نامه کورش زعیم به رییس کانون وکلای مرکز – تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده, جناب آقای دکتر علی نجفی توانا


setodeh
ریاست گرامی کانون وکلای مرکز
رونوشت: جناب آقای ماجد وثوقی،
رییس شعبه ۲ دادگاه انتظامی کانون وکلا
سروران گرامی،
«در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم … و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء می نمایم.»
یک وکیل مدافع دادگستری بر پایه سوگندنامه خود، شرافت خود را وثیقه تعهد به عدالت و احقاق حق قرار میدهد. بانو نسرین ستوده وکالت من را در محاکمه شعبه ١۵ دادگاه انقلاب پذیرفت تا همراه بانو گیتی پورفاضل در پی اجرای عدالت و احقاق حق در مورد من شوند. قاضی ابوالقاسم صلواتی، ریاست محترم شعبه ١۵، از پذیرفتن ایشان به جلسه دادگاه خودداری و پروانه وکالت ایشان را به استناد حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مبنی بر محرومیت ده ساله از وکالت، تعلیق شده و غیرقانونی اعلام کردند. ایشان همچنین اظهار کردند که این “اشتباه” اصلاح خواهد شد. رفع این “اشتباه” به شعبه ١ دادگاه انتظامی کانون وکلا ارجاع شد.
من خود در شعبه ١ دادگاه کانون حضور پیدا کردم تا از حق خود به داشتن وکیل مدافع مورد علاقه دفاع کنم. بحث و استناد ریاست دادگاه و مشاوران، حفظ وحدت رویه کانون وکلا بر پایه قانون و رای های گذشته بود، بنابراین پذیرش درخواست تعلیق را رد کردند که تصمیمی ستایش انگیز است. دادگاه انتظامی کانون، در طی سه دهه گذشته بی توجه به حکم های صادره توسط دادگاه های عمومی مبنی بر لغو یا تعلیق پروانه یک وکیل دادگستری، همیشه پروانه آن وکیل را تمدید کرده بوده است. این اقدام کانون مستند به قانون، نظریات حقوقی و رای های دیوان عالی کشور بوده که با صراحت اعلام کرده هیچ دادگاهی بجز دادگاه انتظامی کانون وکلا حق تعلیق یا لغو پروانه یک وکیل را ندارد. بنابراین، قانون استقلال کانون وکلا را تضمین کرده است. رای شعبه ١ دادگاه انتظامی کانون مبنی بر خودداری از تعلیق پروانه وکالت بانو نسرین ستوده مورد درخواست مقامهای قضائی، بر پایه همین قانون و رویه بوده است.

با پیگیری های دادستانی و رییس شعبه ١۵ دادگاه انقلاب این بار پرونده به شعبه ۲ دادگاه انتظامی کانون به ریاست آقای ماجد وثوقی ارجاع کرد، و این شعبه (به گفته خودشان زیر فشار) با حیرت جامعه حقوقی و حقوقدانان، پروانه وکیل مدافع من را سه سال تعلیق کرد.
جناب آقای نجفی دانا، آنچه برای من از اهمیت زیادی برخوردار است اینست که شما و رییس دادگاهتان با تسلیم شدن به یک درخواست غیرقانونی و مغایر با قانون و عرف کانون، من را از وکیل مدافع خود محروم کرده اید که این گناهی نابخشودنی است. این قوه قضائیه است که باید تسلیم دفاعیات و مستندات شما در دفاع از حق مردمی که به شما اتکاء می کنند شود، نه شما تسلیم قوه قضائیه. وکیلان دادگستری و کانون وکلا باید از قوه قضائیه و قوه مجریه بکلی مستقل باشند تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند، نه اینکه وسیله اعمال فشار این دو قوه باشند. این رفتار برای کانون وکلا بسیار ناپسند و غیرحرفه ایست. شما تصور نمی کنید که چنین عملکردی کانون وکلا را به سخره می گیرد و اعتماد مردم را از آن سلب می کند؟
بدتر از آن، برخی از زیردستان و دست اندرکاران کانون به کرات به نقل قول از شما که رییس کانون هستید، و نیز از رییس شعبه ۲ دادگاه کانون، خانم ستوده را نکوهش کرده اند که چرا وکالت کورش زعیم را پذیرفته و اینکه ایشان هرگز نباید به چنین کاری دست می زده است. آیا پذیرش وکالت من چنان گناه بزرگی است که به بهانه آن یک وکیل مبرز و خوشنام و وظیفه شناس را از ادامه حرفه وکالت محروم و بیکار کنید؟ آیا یک وکیل دادگستری حق گزینش موکل خود را ندارد؟ آیا پذیرش درخواست وکالت باید با اجازه قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد؟ آیا کانون این انتظار را از همه وکیلان در مورد همه موکلان دارد، یا اینکه دفاع از کورش زعیم جزو اعمال ممنوعه شده است؟

شما و زیردستان وفادارتان به چه حقی و بر پایه کدام قانون، مقررات یا آیین نامه وکیل مدافع من را سرزنش می کنید و زیر فشار می گذارید که چرا وکالت من را بر عهده گرفته است؟ آیا تعلیق پروانه وکالت ایشان به دلیل پذیرش وکالت من را، همان دادگاه انقلاب بر عهده شما نگذاشته؟ شما آگاه بودید که شعبه ١۵ دادگاه انقلاب ایشان را که یکی ازدو تن وکیلان مدافع من بودند به دادگاه راه نداد، در صورتیکه پروانه وکالت ایشان تایید شده و معتبر بوده است. دیری نگذشت که درخواست تعلیق به شعبه ١، و پس از زیر بار زور نرفتن آن شعبه، این وظیفه به شعبه ۲ دادگاه کانون محول و پروانه وکیل مدافع من برای سه سال تعلیق شد.
بنابراین، من از شما و ریاست شعبه ۲ دادگاه کانون، که به همسر بانو ستوده اعتراف کرده زیر فشار این کار را انجام داده، می خواهم که به علت تخلف فاحش اخلاقی و تخلف از سوگند وکالت خود، فقدان شهامت حرفه ای، و با پیروی از دستوری مغایر با وظایف و استقلال کانون وکلا و وکیل، از بانو نسرین ستوده پوزشخواهی کرده پروانه وکالت ایشان را از تعلیق در بیاورید؛ یا در صورت ناتوانی و نداشتن اختیار و شهامت حرفه ای، یا اعتماد به نفس در انجام مسئولیت خود، از سمت خود کناره گیری کنید.
با گرامیداشت،
کورش زعیم
هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران
۲۵ بهمن ١٣۹٣

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است