دو زن نامدار با آرمانهای مشترک – کاووس ارجمند


تاریخ مبارزات ملی و آزادی خواهانه ملت ایران در دوران مشهور به دوران بیداری ایرانیان ( شروع مدرنیته در ایران ) در کتابی با همین نام بوسیله ناظم الاسلام کرمانی و در زمان ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه نوشته شده است و به نوشته ناظم الاسلام کرمانی تاریخ بیداری ملت ایران از ۱۵۰ سال پیش و از زمان ناصر الدین شاه قاجار و با تلاش میرزا تقی خان امیر کبیر آغاز و دوران شکوفایی مدرنیته و حکومت قانون مربوط به دوران مشروطه خواهی در زمان مظفر الدین شاه قاجار است .
مشروطه خواهان با تئوریزه کردن ( حریت = آزادی ) ، حقوق بشر و عدالتخانه که منظور همان پارلمان بود پروژه مشروطه با جهان بینی آزادی خواهان و مبارزان دموکرات منشی چون »» مستشار الدوله تبریزی ، آقا خان کرمانی ، میرزا فتحعلی آخوند زاده ، طالبوف تبریزی و میرزا حسن خان رشدیه ، موئتمن الملک پیرنیا ، یحیی دولت آبادی ، ملک المتکلمین ، میرزا جهانگیر خان خان شیرازی مشهور به صور اسرافیل ، تقی زاده تبریزی ، بپرم خان ارمنی ، مهندس حیدر عمو اوغلی ، سران ایل بختیاری و قشقائی ، ستار خان و باقر خان و میرزای تنکابنی و چند تن دیگر به بار نشست و اندیشه آزادی خواهی و حکومت قانون در بین محافل به اصطلاح منور الفکر ها ( روشنفکر ها ) در خارج و داخل کشور بسرعت گسترش یافت و مدرسه عالی دار الفتون که به ابتکار میرزا تقی خان امیر کبیر ( صدر اعظم = نخست وزیر ) در زمان مشهور به دوران ناصری بنیان نهاده شده بود یکی از مراکز تولید اندیشه های نو و خردگرایانه در تهران گردید و مدرسه عالی حقوق سیاسی پیش از آغاز کار دانشگاه تهران با اساتیدی چون دکتر مصدق ، فروغی و علامه دهخدا شروع بکار کرد و دانشجویان علاقمند به حقوق و علوم اجتماعی به مدرسه عالی روی آوردند و همچنین سفر های ناصر الدین شاه به اروپا و آوردن دوربین عکاسی بوسیله او به ایران و فیلم های سفر و بازدید شاهان قاجار از پیشرفت فرنگی ها در همه سطوح مردم را هرچه بیشتر با آزادی خواهی و حکومت های دارای پارلمان و قوانین مدرن در اروپا آشنا کرد.
و از همان زمان بانوان آزادی خواه نیز مشعل آزادی خواهی و حقوق برابر با مردان را بلند کردند و نمونه بارز این گونه زنان آزادی خواه » یکی بانو صدیقه دولت آبادی است ، صدیقه دولت آبادی نخستین انجمن زنان مشهور به ( انجمن نسوان = بانوان ) را در دوران مشروطه پایه گذاری کرد و یکی دیگر از زنان نامدار دختر ناصرالدین شاه »» فروغ الملک است «« که خود و همسرش ظهیر الدوله از مشروطه خواهان بنام بودند و در بگیر و ببند های محمد علی شاه ظهیر الدوله همسر فروغ الملک دستگیر شد و خانه آنها بدستور محمد علی شاه مورد هجوم نیروهای قزاق قرار گرفت .‌
فروغ الملک در مخالفت با برادر زاده خود » محمد علی شاه قاجار « خواهان بهبود حقوق زنان در برابر مردان بود و سومین زن نامدار در این زمینه بانوی آزادی خواه ( قرت العین ) است که از » بابیون » بود و در نشریه » حبل المتین و روزنامه صور اسرافیل « به سر دبیری میرزا جهانگیر خان شیرازی که اندیشه های آزادی خواهانه مشروطه خواهان و‌ زنان مبارز را انتشار می داد بشدت فعالیت داشت و نام این هرسه بانو ی مبارزه همواره در کنار مردان آزادی خواه در دوران مشروطه قرار دارد و با احترام از آنها یاد می شود۰
در دوران مدرن و بویژه در نیمه دوم قرن بیستم ، زنان ایران دوشادوش مردان در انجمن ها ، احزاب و در جرگه نویسنده و شاعر اندیشه های نو و آزادی خواهانه فعال بوده و نظرات خود را با آگاهی کامل به مسائل اجتماعی و با شهامت بیان کرده اند ، زنانی چون پروین اعتصامی ، سیمین بهبهانی ‌، سیمین دانشور و فروغ فرخزاد و از این میان از دو تن از دختران شاهزاده قاجار عبدالحسین میرزا مشهور به ( فرمانفرما ) داعی دکتر مصدق »» بنام های »» مریم فیروز از رهبران حزب توده »» و ستاره فرمانفرمائیان «« بنیان گذار مدرسه عالی خدمات اجتماعی در ایران و نویسنده کتاب »» دختر پارس – The dotter of Persia »» در دهه هفتاد میلادی که از انگلیسی به پارسی برگردان شد باید نام برد.

