ترور در تهران، سعودی ها در دام رژیم- مازیار شکوری گیل چالان


چهارشنبه گذشته حمله مسلحانه داعش به مجلس رژیم حاکم بر ایران و بارگاه دیکتاتور فقید رژیم به بمب خبری رسانه های داخلی و خارجی بدل شد. اما آنچه مهم است تبعات پیش آمد تروریستی اخیر بوده و میباشد. اینکه حادثه به وقوع پیوسته تا کنون چه تأثیری بر فضای موجود نهاده و از این پس چه تأثیر می تواند بنهد.
اول: رژیم حاکم بر ایران همواره به حمایت از تفکر ترور و گروه های تروریستی در منطقه متهم و محکوم بوده است. حاکمان تهران در تقابل با این اتهام خود و ملت ایران را قربانیان ترور می خواندند و می خوانند. اکنون دو حمله تروریستی از سوی برجسته ترین جریان تروریستی در فضای بین الملل تا اندازه ای فشارها و اتهامات را از رژیم تهران برداشته و برخواهد داشت.
دوم: حادثه اخیر سفر تاریخی دونالد ترامپ به سعودی و ناتو عربی را از ابتدا با شکست مواجه کرد. اصلی ترین محور سیاسی مذاکرات ترامپ با اتحاد سقط شده عربی مبارزه با رژیم ایران تحت عنوان “طلایه داری تروریسم و افراط گرایی” بوده است. پادشاه مرتجع سعودی در این خصوص مدعی بود:
«مسئولیت ما در مقابل خدا، مردم مان و کل جهان این است که با اتحاد خود با نیروهای شیطانی و افراط گرایی مقابله کنیم . . . رژیم ایران از زمان انقلاب خمینی در سال به طلایه‌ دارتروریسم جهانی بدل شده است»
رئیس جمهوری امریکا نیز بی وقفه مدعیات سعودی ها را تأیید و مدعی شد:
«می‌خواهم درباره ایران صحبت کنم که مسئول بی‌ ثباتی درمنطقه بوده ایران به تروریست‌ها آموزش می‌دهد. دهه‌ها هست که ایران آتش جنگ‌های فرقه‌ای را شعله‌ ور کرده است . . . این کشور خواستار نابودی اسرائیل است. ایران خاورمیانه را بی ‌ثبات کرده است. در سوریه شاهد آن هستیم. بزرگترین قربانیان رژیم ایران، خود مردم ایران هستند. مردم ایران به خاطر حمایت رژیم ایران از افراط گرایی دچار زحمت شده اند. همه باید کمک کنند تا ایران منزوی شود»
ترامپ از مقدمات سخنان خود به این نتیجه راه یافت که رژیم حاکم بر ایران مسبب تمامی بدبختی های کنونی بوده و میباید منزوی شود. اما با حادثه تروریستی اخیر جمهوری اسلامی بیش از پیش بر طبل قربانی بودن و شدن توسط تروریسم کوبیده و می کوبد. اکنون کوبیدن بر این طبل در فضای منطقه ای و بین المللی خالی از تأثیر هم نبوده است.
سوم: رژیم ولایت فقیه به کرات در باب مداخلات نظامی در سوریه و عراق سیبل انتقادات اپوزوسیون داخلی و خارجی قرار گرفته بود. توجیه حاکمان تهران نزد افکار عمومی دفاع در خارج از مرزهای کشور جهت ممانعت از رسوخ و نفوذ جنگ به داخل مرزهای کشور بوده و می باشد. اولین بار “علی خامنه ای” در پنجم اسفند ماه سال نود و چهار در جمع خانواده های مدافع حرم با صراحت عنوان داشت:
« . . . امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور… اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند»
رژیم ایران میباید این استدلال رهبر مافوق بشر خوانده خود را به اثبات می رساند. به نظر می رسد اکنون با آنچه رخ داده است این استدلال چه صحیح و چه نا صحیح در نزد افکار عمومی به رسمیت شناخته شده و خواهد شد.
