هفتم اردیبهشت ،سالروز نخست وزیری دکتر محمد مصدق : آرش رحمانی ،هموند شورای مرکزی جبهه ملی ،سامان ششم ،هفتم اردیبهشت سالروز شروع دوران زمامداری شادروان مصدق می باشد.
متاسفانه این دوران طلایی به دلیل کارشکنی های دربار
پهلوی و همدستی بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و شوروی با کودتایی ننگین و ضد ملی به پایان رسید .
هر چند کودتا تنها پایان دولت ملی مصدق نبود ،پایان تمام دست آوردهای انقلاب کبیر مشروطه بود و خاندان پهلوی ایران را با استبداد و خفقان سیاسی خود ،با نابودی روشنفکران راستین، ایران را به روزهای تاریک امروزی رهنمون ساخت.
همانگونه که شادروان مهندس بازرگان گفت ،”رهبر اولیه انقلاب ایران شخص خود محمدرضا شاه بود ”
هر چند اهل مطالعه و تحقیق چنان دکتر بشیریه بخوبی آن دوران را و دلایل و موانع توسعه سیاسی را شکافته اند ولی کافی هست تا با مقایسه ای بین روشنفکران و بزرگان سیاست ابتدای دوران پهلوی که حاصل همان قاجار هزار ایراد بودند با روشنفکران دهه پایانی حکومت پهلوی آنچه بر سر ایران آوردند را در یابیم.
از علی اکبر داور ، تیمورتاش ، مصدق ،علی اصغر حکمت ، کسروی،فرخی یزدی،تقی ارانی،میرزاده عشقی ،ایرج میرزا،عارف قزوینی ،تقی زاده و….. به چه روشنفکرانی منتهی گردید ،آل احمد ،شریعتی ،تقی شهرام
و…
جلوی کتاب های روشنگرانه فریدون آدمیت به لطف مشاورانی چون نصر گرفته شد تا شریعتی در حسینیه ارشاد هر آنچه تناقض و توهم و دروغ بود را به مغز جوانان و دانشجویانی که تشنه آگاهی بودند و به لطف استبداد و خفقان در حوزه کتاب و بحث هیچ جایی ب ای مقایسه و انتخاب اندیشه ها نداشتند بخوراند.
و نتیجه آن تعلیمات شاگردانی شد که در فرقان به ترور پرداختند و یا در فرقه رجوی به خیانتکاران بی مانند در تاریخ ایران مبدل گشتند.
امروز وظیفه میهن دوستانی که دغدغه آزادی و یکپارچگی و سرافرازی ایران را دارند جز گرد آمدن زیر پرچم مصدق که قانون مداری ،آزادی ، حفظ تمامیت ارضی ایران و حرکت به سوی پیشرفت و رفاه اقتصادی و اجتماعی ایرانیان هدفش بود نیست .
در روزگاری که پیروان مستبد پیشین در تلویزیون های خود در کمال بی اخلاقی بر مصدق می تازند و او را خائن می نامند و در داخل ایران سیمای ضد ملی در مناظره های کارشناسان خود مصدقی ها را احمق می نامد باید با نگاه داشتن پرچم راه و منش مصدق در دست به یاری ملتی شتافت که بیش از ۱۴۰ سال در راه برقرای قانون و برقراری حق آزادی و عدالت از هیچ جان فشانی دریغ ننمودند

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است