از سال ۱۳۵۷ که انقلاب خانمان بر انداز اسلامی در ایران پیش آمد ، دو زن با شهامت ، آزادی خواه و خردمند از دیگران پیشی گرفتند و هردو نیز همواره بخاطر اندیشه آزادی خواهانه و دفاع از حقوق بشر در زیر تیغ حکومت اسلام گرایان در ایران قرار داشته اند !!
نخستین زنی که با دلاوری در ۲۰ سال اول پس از انقلاب در تمام مصاحبه های خود با روزنامه ها و رادیو تلویزیون های خارج کشور از حقوق بشر و دموکراسی پدافند می کرد زنده یاد ( پروانه اسکندری همسر زنده یاد داریوش فروهر بود ) که در نهایت رژیم اسلامی تحمل انتقاد های آن شیر زن و همسرش داریوش فروهر را نکرد و لذا با فتوای ملایان جنایت کار و بوسیله عمله های استبداد در وزارت اطلاعات داریوش و پروانه فروهر در خانه خود در تهران خیابان اسکندری به وضع فجیعی کشته شدند ۰
و اکنون پس از ۲۰ سال که از کشته شدن پروانه و داریوش فروهر می گذرد ، شاهد آن هستیم که دوباره بانوان میهنمان دلاورانه برای دموکراسی ، حقوق بشر و ایرانی برای همه ایرانیان از مردان پیشی گرفته اند و پرچم مبارزه را با افتخار دوشادوش مردان آزادی خواه و طرفدار عدالت و دموکراسی پارلمانی بر افراشته اند و در شرائط کنونی که حقوق بشر و آزادی های جهان شمول بیشتر از هر زمانی در ایران مورد هجوم حکومت گران دین مدار قرار گرفته است خوشبختانه حقوق دانان با شرف و آزادی خواه جنبش آزادی خواهانه ملت ایران را هدایت می کنند و زندانیان حقوقدان در بین زندانیان سیاسی که برای آزادی و حقوق بشر تلاش می کنند کم نیستند ، مبارزان آزادی خواهی چون دکتر سلطانی ، دکتر شعله سعدی و بانو نسرین ستوده وکیل ملت .
