جبهه ملی در دههُ هشتاد و نود- جمال درودی(عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران )


بادرود به همفکران ورهروان راه مصدق و جبهه ملی ایران .مدتی است که مساله جبهه ملی پنجم و ششم مورد بحث و انتقاد قرار گرفته و هرکس از ظن خود درباره ُ آن مطلبی ارائه میدهد که متاسفانه هیچکدام از آنها مورد تائید نبوده و با واقعیت فرسنگها فاصله دارد.بنابراین من به بازگو کردن آنچه واقعیت است و خود ناظر و شاهد و دست اندر کار آن بودم و مدت ۲۰ سال عضو شورای مرکزی منتخب کنگره بوده .مطالبی در رابطه با این دو جبهه اظهار میدارم که امید است مورد توجه قرار گیرد و ضمناً آماده ام به انتقادات و سوالهای عزیزان پاسخ دهم.
در سال ۱۳۸۲ پس از سالها انتظار در شرایطی که جو مملکت کمی آرام شده بود ، جبهه ملی موفق شد پلنومی تشکیل دهد .که با انتخاب ۱۲۸ نفر از منتخبین سازمانها در روز سوم آبانماه ۸۲ روز تاُسیس جبهه ملی ایران در منزل زنده یاد مهندس نظام الدین موحد تشکیل شد .در این مراسم متاسفانه گروهی که مدت ۱۴ سال سکوت اختیار کرده بودند .و از کلیه مسائل سیاسی به دور بودند در این پلنوم حضور پیدا کردند و کنترل این نشست را در اختیار خود گرفتند و مطالبی علیه افراد فعال و شخصیتها ملی به کذب ارائه دادند.از جمله آقای دکتر موسویان ،پشت میکرفون قرار گرفتند و در برابر بیش از یکصد نفر اظهار داشتند آقای مهندس امیر انتظام باید از لیست کاندیدا خارج شوند چون ایشان اتهام جاسوسی دارند .این گفته ایشان هیجانی شدید در پلنوم ایجاد کرد .وحتی عده ای از جمله زنده یاد خانم دکتر اردلان جلسه را ترک کرد که بلاخره با توصیه هیئت رئیسه .جلسه آرام شدو نام آقای مهندس امیرانتظام در لیست منتخبین قرار گرفت و علیرغم خواسته باند ایشان با راُی بالایی عضو شورا شدند .البته در این رابطه خیلی مسائل است از جمله دستبرد به آراءو تبلیغات علیه افراد ولی در نتیجه گروه باند به موفقیتی که انتظار داشتند نرسیدند و آقای موُید زاده رهبر و تئوریسن باند در مقام ۲۳ قرار گرفت از آن روز نطفه جبهه ملی ششم بسته شد .گروهی در کنار آقای دکتر ورجاوند و گروه باند در کنار دکتر موُید زاده قرار گرفتند و علیه هم به مبارزه پرداختند در حالیکه در جلسات شورا همگان در کنار هم حضور داشتند و اکثر مذاکرات شورا در رابطه با همین اختلاف نظرها بود .در تاریخ خردادماه ۱۳۸۶ جزوه ای با عنوان ًجبهه ملی در دهه شصت ً با امضاء ناشناخته (پژوهشگران کمیته تعلیمات جبهه ملی ایران ) انتشار یافت که بعلت غرض ورزی و کذب و تحریف مسلم تاریخ دهه شصت تنها بر مبنای سر پوش گذاردن بر سکوت ۱۴ سال چند نفر.همگان را دریک حالت بهت و عصبانیت و ناباوری قرار داد.لذا در تاریخ دهم مرداد ماه ۸۶ اکثریت اعضای محترم هیئت رهبری و عده ای از اعضای شورای جبهه ملی طی نامه اعتراض آمیزی به جناب آقای ادیب برومند ریاست محترم هیئت رهبری و شورای جبهه ملی ایران خواستار رسیدگی به مطالب برای ثبت در تاریخ شدند.خیلی زود متوجه شدم که این نامه توسط آقای دکتر موُیدزاده نوشته شده و خود ایشان به آن نوشتار اقرار کردند و آن را مورد تائید خود قرار دادند.
من در انتقاد از آن طی یک جزوه ۶۰ صفحه ای با عنوان ( جبهه ملی در دهه شصت ) در نقد جزوه آقای موُید زاده انتشار دادم و مورد توجه همگان قرار گرفت و امروز نیز بعنوان یک سند تاریخی گروهها و سازمانهای مختلف از آن استفاده میکنند .
آقای ادیب برومند در یک جلسه خصوصی  با حضور آقایان : دکتر موسویان و موُید زاده و خود من گفتند آقای درودی آبروی جبهه ملی در خطر است من به ایشان گفتم آنروزی آبروی جبهه ملی در خطر افتاد که جنابعالی اجازه دادید این اراجیف و دروغها علیه اردلان انتشار یابد .پس از انتشار این جزوه آقای موُید زاده و باند سکوت اختیار کردند و در لاک خود فرو رفتند و دیگر وارد مسائل سیاسی نشدند.
