سنگ اندازان و جبهه ملی ششم- اشکان رضوی


 

هنوز یک هفته از اعلام موجودیت جبهه ملی ششم نگذشته است. استقبال مبارزین و کنشگران سیاسی و جوانان از این رویداد موجب شگفتی است و نشان از آن دارد که راه برگزیده شده کاملا درست بوده. سالها بود که جامعه سیاسی منتظر یک رویداد شیرین در میان نیروهای ملی بود تا بتواند با توان و نیرویی بیشتر به مصاف با رژیمی برود که چهار دهه هر گونه اندیشه میهن پرستانه را تلاش داشت تا به شدیدترین شیوه ها سرکوب نماید. خوشبختانه امروز به جرات باید گفت در جایگاهی ایستاده ایم که چندی دیگر می توانیم به عنوان تنها آلترناتیو دموکرات و مستقل رژیم در فردای آزادی ایران پا به عرصه میدان بگذاریم. بر خلاف سنت نادرست اسلاف خود که قدرت سیاسی برای ادره کشور را نهی می کردند ما دقیقا به دنبال به دست گرفتن قدرت از طریق یک انتخابات آزاد هستیم. تا یک بار دیگر پس از دولت ملی دکتر محمد مصدق اثبات کنیم که یگانه راه نیک روزی ملت ایران پیروی از اندیشه های ناسیونالیسم مبتنی بر سکولاریسم و دموکراسی است. و باور دارم با تکیه بر آموزه های میهن گرایانه وبه پشتوانه ی ملت ایران در آینده ای نزدیک این امر محقق خواهد شد.

اما در چنین شرایطی از سویی با فشارهای فزاینده ارگان های امنیتی رژیم مواجه هستیم و از سوی دیگر تحت تخریب کسانی هستیم که بانگ دموکراسی خواهی آنان گوش فلک را در تمام این سالها کر کرده است. و شگفت اینکه مورد آماج حملات پی در پی اعضا گروه کوچکی هستیم که به جای پوزش خواهی از عملکرد حزب مطبوع خود و سران آن که نقش غیر قابل انکاری در پدید آمدن شرایط موجود کشور و بیچارگی ملت دارند ،برای زمینگیر کردن ما در طی این چند روز از هیچ کوششی فروگذاری نکرده اند. طبیعی است که این نوزایی جبهه ملی ایران که بی گمان موجب تحرک احزاب ملی دیگر و همبسته شدن آنان در این کارزار با ما خواهد بودموجبات خوشحالی جریان هایی که در اردوگاه های تروریستی اخوان المسلمین و عرفات و….. آموزش دیده اند نخواهد شد. که البته چنین رویکردی حداقل اهمیت را نیز برای ما نخواهد داشت و صرافا موجب بدنامی روز افزون آنان خواهد شد.

نه از زندان و بگیر ببند رژیم هراسی داریم نه از این دروغ بستن ها و تخریب های کودکانه عمله جات استبداد که دستشان به خون صدها بیگناه و امرای ارتش ایران آلوده است از میدان بدر خواهیم شد.

در این کارزار میهن گرایانه ضمن احترام به تمام نحله ها،احزاب و گرایشات سیاسی و مذهبی دست همه ی عزیزانی را که باور به رهایی ایران بزرگ دارند می فشاریم و تخریب گرایان ضد میهن را نیز در فردای آزادی میهن به داوری ملت واگذار خواهیم کرد.

پاینده ایران
اشکان رضوی
جبهه ملی ایران چهارم آذر ۱۳۹۷ خورشیدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است