بانو نسرین ستوده بویژه بخاطر اینکه زن است و در ایران نیز حکومت آپارتاید و ضد حقوق زنان در قدرت است ، لذا نقش نسرین ستوده در غیاب دو زن دلاور که دیگر در بین مبارزان طرفدار حقوق زنان وجود ندارند چون زنده یادان پروانه اسکندری همسر زنده یاد داریوش فروهر و از سرکردگان جبهه ملی و حزب ملت ایران و نماینده دانشجویان پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و نخستین زنی که در شورای مرکزی جبهه ملی ایران پس از کودتا دارای مسئولیت گردید و بانوی مبارز نویسنده ، شاعر و ترانه سرا زنده یاد سیمین بهبهانی ،‌ لذا نقش بانو ستوده بر جسته تر گردیده و حکومت نیز با تمام قوا برای دور نگاه داشتن بانو نسرین ستوده از جنبش آزادی خواهانه و عدالت جویانه ملت تمام تلاش خود را بکار می برد ولی خوشبختانه شاهد آن هستیم که در اراده این مبارز حقوق بشری و ملی سر سوزنی خلل بوجود نیامده و ایشان استوار و با حمایت های جهانی که از ایشان می شود به یک دموکرات هوادار منشور جهانی حقوق بشر در جهان آزاد شناخته شده و چنین بنظر می رسد که در این مرحله حساس از تاریخ مبارزات ترقی خواهانه ملت ایران ، بانو نسرین ستوده بتواند نقش برجسته ای در دوران انتقال از حکومت استبداد مذهبی کنونی به یک ساختار دموکراتیک و سکولار بازی کند و بسیار جای خوشبختی و سپاس گذاری است که جبهه ملی سامان ششم و با ابتکار مهندس کورش زعیم این بانوی خرد گرا ، دموکرات ، عدالت خواه و طرفدار حقوق بشر همراه با بانو نرگس محمدی بعنوان کاندیدا های دریافت جایزه صلح نوبل برای سال ۲۰۱۹ به کمیته صلح نوبل معرفی شده اند .
و در این مرحله حساس که اراده ملت بر آن قرار گرفته است تا از حکومت استبدادی اسلامی عبور کند و با روش های مسالمت جویانه و پرهیز از خشونت و با بهره گیری از خرد جمعی و آرای ایرانیان آزاده که در جغرافیای کنونی ایران خواهان برپائی یک ساختار حکومت پارلمانی و دموکراتیک و سکولار هستند تا ملت با پیشینه چندین هزار ساله تاریخ و تمدن دو باره و پس از سال ها حکومت قبیله ای و نا هنجار به صلح و آزادی دست پیدا کند ، لذا نقش حقوقدانان آزادی خواه سکولار و عدالت خواه می تواند تضمینی باشد که در جابجائی قدرت از یک حکومت توتالیتر مذهبی به نوع دیگری از دیکتاتوری لغزش پیدا نکند و اتفاق شوم سال ۱۳۵۷ تکرار نشود و با هزینه کم و بدون دخالت نظامیان به شکل کودتا و یا لشکر کشی خارجی ملت ایران پس از ۱۵۰ سال مبارزه و تنها برای یک کلمه به نوشته مستشار الدوله تبریزی در کتاب یک کلمه ( حقوق بشر ) دست پیدا کند ۰
اکنون با نکاتی که به آن اشاره شد ، بر همه آزادگان ایرانی که خواهان عبور از حکومت اسلامی در ایران هستند و در راه ایجاد یک هنجار دموکراتیک و سکولار ملی در چارچوب ایران کنونی تلاش می کنند ، چه جمهوری خواه و چه طرفداران حکومت پادشاهی مشروطه یک باید است که دست به یک اتحاد ملی بزنند و خود را برای تشکیل دولت اتحاد ملی دوران گذار و انتخابات مجلس موئسسان برای تدوین قانون اساسی آماده کنند تا مردم دچار بلا تکلیفی سال انقلاب ۱۳۵۷ نشوند و چنانچه زنده یاد پروانه اسکندری و داریوش فروهر طعمه آدم کشان وزارت اطلاعات نشده بودند تردیدی ندارم که امروز نسرین ستوده وکیل ملت چنین تنها در گوشه زندان گرفتار نبود و هماهنگی بین دو زن مبارز ملی طرفدار حقوق بشر زنده یاد پروانه اسکندری و نسرین ستوده می توانست بسیار کار ساز باشد ، چون نکات مشترک بین زنده یاد پروانه اسکندری و بانو نسرین ستوده بسیار زیاد است و هردو با آنکه در دو دوره کاملأ متفاوت به بلوغ سیاسی رسیده اند و حکومت اسلامی را به چالش کشیده و می کشند ولی هردو دارای آرمانی مشترک برای ملت ایران بوده و هستند که هماناحکومت دموکراتیک ، پارلمانی و بر گرفته از اراده ملت و بر موازین منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد استوار است.

کاووس ارجمند جبهه ملی ایران-اروپا
هوادار جبهه ملی ایران سامان ششم
۱۴ فروردین ۲۰۱۹

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است