بیانیه جبهه ملی ایران – سامان ششم درباره جنگ باکو-ارمنستانارمنستان و جمهوری آذربایجان هر دو بخشی از فرهنگ کهن ایرانی هستند و ما با هر دو یکسان دوست و همسایه هستیم. هرگونه جهتگیری توسط جمهوری اسلامی خطایی فاحش است که به حساب ملت ایران گذاشته خواهد شد و زیان آن را ملت ایران خواهد داد.
هرگونه کمک نظامی، امنیتی یا تبلیغاتی به هر یک از دو سوی منازعه آب را به آسیاب دشمنان یکپارچگی ایران ریختن است. سیاست خارجی کشور آنقدر دچار هرج و مرج شده که حتی امام جمعهها هم که تخصصشان موعظه مذهبی است سیاستگزاری راهبردی قوم گرایانه انجام میدهند، بسوی یک سوی منازعه جهت گیری میکنند و سیاست خارجی کشور را در تنگنا قرار میدهند. ایشان باید درک کنند که هرگونه موضعگیری راهبردی از وظایف ایشان بدور است و میتواند نادانسته باعث بحرانی امنیتی و خیانتی بزرگ برای کشور باشد.
فعال کردن گُسل قومی که بیگانگان ایجاد کرده وخواهان فعال کردن و برافروختن آن هستند و تحریک کردن هممیهنان آذری ما درباره جنگ آذربایجان و ارمنستان که توسط بیگانگان انجام میشود خواسته قطعی دشمنان ایران است. این بی عرضگی جمهوری اسلامیست که سازمانهای جاسوسی بیگانه فعالتر و موثرتر از سازمانهای امنیتی ما هستند.
ما از دولت جمهوری اسلامی در ایران میخواهیم که در این جنگ اصل بیطرفی را رعایت و از هر دو کشور درخواست شود که اختلافات خود را در شورای امنیت سازمان ملل یا در دیوان لاهه مطرح و حل نمایند.
وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی را مسئول میدانیم که از دخالت سایر نهادها و افراد غیرمسئول در سیاست خارجی جلوگیری کنند. در مشکلات فراوان و بحران حیاتی داخلی، عده ای در صدد ایجاد بهانه برای جرقه زدن یک جنگ داخلی هستند تا ایران را به یک سوریه دیگر تبدیل کنند.
با توجه به دست اندازی ترکیه به آبها و خاک یونان و بلغارستان و سوریه و پشتیبانی از دولت باکو در این جنگ، آشکار است که بار دیگر آقای اردوغان در تلاش برای زنده سازی امپراتوری خونریز و هولناک عثمانی را دارد و تسلط آنها بر آرتساخ (قره باغ) که اکثریت جمعیت آن ارمنی هستند شاید نسلکشی جدیدی را توسط ترکیه رقم زند.
همزمانی غائله آرتساخ با روزهای حساس و بحرانی کنونی در ایران و برپایی تجمعهای اعتراضی تبریز در پشتیبانی از باکو را نباید دستکم گرفت. شعار “کرد، فارس، ارمنی، دشمن آذربایجان” و با پرچم جمهوری باکو در خیابانها جولان دادن بسیار مشکوک به نظر میرسد. تشدید این غائله توان فعالسازی سایر گسلها در ایران را هم به همراه خواهد داشت.
در فضای مجازی، منابع مشکوک جوانان آذری ایران را تحریک میکنند تا در خیابانها آشوب کند و شعار دهند و درخواست باز شدن مرزها را برای اعزام جنگجویان سوری ضد شیعه (داعش) را به جبهه قره باغ آنهم در کنار داوطلبان ایرانی دارند. اگر این رخ دهد، ایران به سرعت به سمت سوریه شدن گام بر خواهد داشت. در پایان، ما موشک پرانی هر دو کشور به شهرهای مسکونی را تقبیح و محکوم می کنیم.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران – ۱۵ مهر ۱۳۹۹خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است