نکاتی که باید مورد توجه وزیر جدید علوم قرار گیرد- ضیاء مصباح، دبیر کانون علوم اداری ایران


با توجه به انتصاب جناب وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری جدید در آینده نزدیک و امید به موفقیت ایشاننکاتی را مطرح مینماید تا در دستور کار متولیان این وزارت خانه بسیار نقش آفرین در پیشبرد بسیاری امور مملکت که چگونگی پیشرفت یا وابستگی بیشتر کشورمان را در پی دارد، قرار گیرد.

بطور نمونه به مباحث اخیر که مبین روشهای کدخدا منشی بین دانشگاه آزاد و وزارت مسؤل آموزش عالی کشورمان میباشد اشاره میشود.

توجه به ادعاهای استاندارد بودن مکانها، تجهیزات، توسعه رشته های تحصیلی، چگونگی تبحر مدرسین، محتوی آموزش، تعداد دانشجو و… – بنظر نگارنده که از دهه ۴۰ تا کنون در این زمینه مشاهدات و مطالعاتی نسبتا مفصل دارد، در این برهه ضرورت تام مینماید.

اصولا اتلاق واژه دانشگاه به بسیاری از تاسیسات وامکانات این تشکیلات غیر منصفانه است، هر چند که به «بالابرهایی از قبیل تله کابین در محوطه بسیار وسیع و نا هموارساختمان مرکزی مجهز شود» و یا از لحاظ تعداد عددی واحدها – از برترین دانشگاههای جهان شمرده شود و اندازه مساحت مایملک بیش از خاک کشورهای کویت ، امارات و بحرین در دعوای این کشورها باقطرعنوان گردد. …

با آمدن مدیران فعلی منصوب با اهداف خاص، سر نوشت این تاسیسات بسیار پر هزینه « نا تمام از جیب ملت و غیرخصوصی» احتمالا به تبلیغات وسیعی در نفی این پروژه ها بینجامد. …

توسعه بی رویه رشته های درسی اخیرا به مجادلاتی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد انجامیده و تاکید بر توسعه کیفی آموزش عالی به ارتباطات سیاسی بدل شده و نفوذ متولیان جدید و ارتباطات آنان موضوع را موقتا مسکوت نمود.

محصول این کارخانه« آدم سازی» هر ساله دهها هزار فارغ التحصیل با همیاری سایر مدارس عالی شهریه بگیربدون دانش حداقل های لازم علمی« با تعریف و مفهوم فارغ التحصیل دانشگاه» میباشد که وارد بازار کار« بدون بازار» میشوند و نهایتا با پوزش از صراحت و بیان حقیقتی تلخ بر: بیکاران، رانندگان اسنپ وگرفتاران معاش می افزایند.

دوران پایانی تحصیل که در واقع تحصیل را پایانی نباید و نشاید و ورود بعرصه اجتماع با چنین سیستم غیر پاسخگو و مشاهدات نیروی بخرد عظیم جوانان علاقه مند به داشتن مدرک بالاتر مشغول به تحصیلات نه چندان عمقی در این تشکیلات بسیار عریض و طویل و نظارت نا خواسته اغلب آنان صرفا به دلیل علاقه به ارزش گذاری بیشتر به مدارک اخذ شده، از سوی دیگرگستردگی صوری، عدم هماهنگی با متولی اصلی آموزش عالی، ادامه روشهای رانتی بر آمده از روابط، قدرت و زور آزمایی ها، دریافت هر چه بیشتر مبالغ تحت عنوان شهریه آنهم بدون ارایه کیفیت مناسب وانگیزه خدمت را در همان بدو ورود به جامعه، دچار لطمه میسازد.

که همه نا بسامانی ها از قبیل: تظاهر به خدمت، ناتوانی در ارایه راه حل غلبه بر مشکلات عدیده موجود در تمامی موارد، گسترش فساد در تمامی سیستم های اجتماعی، عدم پیشرفت کار، توسعه کم کاری، عدم احساس مسؤلیت ، وابستگی های مختلف علمی و صنعتی، توقف کشور از هر لحاظ و … ریشه در این گونه بی تفاوتی ها و عملکردها دارد.

