گرایش ها و نژادها و قوم ها گرامی و برابر هستند.

ما ایرانیان با فرهنگ شادی آفریده شده ایم، ما سیاهپوش و گریه کننده دروغین نیستیم، ما خاک بر سر ریزنده نیستیم و پشتمان را برای دیگران خونین نمیکنیم. ما ایرانی هستیم و همه جشن های ایرانی را بر پا خواهیم کرد. جشن بزرگ نوروز را، و جشنهای ملی مهرگان، یلدا و سده را که به تقویم باز خواهیم گرداند.

آینده نیکی برای ملت ایران پیش بینی می شود، زیرا ما ملت نیک خواهی هستیم. هنگامی که ملت ایران حاکمیت خود را به دست بگیرد، ثابت خواهد کرد که خشونت گرا نیست. ملت ثابت خواهد کرد که آزاده است و بخشاینده و مهربان. ملت ایران همه کسانی را که از انحصارها و روابط نامشروع و غیرقانونی و ابزار قدرت بهره برداری کرده و ثروت اندوخته اند خواهد بخشایید، به شرط اینکه همه ثروت خود را در ایران سرمایه گذاری کنند. ملت همه کسانی را که ستم کرده اند، خشونت کرده اند، زندانی کرده اند، حکم های ناحق و ستمگرانه داده اند، خواهد بخشایید. ملت آنان را که به ناحق دستشان به خون آلوده شده باشد با مهراندیشی دادرسی خواهد کرد. اعدام لغو خواهد شد. ملت گمراهانی را که برای فرار از ستمگری حاکمیت به تبلیغ و اقدام علیه تمامیت ارضی کشور پرداخته اند خواهد بخشایید و حقوق برابر همه افراد را تضمین خواهد کرد. ملت ایران همه کسانی را که در اداره کشور خلاف حقوق مدنی و حقوق بشری عمل کرده اند خواهد بخشایید. ملت ایران شایستگی همه افراد را بی توجه به باورها و وابستگی های کنونی و گذشته، برای اداره کشور به کار خواهد گرفت. ملت ایران با همه کشورهای جهان روابط سیاسی و اقتصادی بر پایه منافع متقابل برقرار خواهد کرد. ملت ایران نشان خواهد داد که در بزرگی و مهراندیشی همتا ندارد.

من در پیام نوروزی سال ۱۳۸۸، گفتم : “امسال، هرچند توفانی از دشواری های اقتصادی را در پیش داریم و هیچ پشتوانه ای از آن صدها میلیارد دلار درآمد تلف شده این سه دهه نافرخنده برایمان نمانده است، و تهی و فقیر و ناامید از آینده هستیم و لاشخوران در پیرامون ما پرسه می زنند؛ ولی نسیمی ملایم و بهاری از دور به مشام می رسد.”

شاید که در این سال بتوانیم نخستین گام را برای زدودن دروغ و فساد و خشونت و بیسوادی حکومتی برداریم، و راه رهایی از سیاهی و تاریک اندیشی، و آزادی و بازشکوفایی ملت بزرگ ایران را بپیماییم. باشد که لبهای تک تک مردم عزیزمان را، در آینده ای نه چندان دور، دوباره خندان ببینیم، شادی دوباره به دلهای ما و پرنده های فراری به خانه های خود بازگردند، و ما از اسارت این زندگی دوگانه تحمیلی رها شویم.

کورش زعیم

تهران- نوروز ۱۳۹۳

 

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است