دل‌نوشته‌ای برای کورش زعیم – محمود جعفری


بر گرده اسبان پیشتاز قبیله‌ام
خرجین‌های صلح و تفاهمند که میروند
تا مرداد را به دخمه‌های سرد باز گردانند

نوشته جدید کورش زعیم «در این چهار دهه اندوه بار؛ به مناسبت سی و نهمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران»* را با ولع چون همیشه خواندم. زعیم مانند همیشه میخ بر تابوت ارتجاع تکمیل می‌کرد، البته نه با مرگ بر این ویا آن، که با راهگشایی برای فردایی بهتروسربلندی ایران.
در پایان نوشته امضای«کورش زعیم رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران» را دیدم.از یک سو دلشاد که آرش ما تیر خود را از ترکش بیرون آورده تا مرز با انیران را برجسته نماید واز دیگرسو دل‌نگران، که ارتجاع این‌را برنتابد. دغل بازان از همه امکانات خود برای کوفتن ملی گرایی و رشد وسربلندی ایرانِ دربند بهره‌ خواهند گرفت. دگربار اورا به زندان خواهند فکند، دشمنان دوست نمای ایران زمین نوک حمله را راهی زعیم قوم خواهند نمود، غافل از اینکه نام کورش به ریاست شورای مرکزی جبهه ملی ایران اعتبارمیبخشد ونه برعکس، که او شاگرد صدیق مکتب مصدق است.
درسپهر سیاسی ایران بیشک نام کورش زعیم در کنار بزرگان ملی به ثبت رسیده که ایشان آبروی جبهه ملی پنجم است، از جنس سرداران دلیراین سرزمین، از تبار فاطمی، بختیار، فروهرها و امیرانتظام.
برای ثبت درتاریخ جبهه ملی ایران، ریاست شورای مرکزی جبهه ملی ایران، بر اساس اسناد موجود و بیانیه رسمی سخنگوی جبهه ملی ایران اینک به عهده کورش زعیم است** که وی از بد روزگار اسیربند ایران‌ستیزان است.
زعیم گرامی، ما چون ستون محکمی تو را یاوریم که کالبد فرسوده جبهه ملی ایران را روحی تازه بدمی تا جبهه ملی ایران بتواند رسالت تاریخی خود که ایجاد سربلندی ایرا ن و رفاه وآسایش ایرانیان است به وجود هستی رساند.
بگذاردشمنان ایران با سلاح وزندان و دشمنان دوست نما با درفش به ستیز تو آیند. صبح بیداری نزدیک است؛
نعمت آزرم گوید:
ما خسته اگر چه شب زما خسته تر است
تاریکی اگرچه دم به دم بیشتر است،
تاریک ترین لحظه هر شب اما،
دانم که همان لحظه ی پیش از سحر است

*) در این چهار دهه اندوه بار؛ به مناسبت سی و نهمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران
**) داود هرمیداس باوند، عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران افشاء می‌کند: چه کسی جعل می‌کند؟ و چرا؟

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است