رجب طیب اردوغان پدیده اى پیچیده ” سلفیست – عثمانیست” !!!کاووس ارجمند


جهان در آغاز هزاره سوم میلادى با پدیده اى روبرو شده است بنام” طیب اردوغان ” پان ترکیست با پروژه فرمانروائى دوباره بر بخش هاى بسیار استراتژیک خاورمیانه با دارائى هاى انبوه نفت ، گاز و دیگر داده هاى طبیعى و همچنین آسیاى مرکزى و اروپا.
نخست به تاریخچه امپراتورى عثمانى ” ترکیه کنونى ” مى پردازم تا عثمانیان و خاستگاه آنها را بشناسیم تا بهتر با سیاستهاى دراز مدت طیب اردوغان براى زنده کردن کالبد پوسیده حکومت اسلامى ترکمن هاى مسلمان در آناتولى آشنا شویم .

عثمانیان که بودند ؟

شاخه اى از ترکمنهاى ساکن ترکستان بنام ” طایفه قائى ” پس از مهاجرت به غرب در نواحى آناتولى ( ترکیه کنونى ) به سلجوقیان پیوستند و در سپاه سلجوقى قدرت بسیارى بدست آوردند وپس از کنار رفتن سلجوقیان در ترکیه حکومت خویش را بنام حکومت عثمانى و به احترام ” عثمان بن ارطغل “یکى از سران قبائل خود نام حکومت خودرا حکومت عثمانى نهاد ند و سنى مذهب شدند.
ترکان عثمانى از سال ١٢٩٩ میلادى تا سال ١٩٢٢ میلادى در حدود ۶٠٠ سال بر ، خاورمیانه ، شمال آفریقا و بخشى از اروپا فرمانروائى داشتند وامپراتورى خود را گسترش دادند .
در زمان ” سلیمان قانونى ” عثمانیان خود را تا دروازه هاى وین پایتخت اتریش رسانید ند و شش ماه شهر وین در محاصره ترکان عثمانى بود.
پس از شکست امپراتورى ” روم شرقى – بیزانس ” بدست ترکان عثمانى ، شهر قسطنتنیه ( کنستانتینوپول) یا “شهر کنستانتین ” پایتخت امپراتورى روم شرقى ” بیزانس ” که در کنار تنگه بوسفور قرار داشت اشغال گردید و کنستانتین پادشاه مسیحى بیزانس در دفاع از قسطنتنیه و یا ” کونستانتینوپول ” جان خود را از دست داد و بر خرابه هاى بجاى مانده از آن شهر تاریخى ، و پس از گردن زدن تمام اسقف هاى مسیحى و انباشتن سرهاى آنها در میدان مرکزى شهر قسطنتنیه ، نام آن شهر آباد را از کنستانتینوپول به اسلامبول ” شهر اسلام” تغییر دادند و جالب اینکه کشور اردن کنونى ، فلسطین و مراکش جزء امپراتورى بیزانس بودند و اشغال اردن که تنها راه براى رسیدن مسیحیان به بیت المقدس بود سر آغاز جنگ هاى صلیبى گردید که بیش از یک میلیون از مسیحیان و مسلمانان جان خود را در این راه از دست دادند . سلطان سلیم عثمانى در سال ١۵١۴ میلادى و در “جنگ چالدران ” شاه اسماعیل اول پادشاه صفوى که صفویان نیز از شاخه هاى ایل هاى ترکمن و بنام قزلباش معروف بودند را شکست داد و در نتیجه این شکست تمام( آذربایجان ، عراق و کردستان ) از ایران جداً شدند ، آذربایجان کمى بعد به مام میهن بازگردانده شد ، ولى سرزمین کردستان به قسمتهاى کوچکتر تجزیه شد که امروزه مردم کرد در کشورهاى ترکبه ، عراق ، ایران ، لبنان ، سوریه و ارمنستان زندگى مى کنند و از پیکر سرزمین مادرى و نیاکانى خود جدا مانده اند .

