طبرزدی: واهمه خامنه ای از چیست؟


maleki-sotoude-tabarzadiاخیرا خامنه ای رهبر رژیم سرکوبگر و ارتجاعی جمهوری اسلامی دردیداری که با فرماندهان سپاه پاسدار قدرت حاکم، داشت،از نفوذ غرب در ۱۰ سال اینده که او و سایر روحانیون ارشد حاکم، مرده اند، حرف زد. در واقع او نگران است که معامله ی هسته ای، همان اسب تراوای امریکا باشد که به درون دژ جمهوری اسلامی اورده می شود و درست گفت.

خامنه ای اما نگفت که خودش این اسب را با پذیرش سیاست نرمش قهرمانانه، به درون قلعه ی به ظاهر تسخیر نا پذیرش فرا خواند.برای این که بن بست جمهوری اسلامی در دشمنی ورزی با غرب و امریکا به ویژه به دلیل پی گیری برنامه ی جاه طلبانه و مخفیانه ی اتمی،موجب گردید تا راهی جز معامله ی اتمی با امریکا باقی نماند.

از دیگر سو اما جناح اعتدالی به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی و جناح اصلاح طلب به رهبری خاتمی، به شدت طرفدار امریکا هستند و برای ارتباط و دوستی با غرب له له می زنند و اتفاقا این جریان در ارکان رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، نفوذ و منافع بسیاری دارند که این پارادوکس همیشگی این حکومت بوده و نگرانی خامنه ای از این است که همانگونه که اکبر رفسنجانی بارها اعلام کرده است، این جریان در انتخابات خبرگان روحانیون و مجلس فرمایشی و استصوابی اسلامی، اکثریت را به دست گیرند و در اینده ی نه چندان دور، فرش قرمز برای رییس جمهوری امریکا بیندازند که البته بعید نیز نیست.

اما از دیگر سو واهمه ی خامنه ای این است که جنبش های مردمی و توده های ناراضی ، از این اشفته بازار حکومتی ها، استفاده کرده و به مرور جا پای محکمی در معادلات قدرت به دست بیاورند. از این رو است که از حفاظت اطلاعات سپاه که خشن ترین نیروی امنیتی حکومت است، می خواهد که زودتر دست به کار شوند و دانشجویان، معلمین و کارگر ها را سرکوب کنند که انها نیز فورا با بازداشت چند دانشجو و معلم در استانه ی بازگشایی دانشگاه و مدرسه و به ویژه روز ۱۳ مهر، فرمان فرمانده خود را لبیک می گویند.

اما نظر من بر این است که تلاش های خامنه ای و فرماندهان سپاه، بیهوده است.او توان مقابله با جریان اصلاحی- اعتدالی به رهبری هاشمی- خاتمی از یک سو و جریان قدرتمند جنبش اجتماعی ازادی طلب، از دیگر سو را ندارد و دهه ی اینده را باید دهه ی استحاله و فروپاشی یکی از خشن ترین حکومت های ارتجاعی در منطقه بدانیم. واهمه ی خامنه ای به جا است.

برای این که او سالیانی است که به دلیل سرکوب و یکه تازی،افکار عمومی را در برابر خود داشته و بانیروی نظامی نمی تواند مانع فروپاشی دیکتاتوری شود.مرگ او و دستیاران ارشد روحانی که همگی در استانه ی ۸۰ و ۹۰ سالگی هستند،موجب ضعف نیروی سرکوب و تشتت بیشتر در حزب اقتدارگرای حاکم می شود و جانشینان در جبهه ی خمینیزم، امکان تداوم سیاست النصر بالرعب را نخواهند داشت.مرگ این سیاست با مرگ بانیان ان ، فرا خواهد رسید.این چیزی است که خامنه ای بیش از دیگران از ان اگاه است.

http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article3967

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است