بیانیه جبهه ملی ایران سامان ششم- ترور دانشمند ایرانی دلیلی بر ناتوانی امنیتی جمهوری اسلامی استاین نخستین بار نیسست که دانشمندان ایران توسط تیمهای جاسوسی بیگانه نهفته در ساختار نظام جمهوری اسلامی کشته میشوند و سامانه امنیتی پُرجمعیت و پُرهزینه جمهوری اسلامی از پیشگیری جنایت یا حتی کشف عاملان، ناتوانی خود را نشان میدهد. اینهمه هزینههای هزاران میلیاردی برای سیستم امنیتی کشور هیچ تاثیری در امن ساختن حتی کارمندان کلیدی خود نظام را هم نداشته و ما را مسخره جهان کرده است؛ البته دست اندر کاران را هم ابرثروتمند نموده است. چگونه سامانه های امنیتی عریض و طویل چندگانه رقیب با هم با بودجه های نجومی نتوانسته اند یک تیم دوازده نفره از جاسوسان و عاملان بیگانه را که در سیستم سایبری امنیتی کشور نفوذ کرده بودند، در روز روشن دست به عملیات گسترده انفجار و ترور خیابانی بزنند و چند تن را به قتل برسانند و هیچ مسئول، مامور و حتی پُلیسی متوجه نبوده یا نشده باشد؟
وقتی به سامانه امنیتی نظام جمهوری اسلامی مینگریم دستاوردی بجز گُردانهای بیشمار سرکوب و کشتار شهروندان که در همه شهرها مستقر شده اند نمیبینیم که هیچکدام هیچ تاثیری بر نفوذ و عملکرد جاسوسان بیگانه و تیمهای عملیاتی کشورهای متخاصم نداشته است. افتخار سران سامانه های متعدد نظامی-امنیتی در جمهوری اسلامی همانا تشکیل صدها گردان نظامیان دستچین شده برای سرکوب و کشتن مردم ناراضی در سراسر کشور است.
تنها نتیجه شعارهای توخالی مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل، مرگ از سوی آنها برای سران و عاملان جمهوری اسلامی و شهروندان ما بوده است. شما سرکردگان نظام اسلامی تحمیلی بر ملت ایران، نه تنها برای مردم ایران امنیت بوجود نیاورده اید، که خودتان هم در امنیت نیستید.
سامانه امنیتی جمهوری اسلامی آنقدر ناتوان و همزمان سنگدل است که در ماجرای ترور دانشمندان هسته ای ما در چند سال پیش نتوانست یا نخواست حتی یکی از عاملان آن کشتار بیرحمانه را شناسایی کند. آنان برای حفظ آبروی امنیتی خود چند شهروند ایرانی بیگناه را بر پایه اعترافهای ناشی از شکنجه زندانی کردند، ولی سرانجام پس از چند سال با اقرار اطلاعات که بیگناه بوده اند آزاد شدند. در هر حال، کاستیهای سامانه امنیتی جمهوری اسلامی کارت سپیدی برای جنایتهای انسانی اسراییل نیست.
جبهه ملی ایران از مراجع صلاحیتدار بین المللی و حقوق بشری، کشورهای عضو شورای امنیت و سازمانهای حقوق بشری میخواهد که در پشتیبانی از اصول روابط بین الملل و حقوق بین المللی کشورها هرگونه تروریسم دولتی، بویژه قتلهای دانشمندان ایرانی را قویاً محکوم و اقدامات قانونی را علیه آمران و عاملان اینگونه جنایات اعمال و مانع تکرار آنها شوند.
جمهوری اسلامی هم باید از اقدام به ترور مخالفان در برونمرز مانند کشتن شاپور بختیار، عبدالرحمان قاسملو و تیم اعزامی به مالزی که اخیرا با یک گروگان معاوضه شد خودداری نماید. ما از سازمانها و کشورهایی که به نظام دیپلماسی و گفتمان بجای خشونت باوردارند، انتظار داریم که با استفاده از سازوکارهای سازمان ملل متحد مانع تکرار اقدامات تروریستی برونمرزی کشورهایی مانند اسراییل و ایران و عربستان شوند تا کشتن مخالفان که اکنون دربرخی کشورهای این منطقه رایج است امر متقابل بین کشورها نشود وجای دیپلماسی وگفتمان را نگیرد.
در هر حال، اسراییل در دوران نظام دموکراتیک ایران آینده باید پاسخگوی ملت ایران و تحرکات تروریستی خود در ایران باشد و جبران کند. از جمهوری اسلامی هم میخواهیم که وارد درگیری با هیچ کشوری نشود و جان بسیاری دیگر از مردم ایران را به خطر نیاندازد و “کرک و پشم” هیچ کشوری را هم “به باد” ندهد.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران – ۸ آذر ۱۳۹۹خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است