جبهه ملی ایران-اروپا از اعتراضات هم‌میهنان خوزستانی خود حمایت می‌کند


هم‌میهنان مبارز،

اعتراضات مدنی شهروندان خوزستانی نمونه ای از تظاهرات سراسریِ هم‌میهنان ما در اقصی نقاط این کشورِ مجروح از فساد و ستمگری است.

در کشوری که دولتمردان آن برآمده از نمایندگیِ مردم باشند «سوء مدیریت» یک احتمال است که می تواند ناشی از انتخاب ناشیانه مسئولین بلندپایه کشور باشد ولی آنچه در ایران دیده می شود بیش از «سوء مدیریت» یک «سویِ مدیریتِ» جهت یافته به ظلم و فساد است.

۴٠ سال است که از تاسیس جمهوری اسلامی بر اساس یک آرمانخواهی اسلامی در قالب یک نظامی بنام «جمهوری» توسط بنیانگذار آن می‌گذرد اما طیِ ادامه این تجربه نه از جمهوریت چیزی مانده نه از تعمیم اخلاق یا انسانیت در قالب ادعای اسلام و آرمانخواهی.

آنچه امروز با آن مواجه هستیم یک ناجمهوریِ ضداخلاق و ضد عرف بشری است که مجریان آن به هیچ اخلاق و مرام و هیچ ضابطه و قانون به جز منافع حقیر فرصت طلبانه خود پایبندی ندارند.

هم میهنان گرامی،

تجمعات مسالمت آمیز مردمی در اعتراض به فقدان آب شُرب یا حقآبه زراعی در منطقه و یا اعتراض به عدم تدبیر مسئولین برای مقابله با آلودگیِ هوا حق مسلم شهروندان خوزستان، بویژه کشاورزان عرب زبان است. جبهه ملی ایران حمایت از این اعتراضات را وظیفه خود و همه ما ایرانیان در سایر نقاط کشور می داند.

در گزارشات دیده می شود، که پس از حمله نیروهای انتطامی به تجمع اعتراضیِ مردم و سعی بر پراکنده کردن آنان، تیراندازیِ متقابلی توسط افرادی ناشناس و نقابدار به طرف نیروهای حکومتی صورت می گیرد که می تواند طبق تجربه مسبوق به سابقه از طرف لباس شخصی های سپاه پاسداران جهت توجیه سرکوب خونین معترضین و انتساب اعتراضات مردم ناراضی به دولت های بیگانه، انجام شده باشد.

شاید پرسنل نیروهای انتظامی را با توجه به آنچه می‌بینند و می‌دانند اینک فاقد انگیزه برای سرکوب هم‌میهنان و همشهریان خود شده اند، با این روش رذیلانه کوشیده می‌شود انگیزه سرکوب برای نیروی پلیس بوجود بیاورند، در نتیجه ما به هم‌میهنان خود توصیه می‌کنیم تا با هوشیاریِ کامل در محل، این موارد را پیگیری کرده و از هیجانزدگی پرهیز کنند.

وانگهی در ادامه اعتراضات خود چنانچه این نوع موارد ناشی از نفوذ عوامل اخلالگر سپاه یا نظایر آن است، به افشای آن پرداخته و آنان را از تأثیر گذاری ناامید کنند و چنانچه مقابله اینچنینی با پلیس، برآمده از خشم و شور جوانان باشد، باید سعی به کنترلِ در لحظه یا میدانیِ آن داشته باشند.

به یاد داشته باشیم که ادامه اعتراضاتِ به حق مردم و ناکارآمدیِ منصوبینِ حکومتی می تواند عامل تعیین کننده در فرسایش و زوال قدرت حکومت گردد. واکنش عصبی و نامتناسب با کنش حکومتی نیز می‌تواند منتهی به پرداخت هزینه غیر ضروری توسط مردم گردد.

ادامه اعتراضات در قالب تجمع و تحصن تا اخذ نتیجه در تمام موارد اجتماعی و صنفی حق مردم است و دوری از بهانه دادن به دست نیروهای مسئولِ نشان از هوشمندی و فضیلت مردم در مقابل رذیلت آنان دارد.

ما در مقابل فساد و ظلم و استبداد به «وحدت ملی» و «اراده ای ملی» می اندیشیم و برای رهایی از شر عاملان این وضعیتِ مصیبت بار باورمندیم که اعتراضات مداوم، سبب همبستگی ملت است و موجب زوال قدرت نوکیسگانِ وطن فروش خواهد شد.

مستمر باد اعتراضات به حق مردمی

با آرزوی پیروزی و سلامتی برای همه مردم خوزستان

پاینده باد ایران

جبهه ملی ایران-اروپا تیر ماهِ ١٣٩٧

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است