جبهه ملی ایران – آمریکا: خوزستان در خروش؛ صدای مردم تشنه لب خوزستان باشیم!


بار دیگر حکومت سرکوبگر اسلامی حاکم بر ایران در پاسخ به مشکلات و مطالبات حق طلبانه ملت ایران به خشونت متوسل شد و با گلوله پاسخ مردم به جان آمده و تشنه لب را داد.
کاربدستان نظام اسلامی حاکم به جای ارسال کمک برای مردم بی آب خوزستان، یگان های ویژه خود را به منطقه اعزام کردند و اعتراضات به حق مردم آن خطه را به خاک و خون کشیدند.
جبهه ملی ایران در این تاریک ترین دوران معاصر تاریخ ایران، راه برون رفت از بحران های فزاینده کنونی را مدیریت ملی و کارشناسی در تمام سطوح میداند؛ امری که این حکومت فاسد، ناکارآمد و عقب گرا از درک و اجرای آن عاجز است.
بایسته است امروز یکپارچه در غالب جامعه مدنی و مبارزات خشونت پرهیز از سیستان و بلوچستان که از کرونا، فقر و خشکسالی؛ و خوزستان که از بی آبی، آلودگی هوا و سایر بحران های اجتمایی و اقتصادی رنج میبرند حمایت کرد و خواهان استقرار مدیریت ملی بجای این مدیریت بی کفایت مکتبی، چپاول گر و ایران ستیز شد.
ایرانی!
به ایران بیندیش؛ چرا که تنها راه برون رفت از این پرانتز سیاه، خلع ید از نظام استبدادی و ایران ستیز کنونی، و استقرار حاکمیت ملت است و این جز با عزم و اراده راسخ باشندگان ایران زمین میسر نخواهد شد.
پیروز ملت ایران
پاینده ایران
جبهه ملی ایران- آمریکا
دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ خورشیدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است