جعل و دستکاری واقعیات ها – حامیان طیف مهندس عباس امیرانتظام، دکتر داود هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی و مهندس کورش زعیم


برای فیسبوک و تلگرام

– در شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران چه خبر است؟ کدام دستهای نامرئی و از کجا شورا را اداره میکنند و عالما و عامدا تنش ایجاد مینمایند؟ چرا نامه حاوی پرسشهای مهندس جمال درودی عضو قدیمی و با سابقه جبهه ملی از سخنگوی جبهه ملی ایران، درباره توطئه های متعدد اخیر بدون جواب مانده؟ آیا بیماری ادیب برومند عده ای را بفکر توطئه و آینده سازی برای دفع فرهیختگان و روشنگران درون شورای مرکزی انداخته؟ علت چیست که هیئت اجرائی و روابط عمومی با تجهیز وابستگانشان در خارج کشور اقدام به فحاشی، تحریف و حمله به طیف خوشنام، فعال و مبارز جبهه ملی پرداخته اند
در جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تاریخ ۲۱-۰۲- ۱۳۹۴ یعنی حدود یکسال پیش، کورش زعیم به عنوان نایب رئیس اول هیئت رئیسه انخاب شد و نتیجه انتخابات در بیانیه رسمی هیئت اجرائی اعلام ومنتشر گردید. با کمال تعجب پس از گذشت یکسال یعنی در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۳۹۵ بدون هیچ دلیل، مناسبت و یا مقدمه ای اطلاعیه جدیدی از سوی روابط عمومی جبهه ملی ایران انتشار یافته و آشکارا به جعل واقعیت پرداخته. ناگهان به انتشار خبر انتخاب هیئت رئیسه یکسال پیش میپردازد و بجای نام مهندس کورش زعیم نام فرد دیگری نوشته میشود. در ضمن در اطلاعیه ها و آگهی های اخیر جبهه ملی نام مهندس جمال درودی و کورش زعیم حذف گردیده. آیا هیئت اجرائی و یا روابط عمومی جبهه ملی در تهران اینقدر نسبت به حافظه مردم این مملکت دچار خطا گردیده که واقعا فکر میکنند مردم متوجه جعلی که عمدا در اطلاعیه ای که متعلق بیکسال پیش است نمیشوند؟
دوستداران و حامیان امیر انتظام، باوند، رشیدی و زعیم امیدوارند که این فرهیختگان بدون کوچکترین تزلزلی به حضور فعال و مقاوم خود در صحنه سیاسی ایران ادامه دهند. و فراموش نکنند که اینگونه تشبث های غیر اخلاقی فقط یک چیز را نشان میدهد، ضعف منطق و فقر محتوائی مرتکبین اینگونه ترفند ها

آیا سرچشمه این توطئه ها همان کسانی هستند که سال پیش نام مبارز نستوه عباس امیر انتظام را خودسرانه از هیئت رهبری جبهه ملی حذف نمودند و فقط در برابر اعتراض بسیاری از هواداران مجبور گردیدند نام وی را مجددا به هیئت رهبری برگردانند؟ و آیا بهمین دلیل نیست که استادان، امیر انتظام و دکتر رشیدی از شرکت در جلسات تآتری بنام شورای مرکزی و هیئت رهبری خودداری میکنند؟

بانتظار روزی که عاملین این رسوائیها و یاران خارج کشوریشان مدال قدردانی را از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دریافت دارند

حامیان طیف مهندس عباس امیرانتظام، دکتر داود هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی و مهندس کورش زعیم

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است