چهارم: بحران های عریض و طویل رژیم ولایت فقیه در داخل کشور و در لایه های جامعه نشو نما نموده است. بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در نهایت بحران مشروعیت پشتوانه مردمی از ساخت سیاسی سلب نموده تا رژیم در فقدان این مشروعیت توان اعمال برنامه هایش در خارج از مرزها را آنگونه که مد نظر داشته نتواند به پیش برد. مضافا بحران های داخلی بارها برای تمامیت و موجودیت بافت قدرت مشکل آفریده و خواهد آفرید. تحصن فرهنگیان و کارگران و دراویش و دیگر اقشار و طبقات اجتماع از این دست تهدیدها بوده و میباشند. اکنون اما، واقعه تروریستی توسط داعش اتحاد و همگرایی کاذبی میان حاکمیت و ملت ایجاد کرده و میکند تا رژیم در سایه ایجاد وحشت از ترور و تروریسم بتواند در داخل اعتراضات سیاسی را خونثی نموده و از هرگونه اعتصاب و تجمعی به بهانه احتمال عملیات تروریستی و جلوگیری از مصدومیت اعتصاب کنندگان ممانعت به عمل آورد. البته در جای خود بماند اعدام های فله ای جوانان اهل سنت که به بهانه همکاری و همراهی با داعش انجام خواهد پذیرفت.
پنجم: با شناخت از رژیم ولایت فقیه و انباشت تجربه تاریخی به مخاطبان میگوید دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم خود خواهان ظهور و بروز چنین عمل تروریستی بوده اند. رژیمی که خود بیست و سه سال قبل حرم رضوی را در ظهر عاشورا مورد بمب گذاری قرار داد امروز روز گشوده نهادن راه داعش برای عملیات مذکور در تهران دور از تصور نبوده و نیست. دستگاه های امنیتی رژیم تمامی حرکات داخلی و خارجی را مورد واکاوی ذره بینی لحظه به لحظه قرار داده و می دهند. مضاف بر این تهران و حومه سراسر پر بوده است از تورها و تله های امنیتی. با این حساب به نظر رسیده و می رسد رژیم از ابتدا نسبت به طرح عملیاتی اخیر علم و احاطه کامل داشته اما به جهت بهره برداری داخلی و خارجی از انجام عملیات تروریستی اخیر ممانعت بعمل نیاورده است.
ششم: اما جز آنچه تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت به نظر می رسد رژیم حاکم بر ایران برنامه هایی کلان و فراتر از آنچه تا کنون بهره برده اند در سر منقوش داشته اند. بحران میان ولایت فقیه و خلافت سعودی لحظه به لحظه تشدید شده و می شود. هر دو حکومت مدعی رهبری جهان اسلام بوده و خواهند بود. هر دو قصد آن دارند رهبری کذایی خود را به رهبری مطلق بی منازعه بر جهان اسلام بدل نمایند. تقابل و تعارض ذاتی میان این دو حکومت نهفته است. ولی امر بارها و بارها جنگ رسانه ای و دیپلماتیک را از سعودی ها برده است. گویی حکومت ولایت نشین تهران اوضاع را طبق مراد یافته و قصد دارد خلافت نشین ریاض را ساقط نماید.
هفتم: صعودی ها از هر جهت با ضعف مواجه اند.
