جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا: روز زن، هشتم ماه مارس، بر همه زنان ایران، بویژه زنان زندانی خجسته باد!


jebhe-melli-iran-eu-usهموطنان، در جمهوری اسلامی سی و چهارسال است که اکثریت زنان ایرانی در خانه و اجتماع تحقیر می شوند، مورد تبعیض، بی حرمتی و اذیت و آزار جنسی قرار می گیرند، صدایشان شنیده نمی شود، حقوق یک انسان به جانب آنان نیست، خطاکارند و اختیاری ندارند. شوربختانه، زنی که در چنین شرایطی بود و نبود خود را یکی می پندارد، در خلوت و یا نیمه شب بدور از چشم همه بغض گلویش را می فشارد، نفت را بر خود می پاشد و با جرقه کبریت بندهای این اسارت را از پای می گشاید. اما افسوس که این تباهی گره از مسئله نمی گشاید و مشکل همچنان بر جای خود باقی است و تنها زندگی و وجود اوست که قربانی می شود. خوشبختانه زنان آزاده و مبارزی نیز هستند که در برابر این ستمهای قانونی، مذهبی و فرهنگی برمیخیزند، پیکار میکنند و بهای این ایستادگی خود را هم با دوری از خانواده، شکنجه و زندان می پردازند.  جبهه ملی ایران روز جهانی زن را گرامی میدارد و حمایت بی دریغ خود را از مبارزات و مبارزین زن آزاده و فداکار میهنمان اعلام میدارد و خواهان آزادی بویژه زندانیان زن می باشد.  ما یقین داریم که کشور ما بدون آزادی زنان هیچگاه آزاد نخواهد شد.

جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا  هفدهم اسفند ۱۳۹۲

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است