خانه هموطنانمان را ویران نکنید- جبهه ملی ایران -آمریکاحکومت اسلامی بار دیگر در یک اقدام غیر انسانی دست به تخریب منازل هممیهنان بهایی زده است و چهره کریه خود را بار دیگر به جهانیان نمایان کرد.
این بار روستایی در مازندران آماج جهل و ظلم ملایان قرار گرفت و مردمان بیگناه و بی دفاع به جرم باورهای خود قربانی شدند و سرپناه خود را از دست دادند.
ظلم و ستم به بهاییان و تخریب خانه و اماکن مقدس آنان سابقه ای طولانی در ایران دارد،رژیم گذشته نیز پس از کودتا ی ۲۸ مرداد برای قدر دانی از یک روحانی بدنام به نام آیت الله کاشانی عامل مهم کودتا, در خرداد ۱۳۳۴ معبد بهاییان (حظیره القدس) واقع در خیابان حافظ تهران را توسط سپهبد نادر باتمانقلیچ ویران کرد.اما دیدگاه ملیون ایران در مورد این هموطنان هیچگاه این چنین نبوده است .شیخ مرتجعی به نام محمد تقی فلسفی در مورد نفوذ بهاییان شکایت آیت الله بروجردی را به دکتر مصدق میبرد , او میگویید:«مصدق قاه قاه خندید و گفت برای من مسلمان و بهایی فرقی ندارد همه ما ایرانی و از یک ملت هستیم»..
جبهه ملی ایران ضمن محکوم کردن این اعمال غیرانسانی به مراجع قضایی بین المللی و حقوق بشری شکایت میبرد و خواهان تقبیح حکومت اسلامی و اعاده حق زندگی هموطنان بهایی میباشد.

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
www.jebhe.net

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است