*دولتی جوان بر سرکار آمده است که بازی سیاست، جنگ و دیپلماسی را به هیچ وجه من الوجوه ندانسته و در پی آموختن هم نبوده و نیست. سازمان ملل متحد، “پیمان عربی” به رهبری خلافت نشین سعودی را به جرم کشتار زنان و کودکان و حمله به بیمارستان ها در لیست سیاه خود قرار داده بود اما وزیر خارجه جوان سعودی با بی تجربگی خاص خود سازمان ملل را به قطع کمک های مالی تهدید نمود. این موضع گیری بی شرمانه عادل الجبیر در فضای رسانه ای غرب هزینه های هنگفتی برای سعودی ها داشت. دیگر مواضع اتخاذ شده از سوی سعودی ها چنین بوده و می باشد. اکنون علی خامنه ای و ولایت امری تهران بر روی این بی تجربگی سعودی ها حسابی ویژه گشوده اند. علی خامنه ای در این باب گفته بود:
«ما با سعودیها در مسائل گوناگون سیاسی اختلافات متعددی داریم اما همیشه می گفتیم که آنها در سیاست خارجی متانت و وقار نشان می دهند، اما چند جوان بی تجربه امور آن کشور را در دست گرفته و دارند جنبه توحش را بر جنبه متانت و ظاهرسازی غلبه می دهند، که این کار قطعاً به ضررشان تمام خواهد شد . . . سعودیها در این ماجرا قطعاً ضربه خواهند خورد و بینی آنها به خاک مالیده خواهد شد»
**از دیگر نقاط ضعف سعودی ها منفور بودن تفکر آنها نزد رسانه ها و روشنفکران غربی بوده و میباشد. غرب یکسره تفکر سعودی ها را تحجرگرایانه و تروریستی دانسته و می داند. پس از هر واقعه تروریستی در غرب، رسانه های غربی و روشنفکران غرب نام وهابیت و “محمد ابن عبدالوهاب” و “ابن تیمیه” را به عنوان پایه گذاران تفکر تروریستی در میان مسلمانان بر می شمرند. نشریه “بیلد” آلمان سال گذشته در تیتری با این عنوان در مورد سعودی ها نوشت:
«عربستان جز نفت، خرما و تروریست چه برای صادرات دارد؟»
***دولت اسرائیل در جهان اسلام و بسیاری از جوامع دیگر منفور است. “روون ریلون” رئیس جمهور اسرائیل در آستانه توافق هسته ای رژیم با پنج بعلاوه یک در انتقاد از سیاست های تنش زا نتانیاهو با اوباما در مورد انزوای اسرائیل در مصاحبه با روزنامه “هاآرتص” گفته بود:
«این کشور در صحنۀ بین‌المللی منزوی است به طوری که نبردهای عادلانۀ اسرائیل نیز می توانند نهایتاً به زیان این کشور تمام شوند»
اما سایت “ویکی لیکس” اسناد کمک های نجومی سعودی ها به اسرائیل را منتشر کردند. سعودی ها در قبال این افشاگری از مردمشان خواسته بودند به این اسناد توجهی نداشته باشند. هم اکنون هم در نزاع میان قطر و سعودی ها دولت اسرائیل اعلام کرده است در کنار سعودی ها علیه ایران متحد خواهد شد.
“موشه یعلون” وزیر دفاع سابق اسرائیل عنوان کرد:
«با کشورهای عربی جز قطر در یک کشتی حرکت می‌کنیم.. دشمن شماره یک همه ما ایران است . . . عرب‌هایی در زمان جنگ شش روزه علیه ما بودند اما اکنون آنها جز قطر، خودشان را با ما در یک کشتی می‌بینند، همه اینها نتیجه آن است که ما ایران را دشمن شماره یک خود می‌دانیم»
رونمایی صریح همسویی سعودی ها با اسرائیل علیه ایران تأثیری مخرب بر اذهان افکار عمومی جهان عرب خواهد گذاشت و از اتفاق رژیم تهران در تبلیغات رسانه ای خوب از آن بهره برده و می برد.
