بیانیه جبهه ملی ایران – سامان ششم به مناسبت ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران و نوروز ۱۴۰۱


ملت آزاده ایران،

در تاریخ معاصر ایران روز ۲۹ اسفندماه با نام و یاد دکتر محمد مصدق، پرچمدار جنبش ملى‌کردن صنعت نفت ایران، روز پیروزی مبارزات حق‌طلبانه نه تنها ملت ایران، بلکه ملل خاورمیانه و شمال آفریقا، به روزی درخشان و سرنوشت ساز دگرسان شده است. مورخین و استادان علوم سیاسى در پژوهش‌ها، کتاب‌ها و سخنرانی‌هاى خود از مصدق چونان نماد مبارزه مدنى، قانونى و استقلال‌طلبانه ای نام می برند که توانست امپراطورى استعمارگر انگلیس را که «در قلمرو آن خورشید هرگز غروب نمی کرد» بزانو درآورد و خواست بحق ملت ایران مبنی بر ملى کردن صنعت نفت را به آن بقبولاند. چرچیل نخست وزیر وقت “بریتانیای کبیر” درباره مصدق سخن نمادینی گفت که نشانی از زخم خوردگی و نفرت او  می باشد:”ما از هیتلر و ارتش آریایی اش شکست نخوردیم ولی یک آریایی کچل فقط بایک خودنویس ما را شکست داد و از سرزمینش بیرون کرد.”

انتقام مذورانه و ننگین کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نمونه ای از روشهای اِعمال منافع انگلستان در جهان بود که گرچه بنام قدرت تازه بدوران رسیده تازه نفس و بی تجربه آمریکا تمام شد، ولی نقشه و اجرای آن بیشتر کار همان جنتلمن هایی بود که روی تابلوی بالای درب ورودی کلوپ شان در آبادان نوشته بودند “ورود سگها و ایرانی ها ممنوع است.”۱

مشکلی که مصدق بنام نماینده ملت ایران با “کمپانی نفت بریتانیا و ایران” داشت تنها سهم ۱۹٪ ایران از درآمد فروش نفت ایران نبود. گذشته از اینکه کمپانی بریتیش پترولیوم هیچگاه اجازه نظارت و کنترل”دفاتر” مربوطه را به ایرانی‌ها نمیداد، از اسکله های مخفی نفت ایران را خارج کرده و به عنوان صادرات به حساب نمی آورد(عملا می دزدید)، در دوران جنگهای اول و دوم جهانی نیز به بهانه اینکه ارتش انگلستان به نفت ایران نیاز دارد به حساب ایران اصلا مبلغی را واریز ننمود.

گذشته از روابطه و رفتار تحقیر آمیز و ناعادلانه اقتصادی انگلیسیها، نهضت ملی ایران نمی توانست حمایت و تقویت آنان را از استبداد حاکم بر ایران تحمل نماید. از دوران پیش از انقلاب مشروطیت عوامل دول فخیمه بریتانیا و روسیه در میان درباریان نفوذ بسیاری داشتند. داستان”اسناد خانه سدان”۲ و “گم و گور شدن” آن اسناد که حکایت از اطلاعات خبرچین های انگلستان و اوامر آنان به ایادیشان داشت، نشان دهنده نفوذ ارتجاعی این”انسانهای برتر” بود. البته این نفوذ شیطانی در دوران پهلوی نیز کمابیش ادامه داشت. سرپیچی رضاشاه از این روابط وابستگی و روی آوردن وی به آلمانی ها برای گرفتن کارخانه های ذوب آهن و تفنگ «برنو» و “بلندپروازی های” محمدرضاشاه پس از گرفتن ذوب آهن از شوروی و ریاست وی در «اوپک»، در حالیکه حکومتش را مدیون کودتای انگلیسها بود، تخلفاتی بود که در هر دو مورد نتایج مرگباری برای این پدر و پسر داشت. از این دیدگاه، مبارزه برای آزادی، استقلال و دموکراسی در ایران در واقع مبارزه با نفوذ بویژه انگستان هم بود، آنچه امروز نیز مبارزه برای آزادی، استقلال و دموکراسی در ایران از مبارزه با نفوذ روسیه و انگلستان جدا نیست!

جبهه ملی ایران سامان ششم ۲۹ اسفند و نوروز فرخنده را به هموطنان آزاده ایران شادباش می‌گوید.

پاینده ایران

۲۸ اسفند ۱۴۰۰

________________________________

۱- در اینجا

۲- در اینجا

/۴۴۷۳

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است