پس از آن ۱۴ نفر از اعضاء شوراء گرد هم آمدند و به نقد آقای دکتر موسویان و باند پرداختند .و نشستهایی در این رابطه برگزار کردند که اغلب آنها در منزل شادروان خانم اردلان و گاهی هم درمنزل زنده یاد مهندس حاج قاسمعلی با حضور پسر ایشان آقای دکتر علی حاج قاسمعلی تشکیل میشد .و در این رابطه چندین بیانیه در انتقاد اعمال و رفتار باند بصورت نامه های سرگشاده انتشار یافت و در آن زمان بود که نام جبهه ملی ششم آورده شد ولی بعلت حفظ کیان و آبروی جبهه ملی بخواسته آقای ادیب برومند گروه چپ جبهه ملی را تشکیل دادیم .اعضای ِآن عبارتند از: هیئت رهبری : مهندس عباس امیرانتظام .دکتر هرمیداس باوند .دکتر علی رشیدی …..از شورا مرکزی : دکتر مه لقاء اردلان .مهندس مرتضی بدیعی .مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی .جمال درودی .حسین راضی .مهندس کورش زعیم .حسین شاه حسینی .مهندس حسین عزت زاده .دکتر محسن فرشاد .بانو پریچهر مبشری .هرمز ممیزی .دکتر علی اکبر نقی پور …(بیانیه موجود است ).در تمام مدت ۱۸ سال ریاست شورا آقای ادیب برومند این دو گانگی بر شورای جبهه ملی احاطه داشت .در سال ۸۶ شورا تصمیم گرفت پلنوم دیگری برگزار کند و برای بر گزاری آن ۵ نفر از طرف شورا انتخاب شدند .آقایان:حسین شاه حسینی .دکتر خسرو سعیدی .دکتر موُید زاده مهندس بدیعی .جمال درودی .پس از بحث و مجادله آقایان موسویان و موُید زاده برای اینکه میدانستند در انتخابات دیگر رای نخواهند آورد بشدت با این پلنوم مخالفت کردند و در حالیکه سه روز مانده بود به نشست پلنوم آقای ادیب برومند اظهار داشتند که از طرف مقامات خواستند از این پلنوم جلوگیری شود در حالیکه ما میدانستیم این دروغ محض بود و باند جلوی برگزاری آن را گرفتند .متاسفانه پس از درگذشت زنده
یادان مهندس امیر انتظام .ادیب برومند و حسین شاه حسینی خللی در درون جبهه ملی ایجاد شد و در آن شرایط نه ریاست شورا بود و نه هیئت رهبری و نه هیئت اجرائی و در نتیجه یک نابسمانی در جبهه ملی ایجاد شد و این به سود باند بود که از این فرصت سوء استفاده کردند و جلساتی ماهانه برگزار کردند .با حضور چند نفر .
در سال ۹۷ که آقای مهندس زعیم از زندان بعنوان مرخصی آزاد شده بودند به خواهش آقای موسویان من و آقای زعیم در این جلسات ماهانه شرکت کردیم ولی این جلسات چون فاقد هر گونه رسمیت بود خواستار آن بودیم که یک پلنوم تشکیل شود از افراد و شخصیتهای منتخب کنگره جبهه ملی گردهم آورده و با یک انتخابات .سر وسامانی به جبهه ملی بدهیم.این جلسات ماهانه برگزار میشد در شهریور ماه ۹۷ قرار شد جلسه در منزل خانم مبشری برگزار شود که در صورت امکان .انتخابات انجام شود دو روز به جلسه مانده خانم مبشری تلفنی بمن گفتند از طرف مقامات امنیتی بمن تذکر دادند که بهیچ وجه اجازه برگزاری این شورا و انتخابات نخواهیم داد و باید جلسه تعطیل شود .در مهر ماه جلسه دیگر در منزل آقای پرفسور مسرت با حضور ۱۲ نفر تشکیل شد .آقای مسرت قبل از شروع جلسه فرمودند یکساعت پیش از طرف مقامات امنیتی بمن تلفن شد و شدیداً با تشکیل جلسه شورا و انتخابات مخالفت کردند و گفتند هرگز اجازه برگزاری انتخابات نمی دهیم و تنها میتوانید ماهی یکبار دور هم جمع شوید .در پایان جلسه آقای موسویان اظهار داشت جلسه بعد در منزل من برگزار شود و سعی خواهیم کرد افراد بیشتری را به جمع اضافه کنیم در آبان ۹۷ جلسه همانطور که انتظار میرفت در منزل آقای موسویان تشکیل شد با حضور ۱۹ نفر و آقای دکتر اظهار داشتتد همین حالا با همین افراد انتخابات انجام میدهیم .