«ظـهـور ا نـقـلا ب»- مرتضی روشنی


وقایعی که منجر به انقلاب  میشود نتیجه ی بی حرمتی و تحقیر بی شرمانه  – بردگی و بندگی ظالمانه – زجر و شکنجه توام با بد بختی و بیچارگی و ذ لتی است که توسط زورگویان یعنی والیان استبداد با بکار گیری مزدوران سود پرست بی شخصیت‌ بله قربان گو بر یک ملت تحمیل کرده و سا لیا ن  متمادی  روی هم انبار گردیده اند مانند نیشتریست که  دمل پخته شده  را میشکا فـد – کبریتی‌ست  که به انبار باروتی که سالهای متمادی روی هم انباشته شده، زده میشود. اقیانوسی که استعداد انقلاب دارد به اندک نسیمی  توفانی میگردد. ملتی که کاسه ی صبرش از ظلم و جور و تعد یها لبریز گردد و مانند حیوانی نفهم برای جانش ارزش قائل نشود، دهانش را با گلوله سربی دوخت و مانند برده پست با او رفتار گردد بدون اینکه بداند چه پیش آید و بکجا منتهی خواهد شد به هر وسیله و زمینه ای که فراهم آید مانند کوه آتشفشان منفجر شده آنچه سالها در دل انباشته است به بیرون فوران میدهد و با آهن و آتش  و خون دنبال دنیای جدیدی میگردد تا از بند و زنجیر بردگی رها یافته و بتواند ما نند یک انسان آزاد اظهار وجود کند. شوربختانه از آنجائیکه صادق و ساده لوح  و معتقد به راستی و درست کاریست  بی خبر از حقه بازیهای دروغگویان از چاله در آمده به چاه عمیقی سرنگون میگردد. آنهائیکه این ملت را دانسته و یا ندانسته مقصر این سرنگونی میدانند(صرف نظر از ندانسته‌ها که تحت تأثیر عوام فریبان قرار گرفته اند) سود پرستانی میباشند که بوئی از شرافت و غیرت و انسانیت نبرده اند. اینان کوششان بر این است که باز زمینه ای برای رسیدن به مقام و مال فراهم آید. خود خواهانی  استبداد پرست و بله قربان گویانی مزدور و بی شخصییت و نوکر مآبند  برای این طایفه « هرعیب که سلطان بپسندد هنر است» اگر ذره ای شهامت راستگوئی و صداقت در وجود این طایفه بود، میبایست خود و مستبدی را که میپرستند سرزنش کنند چون علت سر نگونی معبودشان از مقام سلطنت زمینه ایست که خود فراهم آورده اند نه ملتی که بحق دنبال آزاد زیستن  میگردد، در پی حقوقش است که قاصبان خون ریز و خود خواهان سود پرست سالهای متمادی از او گرفته و پیوسته او را تحقیر و غارت کرده اند. این عوام فریبان دروغ پرداز از جنس همین دزدان میباشند که در دستگاه جمهوری اسلامی  به غارت مردم مظلوم مشغولند  و اگر فعالیتشان در رژیم آریامهری برای آخوندان شناسا و آشکار نبود در همین رژیم هم جزء ندیمان بیت بودند. تا زمانیکه  چنین خودخواهان سود جو در اداره ی کشور دخالت داشته باشند و تا زمانیکه راستی و صداقت زیر پا گذاشته شود و شجاعت حق گوئی نباشد و روی خلافکاریها، زور گوئیها، استبداد و حق کشیها پرده کشیده شود و مخفی نگاه داری گردد و  نا حق را بعنوان حق بمردم نا آگاه خورانده شود، با حقه بازی وعوام فریبی می توان پیوسته ترقی و پیشرفت دوران استبداد را به رخ مردم کشید  بدون اینکه آخر و عاقبت آن و علت سر نگونی را با نیت پاک شرح داد و مردم را به بی راهه روانه کرد. با چنین خصلت و ابزار و افکار و اندیشه ای بعید است کشوری را آزاد و آباد ساخت. دیگر اینکه خیلی از رادیو تلویزیونها و سازمانهائیکه فریاد آزادی خواهی شان گوش خراش است از پخش نوشتارهای انتقادی که در راستای عقیده خود نمی بینند امتناع میورزند. این بدان معنیست که ادعای آزادی خواهیشان دروغ است و مرگ بر دیکتاتور سر میدهند و در عین حال از دیکتاتور دیگری ستایش مینمایند و دروغ مصلحت آمیزی را از آخوندها  به قرض گرفته اند.

با درودی سر شار از مهر به تمام انسانهای پاک سرشت

مرتضی روشنی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است