در سال ١٩١٨جنگ اول جهانى پایان یافت و دولت عثمانى در چنگ اول جهانى از انگلستان و فرانسه شکست خورد و تمام سرزمین هاى اشغالى بوسیله تر کان عثمانى بین برندگان جنگ اول جهانى تقسیم شد . انگلستان بر عربستان ، مصر ، عراق اردن ، قطر و شیخ نشین هاى حاشیه خلیج پارس و عمان دست پیدا کرد و فرانسه بر سوریه ، لبنان ، تونس ، الجزایر و مراکش دست یافت و جغرافیاى تازه اى با نام ” خاورمیانه ” براى نخستین بار خلق شد و در ادبیات سیاسى مطرح گردید.

باز سازى ترکیه بوسیله کمال آتاتورک

ترکهاى ترکیه که پس از شکست امپراتورى عثمانى بوسیله انکلستان و فرانسه دچار گوشه گیرى شده بودند با پروژه نوسازى ترکیه بوسیله رهبر هوشمند خود “‘کمال آتاتورک ” از انزوا خارج شدند و براى نخستین بار پس از فروپاشى امپراتورى عثمانى دولت سکولار قانون اساسى مدرن و عصر سازندگى در کشور ترکیه با اندیشه ” کمالیسم” پایه گذارى گردید که تا روى کار آمدن دولت اسلامى به رهبرى “طیب اردوغان و کمپانى ” که از مسلمانان جزم اندیش ، فناتیک ، فرقه گرا و اسلامى شکل گرفته است ادامه داشت.

ساختار کنونى جامعه ترکیه تشکیل شده است از بخش سکولار لیبرال ها و ترقى خواهان که بیشتر کار هاى اجتماعى و ارکان إدارى و نهادهاى روشنفکرى جامعه را در اختیار دارند ، چپ هاى ترقى خواه که بیشتر از روشنفکران سوسیالیست تشکیل شده است و در بدنه اجتماعى جایگاه ویژه خود را دارا مى باشند ، اقلیت علوى که شاخه اى از اسماعیلیان حسن صباح هستند و با دروزى هاى لبنان و سوریه نیز پیوندهاى دیرینه دارند ، نظامیان تحصیل کرده در دانشکده اندیشه هاى کمال آتاتورک ، مسلمانان روستائى ، کشاورزان مسلمان سنى کم سواد و یا بى سواد ، صوفى ها و یا مولویان و بیش از ٢٠٪ جمعیت ترکیه را کردهاى کرمانجى تشکیل مى دهند که از طایفه هاى گوناگون مادها بحساب مى آیند که در غرب ایران نخستین دولت متمرکز را پس از مهاجرت آریائى ها به ایران نزدیک به ٧٠٠ سال پیش از میلاد مسیح تشکیل دادند و ” هگمتانه ” همدان را به پایتختى بر گزیدند.
دولت ماد پس از شکست در برابر هخامنشیان از بین رفت ولى هخامنشیان از تجربه و کشوردارى و نیروهاى رزمى مادها همراه با دانش ، فن آورى ، فرهنگ و تمدن کشاورزى ، شهر نشینى و صنعت و لباس و ارتش منظم که از ایلامیان آموختند و تهیه دبیره پارسى با یارى و سرپرستى دانشمندان ایلامى و آشورى توانستند امپراتورى هخامنشى را در نیمى از جهان آن روز ایجاد نمایند. شکوفائى فرهنگ ایران در دوران هخامنشیان بیشتر مرهون دانش ، تجربه و نو آورى هاى ایلامیان و ماد ها بود وگرنه هخامنشیان چادرنشینان رزم آورى بودند که با شهر زیستى بسیار فاصله داشتند. براى مثال اونیفورم ارتش هخامنشیان و نیزه و کمان که از سلاح هاى کار آمد آن دوران بود از ایلامیان به هخامنشیان رسید و همچنین باید گفت وزیر دربار داریوش بزرگ که در کاخ داریوش در تخت جمشید جلوى شاه ایستاده و دست خود را جلو دهانش گرفته یک مادى است کرد هاى ترکیه با خویشاوندان و بستگان خود در آنسوى مرز در سوریه پیوندهاى دیرینه دارند و از یک تبار هستند.

