محمد سهیمی: امروز باید جلوی جنگ با ایران را بگیریم تا فردا مجبور به شرکت در آن نشویم


 یکی‌ از دوستان قدیمی‌ و همفکر من متنی زیبا در رابطه با اوضاع کنونی نوشته ا‌ند که به دوستان از جمله من فرستادند. این متن را که بسیار متفکرانه است عیناّ برای شما نقل قول می‌کنم. با قسمت بزرگی‌ از آن موافقم، و اختلاف من با این متن کوچک است. تا شما چه عقیده‌ای داشته باشید:

“به نظرم میهندوستی، دمکراسی خواهی، و صلح طلبی نیاز به این دارد که فرهیختگان با تجربه متنوع الفکر داخل و خارج، مدبرانه در این وانفسای تحریم فیل کش اقتصادی و احتمال حمله به ایران؛ کشورمند مانده و کشورمندی کنند. از کنش‌ها و نوشته‌ها و پتیشن‌ها که در راه صلح و ترغیب گفتگوی محترمانه از هر طرفی و از هر جناحی میاید؛ استقبال کنیم. دنبال تسویه حساب‌های سیاسی درون احزاب ایرانی و امریکأیی و اختلافات طبقاتی و ایدلوژیک در این مقطع زمانی نرویم. دست آورد سناتور برنی سندرز را دست کم نگیریم و تجارب ژوزف بایدن و بقیه نامزد‌های انتخاباتی را به طاق نسیان نکوبیم. چون پیروزی این جبهه دمکراتیک، پرگرسیو،عدالت خواه ، صلح طلب و قانون پذیر، بر پوپولیسم نژاد پرست بقول برنی سندرز به رهبری ” ترامپ خطرناک ” استراتژی ماست؛ پس از تبدیل مسابقه درون جبهه به دشمنی درون جبهه بپرهیزیم .

هدف ما کشورمندان دگراندیش مدبرغیر حکومتی با امکانات محدود در فضای کنونی تحریم و جنگ روانی و نظامی علیه ایران غیر دمکراتیک از طرف امریکای دمکراتیک ۱۰۰‌ تا نیست و کلاف سر در گم هم نیست، مگر آنکه امکانات خویش را نجومی متصور شویم و به فکر دست رسی به رویاها و حل همه مشکلات در این زمان باشیم.

اولویت برای ما تبلیغ برای توقف تحریم و تهدید جنگ علیه ایران از طرف آمریکا، باز گشت به میز مذاکره برای ادامه، بر رسی، و تکمیل یا تجدید نظر در نکات برجام و جلوگیری کامل طرفین آمریکا و ایران از هرگونه تحریک نظامی در مرز‌های ایران، علیه ایران یا از طرف ایران علیه همسایگان ایران است.

ورود از این مدخل میتواند جنبش مستقل مردم ایران را به تحقق خواسته‌های انسانی، مدنی، و دمکراتیک، در نفی فساد و استبداد در کشور یکپارچه ایران؛ نزدیک کند. بیم دارم که در صورت عدم رعایت این اولویت و با نیت ” جنگ خارجی را به کسب قدرت سیاسی درونی تبدیل کنیم” نه از کشور یکپارچگی ماند، نه از دگر اندیشان صدای شنیده شود؛ و نه تنوری که نانمان را گرم کند. اغلب ما دلسوزان از جمله من اهوازی با تواضع، مزه تلخ تبعید و زندان انفرادی سیاسی را چشیده، و وحشت خانمان سوز جنگ دفاعی را در جبهه‌ها تمرین کرده؛ و ملتمان نیز با مقاومت از این مصیبت گذر کرده ا‌ند. اینبار امروز جلوی جنگ را بگیریم تا فردا مجبور از شرکت در آن نشویم.”

از فیسبوک آقای سهیمی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است