پیام نوروزی جبهه ملی ایران- اروپا به ملت ایران


نوروز در جمهوری ترکمنستان

نوروز در جمهوری ترکمنستان

حاشا ازاین تباهی تا کی شب و سیاهی

هموطنان آزاده

با فرارسیدن نوروز با یاد نیاکان ما که این جشن خجسته را به ما ارمغان داشته اند، با یاد زنان و مردانی که برای نگهداری ایران و آیین های ایرانی جان باخته اند، با یاد آنانی که برای رهایی از بند ستم وبرای زندگی در آزادی وشادکامی از جان خود گذشته اند، با یاد دکتر محمد مصدق و دکترحسین فاطمی… و سرانجام با یاد جان باختگان جنبش رنگین کمان سبز و همه زندانیان سیاسی–عقیدتی و در حصرنشینان ایران، نوروز را بزرگ می داریم. در سال نو برای ایرانیان و همه آنهایی که نوروز را جشن می گیرند، زندگی بهتر در تندرستی و شادی آرزو می کنیم.

۲۷ اسفندماه ۱۳۹۳

جبهه ملی ایران- اروپا

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است