کردهاى ترکیه از تبار آریائى ها و به حوزه فرهنگ ملى ایران باستان تعلق دارند و همواره در برابر ترکهاى مهاجم که از ترکستان به ترکیه کنونى آمدند سر ناسازگارى داشته و هیچگاه تسلیم ترک تازى قوم مهاجم نشده اند ولى ترکها در دوران عثمانى و پس از آن همواره این صاحبان أصلى کشور ترکیه را خار شمرده اند ، از انجام آداب و سننشان به جرم مخالفت با اسلام جلوگیرى کرده اند و لى کردها همواره بر حق دموکراتیک و ملى خود پاى فشردم اند.
و اکنون نیز تنها ترمز براى نگاهداشتن قطار عثمانیست ها و اندیشه پان ترکیسم براى زنده کردن دوباره امپراتورى سلطانى عثمانى با تکیه بر اسلام سلفى ، همانا کردها و خردمندان آذربایجان همیشه بیدار ایران مى باشند که به جغرافیاى فرهنگى ایران وابسته هستند. شوربختانه در ایران تنها عامل مذهب است که کردها را از مشارکت کارآمد در آبادانى ایران و پیشرفت دموکراسى و رفاه باز داشته است، چون حاکمان کنونى نظام اسلامى کردها را از دریچه دید شهروندان ایران که باید داراى حقوق برابر با دیگر ایرانیان باشند نگاه نمى کنند ، بلکه آنها را از دریچه دید یک مسلمان شیعه مى بیندکه بر پایه سنى ستیزى است ، همان جنگ هفتاد و دو ملت که حافظ بدرستى به آن مى پردازد .

