روشنگری مهندس کورش زعیم هموند هئیت رهبری جبهه ملی ایران در پاسخ به یکی از هواداران جبهه ملی ایران در باره جریان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر و همچنین آقای حشمت الله طبرزدی


دکتر ناظری عزیز، رئیس دانا عضو ساده مجمع بود. ادیب برومند را من رئیس تشریفاتی کردم تا بیانیه اعلام موجودیت را که نوشته بودم و با دو رسانه صدای امریکا و بی بی سی هماهنگ کرده بودم بخواند تا اعضای مسئله ساز شورای جبهه ملی پنجم به ما اعتراض نکنند و آنرا انشعاب نخوانند. طبرزدی بعدا آمد و من با سخنگو شدنش موافق نبودم و به خودش هم گفتم، ولی با حاتمی و ملکی هماهنگ کرده بود و به نصیحت من گوش نداد. بهمین دلیل پس از آنهمه برنامه ریزی من و حاتمی در طول زندانهای من در ۸۸ و ۸۹ و ۹۵ با بیاینه های آبدوغ خیاری و خلاف مرامنامه همبستگی آنرا بی خاصیت کرد. من این را به خودش هم بارها تذکر داده ام. اخیرا هم دو بیاینه صادر کرده که نه با من که دبیر سیاسی هستم و نه باوند که رییس است خبر نداده و هماهنگی نکرده ولی نام ما را گذاشته.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است