پیام نوروزی جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران


هم میهنان عزیز : با درود به شما ملت بزرگ ایران از پیشگاهتان اجازه میخواهم ۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت و روز پیروزی ملت ایران بر اهریمن استعمار که مقارن است با خجسته نوروز باستانی را از صمیم قلب به شما ملت میهن دوست ومبارز ایران تبریک گفته و امیدوارم سال ۱۳۹۴ سال بازگشت ایران به دوران پر عظمت وشکوه دیرین خود باشد ، سالی بهتر از سالهای گذشته .
هم میهنان : بیایید با هم دراین پایان سال و آغازسال جدید مروری داشته باشیم به تاریخ گذشته میهن خود ، بیش از یکصد سال قبل مادران وپدران ما از خانه ها به در آمدند و با مبارزات سرسختانه و پیگیر خود آزادی وعدالت اجتماعی و حاکمیت ملی را برای ما نهادینه و نهال آزادی را با خون خود آبیاری کردند . با تاسف در حالی که این نهال نوپا در حال رشد و تکامل بود با کودتای ۱۲۹۹ و ظهور مدرنیته تصنعی رضاشاهی برای مدت بیست سال در یک فضای کاملا بسته و خفقان و پلیسی از رشد آن جلوگیری بعمل آوردند . پس از شهریور ۱۳۲۰ در حالی که ایران در اشغال نیروهای بیگانه قرار گرفته بود ، ولی از ورای آن نسیم آزادی وزیدن گرفت و مردم را به جنب وجوش وحرکت وا داشت و توانستند با آرمانها و نظریات مختلف آزادانه وارد صحنه سیاسی ایران شوند وموفق شدند حاکمیت ملی را استوار کنند و در نتیجه پیروزیهای بزرگی بدست آوردند وجهانی را به تحسین وا داشتند . ولی باز هم افسوس وهزاران افسوس که دشمنان قسم خورده این مرز و بوم با هماهنگی سه ابر قدرت جهانی و عوامل مزدور وخود فروخته داخلی موفق شدند کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به انجام رسانند وحکومت مردمی و ملی زنده یاد دکتر مصدق را سرنگون کنند . کودتایی که هنوز پس از گذشت بیش از نیم قرن سایه شوم آن همچنان برسر این ملت افکنده شده ، و آنچه در طول زمان شاهد بودیم و امروز نیز میبینیم نتیجه آن روز شوم میباشد . پس از کودتا مدت بیست و پنج سال جو خفقان و ضد مردمی و آزادی کشی در جامعه حاکم شد ، ولی از فردای کودتا جوانان برومند ایران زمین مبارزه خود را علیه حکومت استبدادی شاه آغاز کردند. چه زندانها وچه شکنجه ها وچه خونها که در این راه دادند ولی از پای ننشستند ، تا موفق شدند در بهمن ۱۳۵۷رژیم استبدادی شاه را سرنگون کنند و پرنده خونین بال آزادی را در آسمان نیلگون ایران به پرواز درآورند. ولی باز هم افسوس که چه زود این پرنده زیبای آزادی در دام به قدرت نشستگان افتاد و در قفس آهنین دیگری اسیر شد .
هم میهنان : این سوال باید همیشه در مد نظر ما باشد و به دنبال پاسخ آن باشیم و از خود بپرسیم چرا بیش از یک قرن است که این ملت بزرگ و فهیم و مبارز برای نیل به آزادی و حقوق از دست رفته خود مبارزه کرده ولی هنوز در ابتدای راه قرار دارند … چرا ….؟! چرا ….؟! پس از یکصد سال مبارزه برای کسب آزادی امروز از آزادی چه داریم ….؟ تنها نامی و خیابانی و میدانی .
هم میهنان ، عزیزان : بیایید در این آغاز سال نو با هم عهد وپیمان ببندیم به دور از عقاید وافکار سیاسی و گروهی و بدور از تفرقه افکنی تنها وتنها به ایران بیندیشیم و برای عظمت ، سربلندی و آزادی آن گام بر داریم .دست در دست هم دهیم یکصدا با بانوی غزل سرای ایران فریاد برآوریم : ” دوباره میسازمت وطن “….
زنده باد آزادی … پاینده ایران
جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران
بیست ونهم اسفند ۱۳۹۳

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است