کاووس ارجمند: فرار به پیش برادران لاریجانى; در مورد فساد مالى


reshwekhariمى گویند وقتى چوب را برداشتى گربه دزده فرار مى کنه !!
این ضرب المثل را  ایرانى ها بسیار بکار مى برند و کار برد زیادى هم بویژه در جمهورى اسلامى دارد.
 پس از افشاگرى هاى آقاى صادقى یکى از خودى هاى نظام که بعنوان نماینده تهران بر کرسى مجلس نمایندگان تکیه زده است و برادر شهید هم هست و در جبهه هاى جنگ ایران و عراق و به گفته خودش چند ترکش نیز خورده است، بر ضد رئیس قوه قضاییه ” آخوند صادق لاریجانى ” و درخواست شفاف سازى از وی در مورد حسابهاى سپرده ثابت که از محل پول وثیقه هاى مردم و بویژه درخواست پاسخگوئى ایشان به کمیسیون رسیدگى به حسابهاى دولت در مجلس، تو گوئى آب در لانه مورچه ها ریخته اند. از زمان انفجار این بمب در بین برادران لاریجانى، که هیچکدام نیز ایرانى نیستند ٰو با این وجود بر پست هاى کلیدى هم تکیه زده اند، به ناگاه سراسیمه شده اند و همگی فرار به  پیش را اختیار کرده اند. یکى از آنها، صادق لاریجانى که در پنج سال اخیر حکم اعدام بسیاری  را صادر کرده است به رئیس جمهور نامه نوشته است و گله ها کرده است و دارد جاى دوست و دشمن را به این و آن نشان مى دهد و تفنگ چى هایش را به در خانه صادقى براى ربودن او فرستاده است. برادر دیگرش که رئیس مجلس اسلامى است به تازگى حاتم بخشى کرده و به گفته مشهور از کیسه خلیفه مى بخشد و مى گوید که ایران جانش را براى حزب اله لبنان قربانى مى کند !!! . چه حرف مفتى !!!
این گفته ها هر ایرانى پاک نهاد را پریشان و عصبی مى کند، چون مردم ایران در ماجراهاى انتخابات سال ٨٨ و تقلب هاى احمدى نژاد فریاد بر آوردند ” نه غزه ، نه لبنان ، جانم فداى ایران “.
و حجت الآسلام کدیور هم که در صداى آمریکا خواست ماله کشى کند و گفت مردم شعار دادند ” هم لبنان ،ًهم ایران”  چنان تو دهنى از سوى آزادگان ایرانى خورد که فرار را بر قرار ترجیح داد.
آخر انسانى که عِرق وطن نداری،  ملت ایران چه کارش به حزب اله لبنان است که مانند پارازیتى  بر پیکر یک گاو شیر ده چسبیده باشد و از خون او به دزدى و کلک سیر آب مى شود!!
حزب اله لبنان  با ایران و دارائى هاى ایران همان کارى را مى کند که آن پارازیت ها با گاو  شیرده مى کنند !!
ملت ایران زمانى که کارگرانش حقوق هاى عقب افتاده خود را دریافت نکرده اند و میلیون ها ایرانى در زیرخط فقر زندگى مى کنند چرا باید مخارج سنگین حزب اله لبنان که ذره اى هم به ایران عشق و عاطفه ندارد و تنها نقطه مشترک خود را با ایران مذهب شیعه دواز ده امامى مى دانند، بپردازد؟
شما براى دلخوشى رهبر جمهورى اسلامى که جانب شما را بگیرد از کیسه مردم بذل و بخشش مى کنید، چون مى دانید که رهبر به حزب اله لبنان ارادت خاص دارد .
 یکى دیگر از برادران لاریجانى گفته است چرا محمود احمدى نژاد پاسخگوى دزدى هاى خود نیست؟ !!
خوب پرسش  جالبى است ولى ملت ایران مى داند  که شما از هزار فامیل هستید و زمانى که مانند باند مافیا بین خودتان اختلاف مى افتد بر روى هم تفنگ مى کشید وگرنه در حالت عادى برادرانه غنائم را  بین خودى ها تقسیم مى کنید. باند احمدى نژاد و شرکاء از شما بدتر و باند شما، برادران عراقى از باند مکارم و مصباح یزدى بد تر، چون شما همگى سر و ته یک کرباس هستید و به گفته مشهور: گر رسم شود که مست گیرند   در شهر هر آنکه هست گیرند.
انسان واقعآ در کار این دولتمردان جمهورى اسلامى مى ماند که از سر تا پا به فساد آلوده اند و در برابر هیچکس نیز پاسخگو نیستند،  حتى در برابر نماینده مجلسى که از فیلترهاى خودشان عبور کرده و بر کرسى مجلس اسلامى تکیه زده است .
اهورا مزدا، این سرزمین را از دروغ – خشکسالى و جنگ دوربدار.
سنگ نوشته داریوش، پادشاه هخامنشى، پسر ویشتاسب در تخت جمشید.
کاووس ارجمند
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است