بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره آغاز جنبش ۹ دی


هم میهنان،

براستی دیگرتردیدی نیست، که اگر هم در اول کار «دسیسه»، «توطئه» و یا «فتنه»ای در کار بود، اکنون فرودستان بستوه آمده از بیکاری، تهیدستی، گرانی، بی خانمانی، چپاولگری دارایی کشور، زورگویی، دروغ، پَستی و پلیدی، تاب و توان از دست داده، بپاخاسته، گردن می‌کشند و سرآغاز دگرگونی نوینی را دریافته و فریاد می زنند. بیزار از دینفروشان فریبکار و تاریک اندیش و ناامید و دلسرد ازمکلاهای «اصلاح طلبِ»، پرده دری می‌کنند و سپهر نویی را برای زندگیِ بهتری میجویند. نه درخواستی از «میرحسین دارند» و نه در جستجوی «میرِ» دیگری هستند. آنچه خود دارند هنوز بیشتر شور و خشم است تا خواست های روشن و کارساز از نظامی که در همه سطوح به آخر خط رسیده است. دینش دکان پر درآمدی شده، پر از نیرنگهای مردمفریب و بیهوده گویی های پر آفات که با آن به هیچ جا نتوان رسید جز به پریشانفکری.

لیک پیش از آنکه این افروختگی خشک و تر با هم بسوزد و کیان کشور در خشونت و خونریزی فروپاشد و یکپارچگی میهن برهم ریزد، بَر کارآزمودگان و فرهیختگان مردم- و میهندوستِِ در میدان پیکار می‌باشد که با رهنمودهای راهبردی و راهکاریِ سنجیده بکوشند تا گام بگام نظام تباه کنونی به کنار رانده گردد و جایش دستگاهی ملی و دموکراتیک نشانده شود.

جبهه ملی ایران- اروپا دغدغه میهن دارد و رهنمود دادن برون از مرزوبوم در منش او نیست. آنچه ما می‌خواهیم نخست حاکمیت ملت در نتیجه یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی می باشد. برخی از شعارهایی که در خروش ها و راه پیمایی های کنونی داده شده‌اند و ما آن‌ها را برای پیشرفت جنبش کنونی درست می‌دانیم، باز میگوییم. باشد که پیکار مسالمت آمیز ملت ایران، بویژه تهیدستان و جوانان ایرانی برای رهایی از تبهکارانِ حاکمِ ایرانستیز بزودی به برآیندِ پرباری برسد.

– زندانی سیاسی آزاد باید گردد

– نان کار آزادی

– انتخابات آزاد حق مسلم ماست

– استقلال آزادی جمهوری ایرانی

جبهه ملی ایران- اروپا
۱۱ دی ماه ۱۳۹۶

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است