فراخوان برای اعلام میثاق با هدف دفاع از «حق زندگی»


جبهه ملی ایران – اروپا فراخوان برای اعلام میثاق با هدف دفاع از “حق زندگی” را در اقدامی مشترک و همزمان با جمعی از تشکل‌های سیاسی دمکراسی‌خواه امضا می‌کند.

“میثاق حق زندگی” بر مبنای اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن از جمله منع مطلق شکنجه جسمی و روانی و لغو کامل هر گونه مجازات اعدام در ایران تدوین شده است.

جبهه ملی ایران – اروپا

 

“میثاق حق زندگی ” مبتنی بر مبنای نظری «حقِ داشتن حق» و بمثابه اهم حقوق شهروندی را جمعی از تشکل‌های سیاسی دمکراسی‌خواه امضا کرده و به مردم ایران پیشنهاد می‌کنند برای آنکه یک میثاق پایه‌ای عمومی در دوره‌ی مبارزه با حکومت حق‌کُش ولایی، در جریان گذار و در دوره‌ی پس از آن باشد.
ارکان میثاق عبارت‌اند از:
• حقِ داشتن حق، منتزع از گرایش سیاسی، گرایش دینی، گرایش جنسی، گرایش عقیدتی و تعلق اتنیکی،
• منع مطلق اعدام،
• منع مطلق شکنجه جسمی و روانی،
• پایبندی به رویه‌ی قضایی عادلانه، شفاف و شکایت‌پذیر، بدون هیچ استثنایی.

امضاکنندگان این میثاق:
۱. متعهد می‌شوند
همه انسان‌ها را دارای حق بدانند و هیچ انسانی را به دلیل گرایش سیاسی، جنسیتی، عقیدتی و تعلق اتنیکی آن خارج از پهنه حق قرار ندهند.
۲. متعهد می‌شوند
مجازات اعدام و سلب حق حیات را برای هیچ انسانی سزاوار ندانند و علیه این کیفردهی مبارزه کنند. هیچ انسانی حتّی اگر مجرم تشخیص داده شود، با هر تابعیتی، با هر گرایش جنسی، دینی و سیاسی، و با هر پیشینه‌ای نباید از حق زندگی محروم شود.
۳. متعهد می‌شوند
شکنجه، اذیت و آزار جسمی و روانی را ناموجه و ممنوع، و اعتراف‌گیری زیر شکنجه را بی‌اعتبار بدانند.
۴. متعهد می‌شوند
به رویه‌ی قضایی پایبند باشند، اختلاف نظر سیاسی و عقیدتی را بهانه‌ی اتهام‌زنی قرار ندهند و حقوق برابرِ سزاوار همگان را بنابر سلیقه‌ی خود و مصلحت گروه خود پایمال نسازند.
۵. متعهد می‌شوند
در هر جایی که باشند، داخل مرزهای کشور ایران یا خارج از آن، و بر هر موضع سیاسی که باشند، موافق یا مخالف حکومت زمان خود باشند یا حامی آن، تا زمانی که به صورت صریح و علنی امضایشان را پس نگرفته باشند، متعهد بر سر این میثاق بمانند.
امضای این میثاق به معنی موافقت برسر اصل حق برخورداری از حق، مصونیت جسمی و روانی همگان و احترام به شأن انسان به عنوان انسان است، بنیادی که مبنای مجموعه‌‌ی موسوم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن است.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است