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

کردها با نگاهبانى از فرهنگ دیرپاى مهرى با پرچم خورشید نشان خود در درازاى قرنها همواره تآکید کرده اند که فرهنگ و آداب نیاکان خود را که آئین مهرى است پاس مى دارند و خواستار زندگى در صلح ، مدارا همراه با خود گردانى مناطق کرد نشین هستند و شاهد آنیم که ترکیه کنونى با رهبرى رجب طیب اردوغان بدنبال ایجاد حکومت اسلامى ” سلطانى” با پیوستن به گروه هاى سنى بویژه وهابى ها در عربستان سعودى و قبائل سنى تند رو در سوریه و عراق است تا با توان نظامى خود و بعنوان یکى از کشورهاى فعال در پیمان ” ناتو ” که همزمان با روسیه و اسرائیل نیز روابط دوستانه و بده و بستان هاى بسیار نزدیکى دارد و همچنین با برخوردارى از تز پان ترکیسم در کشورهاى آسیاى مرکزى مانند ( ازبکستان ، ترکمنستان ، قفقاز و آذربایجان ) با طرح هاى خود براى باز سازى حکومت عثمانى جهان را غافل گیر کند و باز تآکید مى کنم که تنها عامل بازدارنده براى توقف قطار پان ترکیست ها و عثمانیست ها همانا فرهنگ شکوهمند ایرانى است که امروز با توان هرچه بیشتر در برابر بنیادکرائى اسلامى شبه جزیره عربستان و شرکاء چون قطر ، کویت و قبائل سنى عراق و سوریه قرار گرفته است و شاهد آنیم که ” داعش” دولت اسلامى شام و عراق با چند گروه اسلامى دیکر بویژه در سوریه اتحاد شومى را بنام ” خلافت اسلامى ” پایه ریزى کرده اند و بر اساس گزارش ها داعشى ها بوسیله افسران هوادار صدام حسین در حزب بعث سازمان داده شده اند و یکى از ژنرال هاى ارتش صدام بنام ” الدوری ” ریش گذاشته و فرماندهى عالى عملیات را با سرهنگ دیگرى از ارتش صدام ” عبداله البکر نیروهاى داعشى را رهبرى مى کنند ” و در این میان نقش عربستان کمک هاى مالى است و نقش طیب رجب اردوغان ارسال سلاح و تدارکات نظامى ، رساندن اطلاعات به فرماندهى داعش و در طول دو سال فراهم آوردن کانال هاى عبور جهاد گران اسلامى از چهارگوشه جهان به جبهه ها در سوریه براى جنگیدن با سربازان بشار أسد و تقویت ارتش خلافت اسلامى بوده است . و با توجه به بى فکرى سیاستمداران و نئوکان ها در ایالات متحده که بدنبال بهره بردارى دراز مدت از زخائر گاز و نفت بى بایان بهر شکل و با هر قیمت در خاور میانه هستند ، دست گروه هاى اسلامى و صدامیان پیشین را باز گذاشته اند و جاده صاف کن این اتحاد نامقدس کسى نیست جز اردوغان. و شوربختانه جمهورى اسلامى نیز از بى تدبیرى سیاستمداران و زمامدارانش با مطرح کردن طرح هلال شیعه آب به آسیاب دشمن ریخته و بجاى بهره گیرى از توان ملى و بشتوانه فرهنگى براى پاسدارى از سرزمین ایران و ملت و فرهنگ آن به جنگ هاى حیدرى و نعمتى دامن مى زند و صورت مسئله را بکلى عوض کرده کرده است تا جایی که رئیس جمهور فرمایشى اسلامى مى گوید خط قرمز ما با داعش ” کربلا و نجف ” مى باشد . آقاى روحانى دانسته بر زبان نمى آورد که خط قرمز ملت ایران هر وجب از خاک ایران و دفاع از ملت ایران و پایدارى در برابر هر جریان سکتاریستى ، تروریستى ، ایدئولوژیک و قبیله اى است که دوباره و درست از همان راه و روشى که ١۴٠٠ سال پیش اعراب شبه جزیره عربستان بدستور عمر ابن خطاب بر ایران تأختند ، تیسفون را اشغال کردند ، مردان را گردن زدند و زنان و دخترکان را در بازار مدینه و شام فروختند بهره مى گیر ند و اردوغان نماینده طرز تفکر یک شیفته حکومت عثمانى است که با اتحاد با سلفیست ها ، داعش و رهبران مذهبى وهابى شبه جزیره عربستان بدنبال ایجاد حکومت وهابى سلطانى عثمانى در کل خاورمیانه و آسیاى مرکزى است ، نقش مبارزان کرد سکولار و ایرانیان آزاده و میهن دوست دموکرات و سکولار براى برهم زدن این نقشه شوم اردوغان و خلافت اسلامى بسیار تعیین کننده مى باشد. کردها و ایرانیان داراى فرهنگ و آداب و سنن مشترک هستند و بهمین دلیل بایستى در کنار هم با دشمن مشترک مبارزه کنند. حمله سلفیست هاى عرب با اتحاد با ترکان ترکیه با رهبرى اردوغان به همه ما ثابت کرد که کردها باید دوستان و همرزمان خود را در این جنگ که جنگ تاریکى در برابر روشنائى و نور است و همچنین جنگ سرنوشت باید در بین ایرانیان جستجو کنند. و خاطرمان باشد که داعشى ها به شهروندان کرد کوبانى مى گویند شما ایرانى هستید و باید سرزمین هاى مسلمان ها را در سوریه و عراق ترک کنید و یا آماده مرگ باشید ، درست همان رفتارى که با ایزدیان کرد کردند و تنها بخاطر اینکه آنها از تبار ایرانیان باستان بودند و هستند.
امروز چشمان همه آزادى خواهان به کوبانى شهر عشق ، شور و حماسه دوخته شده است ، راه پر پیچ و خم آزادى بخواهیم بپذیریم یا نه از کوچه پس کوچه هاى کوبانى مى گذرد و نه از ام القراء اسلامى
.
آنهائى که مسافران قطار تمدن ، شهر نشینى ، آزادى ، مدارا و صلح هستند باید در کنار زنان و مردان غیور و جان بر کف کردان کوبانى بایستند.
زنده باد آزادى .

کاووس ارجمند شهروند افتخارى شهر حماسه ” کوبانى”

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است