درگذشت ضیا عابدی کنشگر ملی و مصدقی


zia abedi
باکمال تاسف باخبر شدیم که هموند عزیزمان کنشگر ملی و مصدقی، ضیا عابدی، حدود ساعت ۲ بعدازظهر روز سه شنبه۶ اکتبر دربیمارستان فوت نمود.
جبهه ملی ایران-اروپا به بازماندگان و یاران ضیا عزیز خصوصاً پروین همسر زنده یاد تسلیت می گوید. یاد او همیشه زنده و خاطره اش گرامی باد.
جبهه ملی ایران-اروپا

اتحاد جمهوریخواهان ایران:
ضیاء عابدی یکی از یاران پرتلاش ما چشم از جهان فروبست

یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ – ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵

دوست عزیزمان ضیاء عابدی گرامی، یکی از یاران پر تلاش ما دیده از جهان فرو بست.

درگذشت ضیاء عابدی فقدانی برای یار عزیز مان پروین اشتهاردی همسر ایشان، فرزندانشان، اتحاد جمهوریخواهان ایران و همگامان او در جنبش آزادیخواهانه و ملی ایران است.

ضیاء عابدی به لحاظ سیاسی، چپ ملی بوده است. او از یک سو گرایش به فدائیان خلق و از سوی دیگر تعلق فکری به نهضت ملی داشته است. در دوران سلطنت خلبان ژندارمری بود، پس از انقلاب به علت گرایشات سیاسی اش اخراج می گردد. مدتی در یک شرکت خصوصی به عنوان خلبان استخدام می شود. در جنگ ایران و عراق داوطلبانه به جبهه اعزام می شود و در انتقال مجروحین خدمت می کند. پس از مهاجرت اجباری به فعالیت های سیاسی خود ادامه می دهد و در شکل گیری و فعالیت های اتحاد جمهوریخواهان ایران شرکت فعال می نماید.

ضیاء یکی از پیگیرترین یاران ما از همان آغاز تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران، عضو شورای هماهنگی، عضو هیات رئیسه آن و چندین دوره عضو هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران بود.

ضیاء عابدی در هر آن جا که فعالیتی در جهت دفاع از منافع ملی مردم ایران و برای بهروزی و آبادی میهن در جریان بود، یک پای ثابت آن بود. او باورها و اندیشه های خاص خود را داشت. از دیالوگ با هیچ نظر مخالفی رویگردان نبود و از سازمان دهنگان اصلی مباحث جلسات پالتاکی اتحاد جمهوریخواهان ایران بود. در همۀ جلسات بحث و تصمیم گیری حضور داشت و به سهم خود در پیشبرد بسیاری از مباحث مهم در اتحاد جمهوریخواهان ایران مشارکت داشت.

ضیاء عابدی از جمله دوستانی بود که تاکید ویژه ای بر نگاه به جنبش دمکراسی در داخل کشور و بر همسوئی با نیروهای فعال در جنبش در صحنه مبارزات جاری در ایران داشت و بزرگ ترین آرزویش حضور اتحاد جمهوریخواهان در ایران و فعالیت علنی در کشور بود.

خلاء حضور مهربان ضیاء عابدی در کنار یارانش همیشه احساس خواهد شد، اما یاد و خاطره اش همواره و در همه جا با تک تک ما خواهد بود.

اتحاد جمهوریخواهان ایران درگذشت ضیاء عابدی را به پروین عزیز و خانوده عابدی، دوستان و یاران ضیا در اتحاد جمهوریخواهان ایران و در جنبش ازادیخواهانه و ملی ایران تسلیت گفته و خود را در اندوه این فقدان با همه آن ها شریک می داند

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۹ مهر ۱۳۹۴ – ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است