خوشبختانه خانه ایشان محل امنی بود و هیچگونه تهدیدی بعمل نیامد و انتخابات به نحو احسن و آرام بدون هیج گونه تهدید از نظر ایشان انجام شد مثل آنکه مقامات هم با این انتخابات موافق بودند و آقای دکتر اظهار داشتند همین حالا انتخابات انجام میدهیم من به نحوه انتخابات اعتراض کردم اظهار داشتم خلاف نص صریح اساسنامه است طبق صورتی که از اسامی شورا خود آقای موسویان انتشار داده اعضاء شورا ۳۵ نفر هستند و نام من و آقای زعیم در آن لیست آورده نشده بنابراین طبق اساسنامه حضور۲/۳اعضاء یعنی ۲۴ نفر الزامیست و به چند مورد از مواد اساسنامه اشاره کردم با عدله ثابت کردم که انتخابات غیر قانونی است ولی متاسفانه این اعتراضات مورد توجه قرار نگرفت و علیرغم آن انتخابات را انجام دادند .نتیجه انتخابات چنان من را به تعجب وا داشت که به مهندسی شدن این انتخابات از قبل اطمینان حاصل کردم .از جمله وقتی آراء خوانده شد آقای دکتر رشیدی که در پلنوم سال ۸۲ با اتخاذ ۶۳ راُی و نفر چهارم برای شورا و عضو هیئت رهبری انتخاب شده بودند و به تازگی از زندان آزاد شده در رابطه با مسائل جبهه ملی ۲ رای آوردند .یک رای آقای دکتر باوند و یک رای آقای زعیم داده بودند این نشان دهنده آن است که این انتخابات از قبل طراحی شده بود و شگفت انگیزتر آنکه ۴ نفر بعنوان هیئت رهبری تعیین شدند که هیچ یک لیاقت احراز چنین پستی را نداشتند و برای نمونه یکی از ِآن عزیزان خود گفته من را احضار کردند به اطلاعات به مجرد ورود به اتاق بازپرسی دو دست خود را بلند کرده و گفته من کاملاً تسلیم هستم هرچه بخواهید میگویم و هر چی بخواهید مینویسم و امضاء میکنم البته عظمت این رشادت قابل تحسین است و باید ایشان در هیئت رهبری قرار گیرد.و این افراد بودند که میخواستند خط و مشی سیاسی جبهه ملی را تدوین کنند ‌.با نتیجه این انتخابات ما ۳ گزینه بیشتر نداشتیم یا ازجبهه ملی کناره گیری کنیم یا بمانیم و نظاره گر اعمال خلاف باند باشیم یا در مقابل آن بایستیم و ما ۵ نفر گزینه آخر را انتخاب کردیم.بنابراین نه استعفا دادیم نه کناره گیری کردیم ونه انشعاب ما گروه چپ فعال جبهه ملی را تشکیل دادیم همانگونه که در تمام احزاب و گروهها سیاسی مانند مجلس شورای ملی که گروه اکثریت و اقلیت و یا گروه چپ و راست را تشکیل میدهند.ما اعتراض داشتیم به نحوه ِآن انتخابات که از قبل طراحی و مهندسی شده بود‌.اگر تصمیم داشتیم انشعاب کنیم میبایست اساسنامه را تغییر دهیم و نام جبهه ملی را از گروه خود حذف کنیم .
آقای موسویان شما درتمام مصاحبه های خود میگوئید آنها رای دادند و رای گرفتند سپس با آن مخالفت کردند .
آقای عزیز رای دادن دلیل صحت انتخابات نیست بعنوان مثال.در انتخابات ریاست  جمهوری مردم با شوق و علاقه پاصندوقهای رای رفتند و به آقای موسوی رای دادند ولی در نتیجه نام آقای احمدی نژاد از صندوق بیرون آمد .آیا مردم به این دلیل در انتخابات شرکت کرده اند ؟!
مورد سرزنش قرار میگیرند ؟ و آن انتخابات میتواند مورد تائید قرار گیرد ؟
آقای دکتر با سفسطه و مغلطه نمی شود مسائل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد ما به آن انتخابات و نحوه برگزاری آن اعتراض داشتیم و میبایست این اعتراض در هیئت تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گیرد که چنین نشد و شما چنان در شوق ریاست شورا از هر اقدامی جلوگیری کردید .در حالی که ریاست شما در شورا مورد سوال است و مورد قبول نیست .و عجیب تر و مضحکتر آنکه شما با ۶ نفر منتخب پلنوم .یک شورای سی نفره تشکیل دادید ؟چگونه ! این افراد چگونه و از کجا صلاحیت خود را ابراز کردند .طبق نص صریح اساسنامه شورا زمانی رسمیت پیدا میکند .که ۳۵ نفر منتخب کنگره باشند‌.آقای دکتر موسویان و همفکران ایشان هنوز ناگفته ها بسیار است باشد تا زمانی دیگر ….
به پایان آمد این دفتر ، حکایتها همچنان باقی است .
پاینده ایران
جمال درودی(عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران )
۸ امرداد 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است