نخستین پیام دکتر مصدق از رادیو تهران به ملت ایران در جایگاه نخست وزیری و به مناسبت اول ماه مه


mosaddegh-kargarmosadegh-mellat

هموطنان عزیز

هیچ تصور نمی شد موقعی پیش آید که به عنوان نخست وزیر بوسیله  رادیو با شما صحبت کنم  و  هیچوقت تصور نمی کردم با ضعف مزاجی که دارم مسؤلیت چنین کار خطیری را قبول نمایم. قضیه ی نفت سبب شد که من این بار گران را بدوش بکشم و اکنون تنها خدا می داند تا کی بتوانم آن را تحمل کنم.

هموطنان عزیز

رأی بی سابقه و بی شائبه ی همکاران عزیزم  نمایندگان محترم مجلس شورایملی و مجلس سنا، و اظهار تمایل آن ها بزمامداری اینجانب سبب شد که از نظر فریضه ی ملی از قبول زمامداری خودداری نکنم  و امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را در تشکیل دولت اطاعت نمایم.

هموطنان عزیز تردید ندارم که برای قبول این کار و بار گرانی که بدوش گرفته ام از بین می روم  چون مزاج من متناسب با قبول چنین وظیفه ی مهمی نیست ولی در راه شماجان چیز قابلی نیست  و از صمیم قلب راضی هستم که آن را فدای آسایش شما کنم.

در اینجا از دو دسته هموطنان عزیزم در خواستی دارم که ناچارم آن را عرض کنم و از حضورشان تقاضا نمایم با قبول آن به من کمک کنند.

تقاضای اول من از بعضی از آقایان ارباب قلم و روزنامه نگاران است که از آزادی سوء استفاده نکنند و عفت قلم را همیشه رعایت نمایند ـ  زیرا هیچوقت نمی خواهم ترتیبی پیش آید که آنها نتوانند منویات خود را اظهار کنند ولی اظهار منویات و استفاده از آزادی باید تا حدی باشد که به آزادی دیگران و حقوق مشروع آنها و به امنیت مملکت خللی وارد نکند.

تقاضای دوم من از هموطنان عزیزم کارگران است، که من آن ها را مثل فرزندان حقیقی خودم دوست دارم و می دانم آن ها زحمت می کشند، و نان می خورند، و از کار دیگران سوء استفاده نمی نمایند.
امیدوارم فردا بمناسبت روز اول ماه مه، که عید کارگران دنیاست و آن ها هم بالطبع در آن جشن بزرگ شرکت می کنند، طوری رفتار نمایند که نظم و ترتیب و آرامش آنها برای دیگران سرمشق شود.

کارگران ارجمند و عزیز ما میدانند که جبهه ی ملی از ابتدای تشکیل خود برای بسط دمکراسی و تأمین آزادی  و مخصوصاً برای فراهم آوردن موجبات رفاه و آسایش طبقات محروم مملکت  مبارزه کرده و از راه نجات ملت ستمدیده ی ایران و وصول باین مقاصد ملی را در استقلال اقتصادی و تسلط بر منابع ثروت ملی تشخیص داده است. اینک که به خواست خداوند متعال و به همت نمایندگان مجلس بزرگترین منابع ثروت ملی به ملت بازگشته همگی یقین داریم که  اگر درست از آن ثروت سرشار استفاده شود ملت ما خواهد توانست در آتیه با نهایت رفاه و آسایش بسر برد و دوش بدوش ملل راقیه وظیفه ی خود را در کمک به تمدن عالم به انجام رساند. ولی واضح است که  اگر تفرقه و نفاق و اغتشاش در میان ما پیدا شود تمام زحمات ملت ایران نقش بر آب خواهد شد  زیرا با هرج و مرج و بی نظمی قوای ملی باید مبارزه با اغتشاش کند و ناچار از بهره برداری از منابع نفت و هرگونه فعالیت برای عمران و آبادی کشور خود بازبماند. ولی اطمینان دارم کارگران هوشیار ما با حفظ نظم و آرامش و جلوگیری از بروز اغتشاش این بهانه را هم از دست دشمنان خواهند گرفت و بدنیا ثابت خواهند کرد که ملت ایران راه را از چاه تشخیص می دهد و اینک که می بینند شب تیره کشور رنج دیده ی آنها بسحر نزدیک شده و عنقریب انشاء الله آفتاب سعادت ملت ایران طالع می شود.

بدولتی که جز خدمت بآنها هیچ گونه منظور و مقصودی ندارد مجال خواهند داد تا با فراغ بال بوظیفه ی خطیر ملی خود، که تقویت استقلال سیاسی و تأمین استقلال اقتصادی کشور است عمل نموده و عدالت اجتماعی و رفاه و آسایش عموم طبقات مملکت را انشاء الله فراهم کند.

شما را به خدا می سپارم و از باری تعالی مسئلت دارم که مرا در مقابل هموطنان عزیر شرمسار نکند.

ـ  * ـ  توضیح هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ  سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

ــ اولین اقدام دولت دکتر مصدق لغو دستور شهربانی کل کشور دائر بر ممنوعیت تظاهرات کارگران  بمناسبت جشن اول ماه مه بود. پیام دکترمصدق بمناسبت روزگارگر در ١٠ اردیبهشت ۱۳۳۰ ( شب اول ماه مه ۱۳۵۱) از رادیو تهران پخش شد و در واقع اولین پیام دکترمصدق در دوران نخست وزیری اش بود.

منبع: مجموعه ای از نطق های تاریخی دکترمصدق ـ پیام دکترمصدق ـ نظم و ترتیب کارگران باید برای دیگران سرمشق شود.صفحات ٨٩ و ٩٠ ـ نشریه شماره ٣ ـ سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا ـ ١۴ اسفند ماه ١٣۴۶ ـ چاپ اروپا

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است