فراخوان جبهه ملی ایران سامان ششم به شرکت در اعتراضات در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر


قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان
برای همه جان‌هایی که حق زندگی داشتند ولی کشته شده‌اند

هموطنان آزاده
دانشجویان همواره طلایه داران مبارزات مردم ایران برای آزادی بوده اند. اکنون نیز انقلاب بزرگ ملت ایران را زنده و پویا نگه می دارند. همگام آنان راه آزادی را در ۱۴، ۱۵ و۱۶ آذر بپیماییم.
در آستانه سالگرد ۱۶ آذر روزدانشجو و در راستای برافراشته نگهداشتن پرچم مقاومت در مقابل دیکتاتوری جمهوری اسلامی، دانشجویان دانشگاههای ایران برای روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر فراخوان اعتراض و اعتصاب داده اند. گروه های مختلف اجتماعی از جمله شبکه های محله ای در ۳۰ شهر با فراخوان دانشجویان همراه شده و از مردم دعوت به تظاهرات و اعتصاب عمومی کرده اند.
جبهه ملی ایران سامان ششم ضمن گرامی داشت سالگرد ۱۶ آذر مبارزات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه دانشجویان را ارج گذاشته و از فراخوان آنان پشتیبانی می کند و همراه با آنان از جوانان، کارگران، معلمان، کارمندان، رانندگان شرکت واحد، کارکنان راه آهن، رانندگان کامیون  و کامیون داران و گروه های دیگر دعوت می کند که در این ۳ روز بطور گسترده در اعتراضات شرکت کرده و به حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی نشان دهند که جنبش ملی «زن، زندگی، آزادی» با وجود کشتارها و دستگیری ها، باز نمی ایستد و هم چنان در حال پیشروی و فراگیر شدن است.
خواهیم دید شکفتن شادی را
جشن بزرگ روزآزادی را

برای «زن زندگی آزادی»
پاینده ایران

جبهه ملی ایران سامان ششم

۱۴آذر ۱۴۰۱

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است