نامه کورش زعیم به حسن روحانی، رییس جمهور: طرح بهبود کشاورزی در ایران – الویت کشاورزی در تامین امنیت ملی


zaim-kouroshیازدهم دی ۱۳۹۳

جناب آقای حسن روحانی

ریاست گرامی جمهوری اسلامی در ایران

موضوع: الویت کشاورزی در تامین امنیت ملی

جناب رییس جمهور،

سیاست هوشمندانه دولت شما که کشاورزی را از اهمیت نخست در تامین امنیت ملی اعلام کرده اید، تنها نکته مثبت امیدوار کننده در سیاست کلان اعلام شده دولت، بجز البته توافق با قدرتهای جهانی و برداشتن وزنه سنگین تحریم ها از سر ملت ایران، است. البته تولید صنعتی نیز همپای کشاورزی باید باززنده سازی شود. توجه به تولید کشاورزی و صنعتی، که زیربنای فعالیت اقتصادی است می تواند از سرخوردگی کارآفرینان و ناامیدی ملی بکاهد؛ و دولت را از تنبلی و فساد ژرفی که گرفتارش است، تا حدی نجات دهد و فساد کلان رایج را به مرور زمان تا حد رشوه های زیر میزی اداری کاهش دهد. ما باید از وابستگی به درآمد نفت که سازندگی و تلاش ملت در آن دخالت چندانی ندارد، و دست اندرکاران ناشایسته و ناراست دولت گذشته را تا مغز استخوان فاسد کرده و به غارتگری واداشته بود، رها شویم. ما باید به جایی برسیم که درآمد نفت نه برای هزینه های جاری بلکه فقط برای سرمایه گذاری های کلان مصرف شود.

با توجه به شرایط غیرعادی و ویژه ای که در کشور بوجود آمده، و تحریمهای نابودساز عمدتا ناشی از عملکرد دولت نهم و دهم، و اینکه زیر ساختهای اقتصادی در صنعت و کشاورزی نابود شده اند، الویت های رسیدن به اقتداری که شما از آن سخن می گویید نیاز به روش های اجرایی ویژه دارد که امیدوارم توانمندی آن را در ساختار کنونی دولت وجود داشته باشد.

ما از لحاظ اقتصادی در شرایط جنگی بسر می بریم. دشمنی آمده و سراسر کشور را بمباران کرده، و اکنون باید نخست آخال ویرانی ها پاکسازی و موانع بوراکراتیک برداشته و سپس به سازندگی پرداخته شود. در غیر اینصورت مردم سختکوش ما در هر گام با کاستی ها و دشواری هایی روبرو می شوند که آنان را سرخورده تر، متضرر و حتا ورشکست می کند.

ما در زمان دولت هفتم، به درخواست ایشان برای ارائه راهکارها، طرحی برای مدیریت و پیشرفت کشاورزی کشور (البته رایگان) ارائه دادیم که به وزارت کشاورزی ابلاغ شد، و هرچند آثار اجرای برخی موارد آنرا مشاهده کردیم، ولی نمی دانیم تا چه حد بکار برده شده است. من متن طرح را که هنوز مصداق اجرایی دارد دوباره تقدیم می کنم تا بلکه بکار آید.

ولی از آنجا که شالوده نظام کشاورزی کشور ویران شده است، من توجه به برخی نکته های مهم پیش زمینه آماده سازی نظام کشاورزی کشور برای اجرای یک طرح شدنی را فهرست می کنم:

  • تدوین یک برنامه واقع گرایانه با توجه به شرایط موجود و امکانات سازمانی و مالی دولت.
  • تغییرات گسترده در ژرفای مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور و کنار گذاشتن مدیران تحمیلی بی انگیزه و ناکارشناس که برای پیشرفت کشاورزی در آنجا گماشته نشده اند؛ و واگذاری مسئولیت ها به مدیران و کارکنان میهن پرست دلسوز و شایسته و کارشناس، ولی دل شکسته و ناامید و در انتظار بازنشستگی.
  • بانک کشاورزی که مانند همه بانکهای دولتی تبدیل به بنگاه نزولخواری شده، باید بکلی متحول شود تا بتواند به زنده سازی طرح های گسترش کشاورزی و صنایع کشاورزی کمک کند. ما وظایف بانک کشاورزی را در طرح پیوست توضیح داده ایم. بسیاری از مدیران بانک کشاورزی نه درک درستی از وظیفه خود نسبت به تولید و صنعت کشاورزی دارند و نه شایستگی خدمت در مقامی که به آن گماشته شده اند. این بانک بجای مشاوره و یاری رسانی به کشاورزان و صنایع کشاورزی، الویت خود را وصول مطالباتی که طی ده سال گذشته به علت سیاستهای تخریبی دولت و انباشت بهره های سنگین بانکی چند برابر شده با تملیک زمین و دارایی مشتریان قرار داده است.
  • بانک کشاورزی، و بانکهای دولتی دیگر، که مطالبات معوق از فعالیتهای واقعی کشاورزی و صنعتی دارند، در وصول مطالبات خود افزون بر بخشودگی جریمه ۶٪ که وضع آن خود ناسازنده و غیرضروری بوده است، بهره بانکی هشت سال ۸۴ تا ۹۲ را به بدهکاران ببخشند؛ و با بررسی نیاز کشاورزان و صنایع بدهکار، در صورت تشخیص اقتصادی بودن فعالیت، برای باززنده ساختن و فعال کردن مجدد آنها، وام مناسب در اختیارشان بگذارند.
  • ممنوعیت صدور سند مالکیت توسط وزارت جهاد کشاورزی برای زمینهای کشاورزی به حداقل ده هکتار هیچ دلیل معقول یا عملی ندارد. با این ممنوعیت، کشاورزان کوچک از امنیت سند مالکیت محروم میشوند و ناچار زمین خود را تبدیل به کاربردهای غیرکشاورزی می کنند یا آن را فروخته به شهرها مهاجرت می کنند. این ممنوعیت باید برداشته شود.
  • لغو مقررات اعطا یا تغییر کاربری شرکتهای بدهکار مشروط به پرداخت بدهی معوقه به بانکها، که باعث توقف فعالیت بسیاری از شرکتهای کشاورزی شده که اجبار به تغییر کاربری برای رها کردن یک فعالیت زیانبار و تغییر به فعالیتی بهتر دارند.

امیدوارم طرح پیوست، در ۱۶ برگ، سودمند باشد، و در صورت توجه به آن، طرح تفصیلی برای بازسازی، راه اندازی و رونق صنعت در کشور هم (البته رایگان) تقدیم خواهد شد. ما اکنون حدود یکصدهزار طرح صنعتی ناتمام، و صنایع خوابیده، رها شده یا ورشکسته در کشور داریم که راه اندازی حتی نیمی از آنها کشور را تبدیل به یکی از مهمترین قطبهای صنعتی جهان خواهد کرد.

با گرامیداشت،

کورش زعیم
هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران

طرح پیوست:

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=321

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=322

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است