«رأی العالم»: حاکم رأس الخیمه، ‘الشیخ صقر بن محمد القاسمی’ در ماه مه ۱۹۷۰ ٬ سه جزیره ، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را به ایران فروخته است


Ras_al-Khaimah_in_United_Arab_Emirates   در صفحه اول روزنامه « رأی العالم »٬ شماره ای که بتاریخ : ۱ / مه / ۱۹۷۰ ٬ سند فروش جزایر را انتشار داده ٬ بهمان شکل سابق بچاپ رسانیده است و در آنروز دقیقا این عنوان را داشته است :« معامله مهمی میان حاکم رأس الخیمه و ایران »

روزنامه همان تاریخ در سطر دوم خود نوشته بوده است : « قاسمی سه جزیره را که بوسیله آنها می شود کاملا بر خلیج فارس تسلط داشت ٬ به ایران فروخت».

در سطر دیگر همان روزنامه چنین آورده بوده است : « مبلغ بزرگی از پول و بیست ماشین مجلل بهای جزایر سه گانه » .

در گزارشاتی که ٬ در مورد فروش جزایر سه گانه به ایران  توسط حاکم رأس الخیمه ٬ اشاره شده ٬ چیزی که ایران نیز بطور دائم آنرا ملک مطلق و لاینجز از ایران می داند٬ اما معلوم نیست چرا امارات گاه و بیگاه ادعای مالکیت آنرا میکند.

این اولین گزارشی است که بطور رسمی انتشار می یابد و اشعار می دارد که در سال هفتاد رسما و قانونا این معامله انجام گرفته است ٬ اما امارات متحده عربی نیز تاکنون در مورد صحت و سقم این گزارش اظهارنظری نکرده است.

صاحبنظران سیاسی باور دارند که رابطه خوبی که میان امارات و ایران وجود دارد٬ بویژه از نظر اقتصادی که بسیار گسترده است ٬ بهمین دلیلست که امارات از کم و کیف قرارداد مذکور با خبر است. ابوظبی در موارد متعدد از ایران در مورد مالکیت جزایر توضیح خواسته ولی ایران هرگونه بحث در اینمورد را نفی کرده ٬ زیرا جزایر را ملک طلق ایران می داند. در سالهای اخیر ٬ ایران چند پایگاه نظامی در این جزایر دائر نموده (۱).

 (۱) –  اهمیت این سه جزیره در اینست که فاصله میان آنها و بنادر ایران کمتر از ۴۰ مایل دریائی است. با این حساب کشتیهائی که پس از عبور از تنگه هرمز از میان جزایر مذکور و مرز خشکی ایران می گذرند ٬ بمثابه اینست که در مرزهای قانونی ایران و در آبهای ایران حرکت می کنند. این وضعیت به ایران حق میدهد که از این کشتیها مالیات طلب کند٬ زیرا ایران بتنهائی حفظ امنیت و پاکسازی مرز خود را انجام می دهد و انواع کشتیها متعلق به کشورهای مختلف ٬ بدون هیچگونه مسسولیتی از آنجا عبور می کنند. در حال حاضر٬ ایران از نظر سیاسی توانائی اعمال حق خود را در تنگه هرمز ندارد٬ زیرا همه مراکز حقوقی بین المللی در کنترل غرب است و در صورت تغئیر معادلات منطقه ای٬ ایران باینکار (گرفتن مالیات از کشتیهائیکه از آبها و مرز خشکی ایران می گذرند) ٬ اقدام خواهد نمود.

«رأی العالم»:   ۲۸ آبان ۱۳۹۴ / ۲۰ اکتبر ۲۰۱۵

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است