****امریکا هم وضعیتی متفاوت از وضعیت اسرائیل در افکار عمومی دارا نمی باشد. رژیم ایران روزانه به مسلمانان و بسیاری از غیر مسلمانان یادآوری میکند که پادشاهی سعودی روابطی همسو با امریکایی ها در پیش گرفته است. در نتیجه افکار عمومی روز به روز علیه سیاست های سعودی جهت گرفته و خواهند گرفت. شاید از این جهت بوده باشد که علی خامنه ای گفته است:
«احمق‌ها خیال می‌کنند که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها می ‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام را جلب کنند، درحالی‌که صمیمیتی وجود ندارد؛ همان‌طور که خودشان هم گفتند، مثل گاو شیرده هستند؛ شیرشان را می ‌دوشند، وقتی ‌که دیگر شیر نداشتند، ذبحشان می‌کنند»
*****سعودی ها تا کنون جنگ خاورمیانه را به ولایت مداران تهران باخته اند. سعودی ها در محاصره ولایت اندیشان قرار گرفته اند. نیروهای مسلح خارجی وابسته به رژیم در عراق، سوریه، لبنان و یمن حضور فعال داشته و دارند. در اولین رویارویی مستقیم این نیروهای مسلح توان ورود به خاک سعودی را خواهند داشت. با بحران دوحه و ریاض ائتلاف عربی ضد ایران با سرعت به شکست انجامید و اکنون تلویزیون “الجزیره” به عنوان بزرگترین و رسا ترین رسانه عرب زبان در جهت امیال رژیم در حرکت است و افکار عمومی اعراب را مدیریت خواهد کرد.
هشتم: علی خامنه ای در سخنان اخیرش سعودی ها را احمق و گاو شیرده توصیف کرد. در همان سخنرانی حاکمان سعودی را “رفتنی و ساقط شدنی” خواند. این سخن رأس رژیم تهران پر از معنی و مفهوم بوده است. پیش از این هم “محمدی گلپایگانی” رئیس دفتر او آل سعود را آل سقوط خوانده بود. دو روز پس از ترورهای تهران که داعش آن را بر عهده گرفت علی خامنه ای در پیام تسلیت خود سعودی ها را هدف قرار داده و نوشته بود:
«نتیجه‌ قطعی این‌ها چیزی جز افزایش نفرت از دولت‌های آمریکا و عوامل آنان در منطقه همچون سعودی نیست»
سخنان و حملات اخیر ولی امر در تهران فقط حملات لفظی به سعودی ها نبوده است چرا که، علی مطهری در صفحه توییتر خود از قصد ولایت اندیشان برای رویارویی نظامی با ریاض خبر داد. او گفت:
«سیاست صهیونیسم این است که به جای اسرائیل، ایران را در مقابل اعراب قرار دهد. نباید در این دام گرفتار شویم»
نهم: رژیم ایران در این خصوص از پیش در تدارک ایجاد پاپوش برای صعودی ها بوده است. جهالت و حماقت جوانان تازه کار سعودی از یک سو و تجارب کهنه کاران رژیم تهران از سوی دیگر کار دست سعودی ها داده و خواهد داد. “محمد بن سلمان” وزیر دفاع و جانشین ولیعهد سعودی در اظهار نظری ناپخته گفته بود:
«ما منتظر نمی ‌مانیم تا آنان جنگ را به داخل خاک سعودی بکشانند بلکه تلاش ما این است که این نبرد در طرف آنان، داخل ایران روی دهد نه در عربستان سعودی»
این سخنان نابخردانه بهانه را به دست رژیم دادند تا پرونده ای تازه از مداخله سعودی ها در ایران را تحت عنوان نقض حاکمیت ملی در سازمان ملل طرح و پیگیری نمایند. “غلامعلی خشرو” نماینده ایران در سازمان ملل در نامه ای به رئیس سازمان ملل مرقوم داشته بود:
«تهدید آشکار علیه جمهوری اسلامی در نقض بند چهار ماده دو منشور ملل متحد و همچنین پذیرش صریح همدستی رژیم سعودی با اقدامات تروریستی و خشونت بار در داخل ایران است . . . پیشینه‌ای طولانی در حمایت از تجاوزگری و استفاده از گروه‌های تروریستی و افراطی برای نیل به اهداف کوته‌بینانه و جاه طلبی‌های خطرناک خود در منطقه و ورای آن دارد»
رژیم تهران بی هیاهو تمامی مقدمات حمله نظامی به سعودی ها را ریخته و خواهد ریخت تا حکومت بلامنازع جهان اسلام بشود. در این راه سعودی ها نیز با بی تجربگی راه را بیش از پیش برای تهران نشینان هموار نموده و می نمایند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است