در مجلس منتصب ، روحانی چه بگوید- ضیاء مصباح


در مورد اینکه جناب روحانی در مجلس انتصابی و برای خالی نبودن عریضه در همین روزها ،چه خواهد گفت – بسیار خواندیم و شنیدیم ..
اما بقول مطهری که آقازاده با تعریف جماعت بشمار میرود «روحانی جرات بیان موانع اصلی را ندارد »وبه دلایل روشن طرح بازدارنده ها که به نابودی ارزشها انجامیده و رو بتوسعه گذارده – تا کنون مسکوت مانده که نمونه هایی می آید :
کارپرداز بزرگ مشابه فرمایشاتش در گفتگوی آخرین تلویزیونی ، بدون اینکه نامی از مشروطیت – در سالگرد این حماسه ببرد ،کماکان سر را بزیر برف «بعمد یا به دستور» فر و – همه چیز را خوب می پندارد و با این تصویروتبلیغ یا رفع تکلیف به نابودی ارزشها بیشتر میافزاید و در هنگام پرواز جت جنگنده وطن اسلامی که چگونگی ساخت و پرداخت آن قریبا از پرده برون خواهد شد – شنیدیم که چه فر مودند
بازهم به ایشان با وقوف به ناتوانیش که خود کرده را تدبیر نیست ولی خواهان نام نیک بنظر میرسد ، پیشنهاد میشود :
&_ایشان بفر ماید که خود از بانیان این وضعیت است و منتخب ومنصوب سیستم ودر کسوت رئیس جمهور« نیمی انتصابی »با داشتن شرایط بالنسبه تجربی کافی ، مهمتر از آن با همه خودی بودن ، نمی گذارند و تا امروز اجازه نداده اند حداقل تعدیل در روشها را در ۴چوب همین ضوابط اعمال نماید
&_ایشان باید بگوید بیت و اطرافیان نمیخواهند ، نباید و نمیتوانند به تغییرات تن در دهند چون هر گونه عقب نشینی بر مواضع قبلی و فعلی همان ، و تضعیف تمامی اقتدار و تسلیم خواست مردم شدن و فرو افتادن از هیمنه قدرت همان
& _باید بگوید با عدم تمرکز اختیارات ، دخالتهای سپاه در اقتصاد ، نظرات بنیان کن ائمه جماعت ، عدم قبول مسئولیتها بوسیله بیت که دارای اختیارات مطلقه است و اینهمه ناهماهنگی ها را عامل شده ،با در عرصه شعار ماندن آمرین به منکر! و بسیج مرفه بی درد در این روزگار ،دولت ناتوان ازمبارزه با فساد بسیار گسترده و اصلاح امور به روال گذشته میباشد
& _ باید بگوید با تجربه ۴ دهه حضور در صحنه در مناصب مختلف و وقوف کامل به چگونگی ها ، داوطلبی و پذیرش نقش رئیس قوه اجرائیه مملکت بی در و پیکر رها شده ، برآمده از جاه طلبی بوده و وضع امروز منصوبین تکیه زده قبلی براین صندلی را ، درس عبرت خود ندانسته اند
& _ باید بفر ماید حضور و صحبتهای من بعنوان مسئول امور اجرائی صرفا در رفع تکلیف ، در موقعیت کارپردازیست که ۲۰ سال قبل سید مظلوم در اعتراض تلویحی اش اشاره نمود و آنرا جدی نگرفتم و در نقش شورای امنیت ملی در آنزمان و ۲۰ سال حضور در مجلس ،چنان کردیم که بیادها مانده و چنین محصولی بدنبال آورده است
& _باید بگوید تا در برهمین پاشنه می چرخد یعنی رهبری در همه مسایل نظر میدهد ، تا حد تهدید و تحدید پیش میرود ، ابزار و اختیارات را ،البته بدون مسئولیت با حق وتو ، دارد امید فرجی بزبان خوش نیست
& _ باید بگوید تا زمانیکه مجلس که قرار بود عصاره باشد عرض خود میبرد و در پی استفاده از امکانات مملکت و رانت برای خود و اطرافیان میباشد ، و با توجه به شرایط صرفا در نقش بازیگر به طرح سئوال ، استیضاح و بر کناری وزراء « با هزینه ای معادل ۲۰۰ میلیون تومان دقیقه » میپردازد و با اینکه میداند باز هم میپرسد
& _ تا زمانیکه محافظین و نگهبانان متصدیان ریز و درشت بجای کمتر شدن به دلیل شرایط و اعتراضات ، گسترش و تحمیل به بودجه ، افزایش بی رویه مشابه تمامی موارد اجرائی مییابد و: پایگاه اجتماعی به دلیل نتایج حاصل از مدیریت بسیار نا مطلوب ،با راه ورسم فعلی در اندک ترین حالت ممکن ، وجود ندارد
& _ تا زمانیکه در سیاست خارجی متولی مشخص با کادری حافظ منافع ملی و آگاه به روابط وضرورت رعایت معیارهای بین المللی وجود ندارد و چند گانگی تصمیمات و لابی های قدرت با همه تظاهر به تمرکز اختیارات با بودن امثال ولایتی ها مانع پیشبرد برنامه ها میباشند و ورود به استخر فرح را مطرح میسازند
& _ و تا آنگاهی که ظریف دانشجوی معترض زمان پهلوی در نیویو رک آن میکند که جوانان به فغان آمده در کف خیابان درهمین روزها ازظلم و خیانت آشگار حکومت جاهل مغرض و
& _ مداحان و کیهانیان منصوب مطلقه ،چنان مینویسند ودهها نکته دیگر
سئوال مجلس منصوب وپاسخ امروز« بنده حسن روحانی » سر تا پا تقصیر که در انتخابات شرکت کردم و با کمک امید واران جامعه و آنانکه به نتایج انتخاب بد از بدتر خود، دلبسته بودند و نا امیدشان کردیم و…. ژستی بیش نیست
و بدون تردید اثری ندارد و جامعه تشخیص درست خود را داده و تدریجا تصمیم لازم را که حاصل تدبیر خردمندان دلسوز وطن ،با حسن نیت ، مبری از آلودگی ودارای پندار نیک میباشد ،با کمترین خسارت -عملی خواهند نمود
و…. بنابراین چه بهتر عرصه را با آرامش تحویل دهیم و با برگرداندن همه اموال بناحق داراشده و امتیازات شغلی و حتی مدرک تحصیلی که آنرا نیز از اعتبار انداختیم ، دست به کاری زنیم که غصه سر آید وبدون تردید رضای خالق و خلق اگر معتقد باشیم که عملا نبوده ایم ، در آنست …
* توصیه اکید بنده بعنوان پاسخگودر منصب ریاست قوه مجریه به شما منصوبین شورای نگهبان و مستقر در خانه ملت که از عصاره بودن مگر بندرت بو ئی نبرده اید، اینستکه :
بخیر ما امیدی نمانده ، همین جا با اعلام استعفای خود و دولت بدون تلفات انسانی ، ناشی از حضورمزدوران آماده شده برای چنین ایام و نابودی زیر ساختها و سرمایه های ملی ، با ممانعت جدی از اعزام دلواپسان برای غائله آفرینی ،عرصه را خالی و:
برگزاری انتخاباتی آزاد با نظارت مراجع معتبر مردمی را پیشنهاد نمایئم

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است