جنایتی دیگر در بلوچستان-کورش زعیم، هموند جبهه ملی ایران – سامان ششمدیروز در سراوان بلوچستان جنایتی دیگر بدست عوامل جمهوری اسلامی رخ داد. سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به شماری از سوختبران به کشور همسایه برای کسب درآمدی اندک که بتوانند با تامین خوراک خانواده روزی دیگر در این جمهوری ویرانگر اسلامی زنده بمانند به گلوله بسته شدند که ده تن کشته و دهها تن زخمی شدند. داستان غم انگیز کولبران در کردستان و سوختبران در بلوچستان پیوسته بدست دژخیمان جمهوری اسلامی تکرار میشود.
حکومتی که با قاچاقگری مافیایی، صنعت را نابود و کشاورزی را فلج کرده، دهها مبادی ورودی کشور را برای وارادات و صادرات قاچاق همه چیز در اختیار گرفته، تحمل حتی رقابتی اندک توسط مردم بیکار شده و گرسنه را ندارد. مردم غارت شده و تحقیر شده بلوچستان که شاهد قاچاق گسترده مواد مخدر به درون کشور و سوخت به خارج کشور هستند، کفش به پا ندارند و در طویله یا زیر درخت به مدرسه میروند و کیلومترها کوزه بدوش پیاده برای آب آشامیدنی گل آلودی که در دسترسشان است راهپیمایی میکنند.
قاچاقچیان رسمی جمهوری اسلامی که با کشتی و تریلی کالای قاچاق میبرند و میآورند، سیری ندارند و در بیرحمی بیهمتا هستند. واکنش مردم سراوان در حمله به فرمانداری نمونهای از آنچه بود که جمهوری اسلامی بزودی در سراسر کشور تجربه خواهد کرد.
ما از افراد نیروی انتظامی و سربازان سپاه میخواهیم که از فرمانهای شلیک به مردم خودمان اطاعت نکنند و آینده خود و خانواده خود را به خطر نیاندازند، که این مردم رفتار آنان را فراموش نخواهند کرد. فراموش نکنید که سران جمهوری اسلامی با هزاران میلیارد دزدی از ملت ایران از کشور میگریزند واین شما خواهید ماند و مردم خشمگین و انتقامجو.

تهران، سه شنبه ۵ اسپند ۱۳۹۹خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است