هشدار به هممیهنان آزاده، نهادهای حقوق بشری و احزاب سیاسی درباره قصد حکومت برای اعدام بازداشت شدگان دراعتراضات اخیر


از منابع آگاه در تهران مطلع شدیم که با هماهنگی و تأیید دفتر خامنه ای تصمیم گرفته شده است به بهانه مبارزه با فساد اقتصادی عده ای از متهمین به فساد اقتصادی را بطور گزینشی اعدام کنند تا با قربانی ساختن آنان هم شاهدان فساد مقامات طرازاول حکومتی را از بین برده و هم ایجاد وحشت برای معترضان به وضع موجود کنند.

هدف اصلی از اعدام متهمین اقتصادی کاهش حساسیت مردم در مورد اخبار مربوط به “اعدام” می باشد، چراکه حکومت قصد کرده عده ای از معترضان برای نان و آب را از میان دستگیرشدگان در دیماه سال قبل و سه ماه اول امسال بطور همزمان اعدام کند.

حکومت قصد دارد با همزمان انجام دادن اعدام های منسوب به فساد اقتصادی و اعدام فرزندان ملت به جرم شورش علیه ظلم و بیداد، ایجاد وحشت کرده و به خیال خود از وقوع قیام های مشابه در آینده پیشگیری کند.

ما مخالف اعدام هستیم به هر بهانه و علیه هر شخصیت حقیقی یا حقوقی. اما سرانِ حکومت که خود مسئول اصلی تمامیِ فسادهای اقتصادی بوده اند با براه انداختن تبلیغات علیه به اصطلاح “مفسدین اقتصادی” براستی قصد به انتقامگیری از ملت ایران کرده اند.

حکومت همواره به دنبال انتقام است، به دنبالِ موقعییتی برای تحت پوشش قرار دادن اعدام عده ای از فرزندان ملت در شورش های اخیر. ما از نهادهای حقوق بشریِ جهانی و احزاب سیاسی و افراد متنفذ ایرانی، ورایِ هر نوع تفاوت در سیاست یا راهکار مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی، درخواست داریم با افشا کردن این سیاست ضد ملی، ضد بشری به خنثا کردن این اقدام غیرقابل توجیه و رذیلانه حکومت پرداخته و صدای ملت ایران باشند.

با امید به ازبین‌بردن مجازات ضدانسانی اعدام

با امید به آزادیِ تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی

با امید به تلاش و همبستگی همه آزادیخواهان ایرانی و طرفداران حقوق بشر در جهان

پاینده ایران

جبهه ملی ایران-اروپا

٢٧ امردادماه ١٣٩٧

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است