بیانیه جبهه ملی ایران- سامان ششم به مناسبت سالروز اعدام دکتر حسین فاطمی


به نام سعادت ملت ایران
۱۹ آبان ماه یاد آور جنایت رژیم دیکتاتوری پهلوی، سالروز اعدام دکتر حسین فاطمی است

دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه ی دولت ملی محمد مصدق مدتی پس از کودتای ننگین بیست هشتم امرداد توسط سر سپردگان رژیم دیکتاتوری پهلوی دستگیر و سپس با تنی تب دار و دشنه آجین به جوخه آتش سپرده شد. او به فاصله ۳ سال، دو بار ترور شد. بار اول توسط محمد مهدی عبدخدایی در سال ۱۳۳۰ و بار دوم توسط شعبان جعفری در سال ۱۳۳۲ که هر دو بار هم جان سالم به در برد.
دکتر فاطمی به عنوان جوان ترین وزیر امور خارجه کابینه ی دکتر مصدق در تمام دورانی که پا در رکاب جنبش آزادی خواهانه ی ملت ایران گذاشت تا دم آخر حیات خود، هیچگاه دست از مبارزه و آرمان خواهی در راه استقلال و مبارزه بر علیه سیطره بیگانگان و استعمار و استبداد داخلی و دربار وابسته بر نداشت و با قلم خود شجاعانه در روزنامه “باختر امروز” صدای در گلو خفته ی ملت تحت ستم ایران گردید.
شهید فاطمی همزمان در چند سنگر در حال مبارزه با دشمنان ملت و کشور بود. از سویی با سفارت فتنه گر انگلستان و ایادی وابسته و از دیگرسو با دربار فاسد و سر سپرده و شاهی که کوچکترین اراده ای از خود نداشت.
او با آگاهی به نقش سفارت انگلستان در مشکلات کشور به درست این سفارت خانه را تعطیل کرد و موجب شد تا انگلستان کینه ی عجیبی از او در دل گیرد. دبیر شرق آسیای  سفارت انگلیس در تهران در زمان کودتا می‌نویسد « اعدام شاید… در مورد مصدق عاقلانه نباشد ولی برای فاطمی، اگر دستگیر شود، بهترین راه حل است. تا زمانی که اینگونه افراد زنده هستند و در ایران به سر می‌برند، همیشه خطر ضد کودتا وجود دارد، شدت عمل ضروری است…».
وی سرانجام بدستور دیکتاتور، محمد رضا پهلوی  دستگیر و طی یک دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شد. دکتر فاطمی در سحرگاه ۱۹ آبان ماه ۱۳۳۲ در حالی که در تب می سوخت گفت:٬٬ ما سه سال در این کشور حکومت کردیم و یک نفر از مخالفان خود را نکشتیم. ما نیامده بودیم برادرکشی کنیم ما برای آن قیام کردیم که ایران را متحد کرده و دست خارجی را از کشور کوتاه نماییم …٬٬.

و اینگونه شد که نامش در تاریخ مبارزات ملت ایران جاودانه شد و اعدام بزدلانه ی این بزرگ مرد آ زادی خواه لکه ننگ و سیاهی گردید در تاریخ سلسله پهلوی.
نام و یادش جاودان باد

جبهه ملی ایران- سامان ششم
۱۹ ابان ماه ۱۴۰۰

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است