بیانیه جبهه ملی ایران در لزوم اجرای وصیت نامه ایرانشناس و ایراندوست آمریکایی ریچارد نلسون فرای


به نام خداوند جان وخرد

– هموطنان گرامی:

لازم به توضیح نیست که یکی از منش های ستوده، صفت حقشناسی است و ناسپاسی از خلق در حکم ناسپاسی خداست. از جمله کسانی که ما وامدار آنها هستیم ایرانشناسانند که  از یک قرن پیش به ایران آمده و با خواندن سنگنبشته ها و دادن کلید واژه زبانهای گوناگون به دست پژوهشگران ما و با حفاریها و تعیین تاریخ قدمت اشیای استخراجی و اقدامات کنجکاوانه دیگر با تحمل مشقات، بسیاری از زوایای تاریخ و تمدن ایران باستان را که برای ما پوشیده بود از پرده کتمان بدر آورده ،ما را با گذشته پرافتخارمان آشنا ساخته اند.

اینان عاشق فرهنگ و شناخت تمدنهای کهن بوده اند که خود دانشی است درخور تکریم.

از جمله این ایرانشناسان یکی ریچارد نلسون فرای است که نزدیک هفتاد سال با همکاری پروفسور پوپ به شناسایی و معرفی آثار هنری کهن و متاخر ایران پرداخته و برای ایجاد کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا و هاروارد سعی بلیغ نموده است. وی همواره مدافع ایران در باره خلیج فارس و ستایشگر اخلاق و روحیات ایرانی بوده و علامه «دهخدا» لقب ایراندوستی را به او داده که پیوسته به آن افتخارمیکرده است. وصیت او دائر بر خاکسپاری جسدش در کنار زاینده رود دلیل دیگری بر ایراندوستی اوست و جدا باید به این وصیت عمل کرد. دولت نباید به هیچ روی نسبت به حرکات و افکار جاهلانه گروهی که با فرهنگ ایرانشناسی آشنایی ندارند ترتیب اثر دهد و از اجرای وصیت آن مرد خدمتگزار خودداری نماید. زیرا این امر حکایت از ناسپاسی و فقر فرهنگی ایرانی نموده و مایه دلسردی ایرانشناسان دیگر می شود.

جبهه ملی ایران مجدانه برای اجرای وصیت ریچاردفرای خواستار اقدام فوری است و آن را گواه سپاسمندی از خدمتگزاران بی ریای ایران می شمارد.

تهران- رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۸/۲/۱۳۹۳

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است