فراخوان دوازدهمین گردهمایی همبستگی با تلاش نسرین ستوده و یارانش


برای دفاع از حقوق دگراندیشان در ایران
 – پاریس، میدان سن‌میشل، یکشنبه ۷ ژوئن، از ساعت ۱۶ تا ۱۷

Tract paris 07 06 net

 – هم‌میهن آزاده،

خبر کوتاه است، اما از فاجعه ای که سی و هفت سال است ادامه دارد حکایت می‌کند. چهار کنشگر اجتماعی که هم ‌اکنون در زندان اوین در حبس هستند، در مجموع به تحمل ۴٣ سال و ۹ ماه زندان محکوم شدند : آتنا دائمی ۱۴ سال، آتنا فرقدانی ۱۲ سال و ۹ ماه، امید علی‌شناس ۱۰ سال و ئاسو رستمی ۷ سال.

خبر بالا، تنها خبر در روزهای گذشته از سرکوب آزادی و حقوق بشر و تحمل نکردن کمترین دگراندیشی در جمهوری اسلامی نیست. شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده، کنشگران کارگری هم دستگیرشدند. اعضای دیگری از کانون نویسندگان ایران احضار شدند. احمد زیدآبادی در تبعید تهدید شد و محمود صالحی که کلیه هایش را در زندان از دست داده است از بیمارستان آزاد شد که مبادا مرگش لکه ننگ و نماد دیگری باشد از عدم تحمل دگراندیشان. ماشین کشتار هم به کار خود ادامه داد و ده ها نفر در زندان های گوناگون کشور اعدام شدند. و اینها گوشه ای است از وضعیت اسف‌بار حقوق بشر و حقوق دگراندیشان در ایران در هفته ای که گذشت.

در همین زمان، تحصن نسرین ستوده و یارانش در برابر کانون وکلا به عنوان نماد مبارزه شهروندی برای دفاع از حقوق دگراندیشان و اعتراض به پایمال شدن آزادی و حقوق بشر در ایران ادامه پیدا کرد. خانواده های زندانیان سیاسی و دیگر شهروندانی که حقوقشان پایمال شده است در کنار نسرین و یارانش ایستادند تا ضرورت و اهمیت مقاومت شهروندی در برابر قدرت حاکم را به «نمایش» بگذارند.

سرکوب و پایمال کردن حقوق بشر در ایران ادامه دارد. مبارزه مردم نیز ادامه دارد. مبارزه نسرین ستوده و یارانش برای حقوق دگراندیشان، جزئی از مبارزه شهروندان ایرانی برای آزادی و برابرحقوقی است.

ما از ایرانیان ساکن پاریس دعوت می‌کنیم برای همراهی با تلاش‌های شهروندی نسرین، اعتراض به سرکوب، دفاع از آزادی و حقوق بشر و رعایت حقوق دگراندیشان در ایران، در دوازدهمین گردهمایی همبستگی با نسرین ستوده و یارانش، در روز یکشنبه هفتم ژوئن ۲۰۱۵، از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در میدان سن‌میشل (مترو سن‌میشل ) شرکت کنند.

انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است