جنبش «آزادی و شرف ایران» حمید اکبریبرای جانباختگان زاهدان و نیکا، مهسا، سارینا، محمد حسن و همه دلبندان پرپر شده ایران

شرفیاب شدن با پیوستن به جنبش انقلابی برای «آزادی و شرف ایران»

دختران، زنان، پسران و مردان آزاده ایران با یک جنبش سترگ انقلابی ضد حکومت دینی و برداشتن حجاب اجباری، نه تنها ایران بل جهان را به شگفتی و آفرین‌گویی برآورده‌اند. این انقلاب با دگرگونه ساختن ایران، پیشاپیش پیروز شده است و به زودی کمر درهم شکسته حکومت جمهوری اسلامی را بر زمین می‌کوبد. ایران پس‌گرد نخواهد کرد.

جنبش شگرف ایران در عصاره خود بر ارزش «شرف انسان ایرانی» استوار است و در پی دستیابی به یک حکومت دموکراتیک شرافتمند است که در خدمت شکوفایی ایرانیان باشد. شرف ارزشی است جهانشمول که در پیوندی تنگاتنگ با کرامت انسانی است. ماده نخست منشور جهانی حقوق بشر در باره «کرامت» چنین می‌گوید: «همه انسانها آزاد زاده می‌شوند و در کرامت و حقوق مساوی هستند. همه دارای عقل و وجدان هستند و می‌بایستی با یکدیگر بنابر سرشت خویشاوندی رفتار کنند.»

مردم ایران با شعار والای «زن، زندگی، آزادی» یا «ژن، ژیان، ئازادی»، اندوه بزرگ و خشم گسترده ناشی از قتل زن جوان ناکام، مهسا امینی، و جانباختگان دیگر از جمله هم میهنان زاهدانی را مبدل به چشم‌اندازی مملو از امید به زندگی در پرتو آزادی و دموکراسی توام با دادخواهی کرده‌اند. بدون داد جامعه آرامشی نخواهد دید.

در حرکتی نمادین و غوغایی، روسری‌ها و حجاب‌های اجباری با رقصی خیره کننده به آتش سپرده شدند تا همه را مبهوت رویایی به واقعیت پیوسته نمایند. زنان ایران پسگرد نخواهند کرد.

شعارهای سلبی «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» بار دیگر به شفافی ماهیت ضد حکومت دینی و آخوندی جنبش آزادیخواهی ایران را به ثبوت رساند.

شعارهای ایجابی «آزادی، آزادی، آزادی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» و «می جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم»، به روشنی بیانگر خواسته آزادی فردی و دموکراسی برای ملت ایران است.

ترانه «برای..» خواننده دلیر جوان، شروین، که بر اساس دردها و آرزوهای ابراز شده چندین نسل آفریده شده، بیانگر مردمی است که می‌خواهند مهر، عشق، عاطفه و انسانیت را جایگزین کینه توزی، نفرت، شقاوت و بی شرفی بنمایند.

سالهاست که آزادیخواهان ایران به سرکوبگران لقب «بی شرف» داده‌اند. از اینروست که می‌توان پذیرفت که ارج گذاری بر شرف و کرامت انسانی عصاره این جنبش است. ایرانی که بیش از ۴ دهه است که با حکومتگرانی ریاکار، رذل و بی شرف رویارو بوده، در پی دستیابی به یک حکومت دموکراتیک شرافتمند است که بر انسانیت ارج بگذارد و در شکوفایش بکوشد.

انسان با شرف، نمایانگر رفتاری توام با احترام، بزرگواری، از خود گذشتگی و بخشندگی است. حکومت شرافتمند، حکومتی است قانونمند که بوسیله شهروندانش اداره می‌شود و نسبت به حقوق آنها احترام کامل دارد. حکومت شرافمتمند قانونی به مانند انسان شرافتمند خویشتن دار است، متجاوز به حقوق شهروندانش نیست. حکومت شرافتمند قانونی، حکومتی است از مردم، برای مردم و بوسیله مردم، یعنی حکومت دموکراتیک مدرن بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر.

نسل جوان انقلابی امروز، بنابر ارزش‌های اساسی «زن، زندگی، آزادی» و «شرف» همبسته و یکپارچه است. آنها تا کنون با این همبستگی چشمگیر، اسیر اختلافات سیاسی نسل‌های پیشین نشده‌اند. جنبش انقلابی تا امروز از هیچ گروه سیاسی یا رهبران دروغین اصلاح طلب داخل و خود رهبرخواندگان بیرون از ایران پیروی نکرده است. جنبشی است که در جهت براندازی نظام آخوندی یکپارچه و متحد است و از اختلافات پرهیز می‌کند. هدف خود نظامه.

نسل‌های هشتادی و نودی، جنبش را متعلق به آیندگان کرده‌اند. نسل‌های نوجوان و جوان که با جهان پیوسته هستند، می‌دانند که با مبارزه شان چیزی جز زنجیرهای اسارت را برای از دست دادن ندارند، می‌دانند که آینده متعلق به آنهایی است که آنرا بنابر همتشان می‌سازند. کسی جز خودشان منجی نیست.

با پیوستن دانشجویان و دانش آموزان به اعتراضات، تکاپوی انقلابی به درون همه خانواده‌ها نفوذ کرده است. در این وضعیت بحرانی، آیا سکوت و تنها نظاره گر بودن در قبال سرکوب، دستگیری، زندانی، شکنجه و کشتار نسل‌های جوان و مردم آزاده، بهیچ روی قابل توجیه است؟

پس:
«اگر نمی‌توانی اعتراضت را فریاد بکشی، بلند بگو. اگر نمی‌توانی بلند بگویی، یواش بگو. اگر نمی‌توانی یواش بگویی، نجوا کن.
اگر نمی‌توانی در تظاهرات تند بدوی، یواش بدو. اگر نمی‌توانی بدوی، راه برو. اگر نمی‌توانی راه بروی، بخز. اگر نمی‌توانی بخزی، بایست.»*
و اگر می‌خواهی شرفیاف شوی، به جنبش زنان، جوانان و مردان آزاده ایران بپیوند.
و چنین کرده‌اند بسیاری از چهره‌های مردمی و ملی ایران از جمله: علی کریمی، گلشیفته فراهانی، حامد اسماعیلیون، نسرین ستوده، نرگس محمدی، کتایون ریاحی، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، ترانه علیدوستی، حسین ماهینی و… .

با آرزوی شرفیابی همه ایرانیان و پیروزی ملت ایران.

* با اقتباس از گفته مارتین لوتر کینگ، رهبر آزادیبخش آمریکا.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است