امید اینکه با سپردن کار تحقیقاتی، مطالعاتی، علمی به مدیریت متمرکز و متخصص دانشگاهها که رو به تحلیل رفته اند، توسعه رشته های دانشگاهی بر اساس نیاز واقعی بازار بوده، و در زمینه چگونگی پذیرش استاد و دانشجو وبیش از این شاهد افت شدید ارزشها و تنزل مقام علم نبوده و با برخوردهای گزینشی و« شعار گونه حفظ ارزشها» این وادی بسیار موثر را به سیاست، تصفیه حساب و تبلیغات آلوده ننمایند.

توجه متولیا ن دولت جدید در مسیر ممانعت از توسعه ظاهری و کمی موسسات آموزش عالی می انجامد که در شرایط فعلی با هدف تبلیغاتی همراه و به ایجاد درآمد و صدور مدارک تحصیلی فاقد ارزش علمی منتهی شده است.

سازمان سنجش آموزش کشور بشرح وظایف پیش بینی شده در زمان تاسیس « حداقل ۵۰ سال قبل» دراساسنامه اولیه این تشکیلات متصدی: ارزش یابی آموزش عالی و نیاز مملکت، ارزیابی مدارک تحصیلی، تخصص و میزان درایت و نگرش داوطلبان ورود به عرصه کادر علمی، چگونگی مطالعات و ارتقاء آنان، توسعه آموزش عالی، ارزیابی کیفیت کتب واحدهای درسی و بسیاری وظایف مربوط به این حیطه حساس که صرفا به برگزاری کنکور سراسری در این روزگار اهتمام داردبوده است .

در صورت حذف اختیارات و وظایف این سازمان تابع وزارت علوم که دارای هیات امناء بود، به دلایل تفویض اختیار غیر اصولی مبتنی برارتباطات یا تضعیف نیروی متخصص وبایستی مجددا و حسب ضرورت به این سازمان واگذار گردد تا با وحدت رویه وتمرکز اختیارات مسؤلانه و پاسخگوییاز خطاهای بیشتر باضمانت اجرایی لازم با استقرار کادری قوی و متخصص « عدم گرفتار معاش» و معتقد به منافع ملی ممانعت بعمل آید.

تقویت وزارت علوم و آموزش عالی با انتخاب وزیری بخرد، دانشگاهی ، تحصیلات مربوط به آموزش عالی که قطعا پزشکی نمیتواند باشد، دیدگاه جهانی، سلامت نفس، آزاد منشی، مسلط به چندین زبان زنده دنیای علم، سوابق مناسب وبرای مدیریت کلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مملکت با درک ضرورت ارتباط با مراکز علمی معتبر بین المللی از میان ظرفیت های فراوان موجود که تعهد را تخصص میداننداز سوی دیگر نظارت و کنترل دقیق کارشناسان خبره از عملکرد آموزش عالی … با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی واز هر گونه تیشه زدن به ریشه علم و فن آوری، در واقع اینده کشورمان ممانعت مینماید، که جلو ضرر را از هر کجا بگیرید منفعت خواهد بود.

انتظار اینستکه فرد مورد نظر دارای این شایستگی ها باشد که اینده نه چندان دور توانمندی وزیر جدید را در مسیر اهداف تعریف شده مدون، نشان خواهد داد.

مشروط به آنکه کادر وزارت علوم پیشقراول چگونگی اعتبار علمی کشورمان و موسسات تابعه به دلیل کمی بودجه و نداشتن منابع در امدی، دچار روز مره گی، سستی ها، چکنم و انتصاب اساتید فراخوانده شده از مراکز علمی دیگر برای تصدی مدیریتها براساس رابطه، بدون داشتن شرایط احراز و سوابق مناسب … ونکاتی از این قبیل که مثنوی هفتاد من میشود، نباشند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است