مصدق بزرگ ۱۳۳ ساله شد و ما هنوز در برابر عظمت او حقیر هستیم


دو شب بزرگداشت زادروز دکتر محمد مصدق در سرای کورش زعیم

– حاضران: دکتر مه لقا اردلان (شورای مرکزی و سازمان استادان جبهه ملی)، مهندس عباس امیرانتظام (رهبری جبهه ملی)، مهندس محمد اویسی (سازمان مهندسان جبهه ملی)، دکتر داود هرمیداس باوند (رهبری و سخنگوی جبهه ملی)، جمال درودی (شورای مرکزی)، رضا درودی (سازمان حقوقدانان جبهه ملی)، سعید دینی (جبهه ملی همدان)، … دکتر احمدعلی رجایی (نیروی سوم)، مهندس آرش رحمانی (سازمان مهندسان جبهه ملی)، کورش زعیم (شورای مرکزی)، حسین زندی (جبهه ملی همدان)، علی شجاع (سازمان اصناف جبهه ملی)، دکتر سعد عمرانی (جبهه ملی اروپا)، امین کرد (جبهه دموکراتیک ایران)، محمد کریمی (جبهه ملی)، ناصر کمیلیان (سازمان بازار جبهه ملی)، عماد گلی (دانشگاه مفید قم)، ضیاء مصباح (حزب مردم ایران و دبیر کانون علوم اداری ایران)، اسماعیل مفتی زاده (جبهه متحد کرد ایران)،‌دکتر محمد ملکی (استاد و رییس پیشین دانشگاه تهران)،‌ بانو الهه میزانی (امیرانتظام)،‌ احسان هوشمند (پزوهشگر و نویسنده تاریخ اقوام ایران)

Zadruze-Mosaddegh-1394_1

Zadruze-Mosaddegh-1394_3

Zadruze-Mosaddegh-1394_2

Zadruze-Mosaddegh-1394_4

Zadruze-Mosaddegh-1394_5

Zadruze-Mosaddegh-1394_6

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است