بوکوً حرام – حرامیان مدارا و عشق : کاووس ارجمند


boko-haram
این روزها جهانیان با پدیده اى بنام القاعده  روبرو هستند که دموکراسى و حقوق شهروندى را در سراسر گیتى تهدید مى کند شاخه  هاى آفریقایى القاعده از نوع بوکوً حرام در نیجریه ، الشباب در سومالى ، سلفى ها و اخوان المسلمین مصر که پیشینه جداگانه اى از القاعده دارند ولى یکى از پلهاى ارتباطى در بین جریان هاى افراطى اسلامى هستند و در نهایت شاخه هاى القاعده در اروپا,  قفقاز ، جنوب شرقى آسیا وآمریکا .
 القاعده در زمان دولت پرزیدنت کارتر و بخاطر مقابله با نیروهاى ارتش سرخ و توقف ماشین نظامى ارتش زرهى اتحاد جماهیر شوروى در افغانستان تشکیل گردید. لیونید برژنف زمامدار وقت در اتحاد جماهیر شوروى فرمان اشغال افغانستان را در سپتامبر ١٩٧٩ صادر کرد.
نیروهاى نظامى ارتش سرخ زیر فرمان مسکو افغانستان را براى أهداف استراتژیکى و براى هرچه  نزدیکتر شدن به آبهاى  گرم در اقیانوس هند و خلیج فارس و ظاهرا با استمداد دولت مارکسیستى افغانستان ( دولت ببرک کارمل) همانگونه که در بالا اشاره شد در سپتامبر ١٩٧٩ چند ماهى پیش از انقلاب اسلامى در ایران از مرزهاى شمالى أفغانستان گذشته و با نیروى زرهى تا کابل پیشروى نمودند .
کشورهاى غربى و بویژه ایالات متحده با بهت و غافلگیرى با فاجعه تازه اى روبرو شدند که جهان آزاد را با چالشى بزرگ روبرو ساخت ، معادلات سیاسى را بر هم زد و بنیادگرایى مذهبى را در سراسر خاورمیانه ، آسیاى میانه و آفریقا گسترده ساخت.
دولت کارتر با سیاست پیشنهاد شده از سوى برژینسکى دبیر شوراى أمنیت ملى در کابینه به سازمان ( CIA) دستور داد تا طرح هاى لازم براى مقابله با ارتش سرخ و توقف پیشرفت ارتش شوروى در أفغانستان را آماده و از نیروهاى جهاد ى بهره گرفته شده و طرح کمربند سبز به أجرا گذاشته شود
 . ( CIA) اساما بن لادن را به رهبرى این گروه جهادى در افغانستان بر گزید و نیروهاى جهادى با دولت مرکزى از یکسو و با نیروى اشغال گر از دیگر سو وارد مبارزه شدند و ماشین نظامى روس ها را به گل نشاندند .
در همین جا لازم است از شیر دره پنج شیر ( احمد شاه مسعود ) ملى گراى أفغانی یاد کرد که با رشادت هاى بى همتاى خود و براى پدافند از سرزمین مادرى خویش و بیرون راندن دشمن از میهن  ماشین نظامى رؤسها را از کار انداخت . با ز هم لازم است که بیاد بیاوریم که این نیروهاى  شمال به رهبرى احمد شاه مسعود بودند که توانستند نیروهاى طالبان را شکست داده و کابل را از دست ملا عمر و بنیادگرایان اسلامى در زمان پرزیدنت بوش (پسر ) خارج سازند.  حرکت نامیمون اتحاد جماهیر شوروى که همواره و از زمان تزارهاى روسی خواهان رسیدن به آبهاى گرم خلیج فارس و اقیانوس هند بودند باعث این شد که بنیاد گرایى اسلامى در آسیاى میانه و خاورمیانه رشد سرسام آورى داشته باشد.
کمربند سبز باعث سقوط رژیم پادشاهى در ایران در سال ١٩٧٩ میلادى ” ١٣۵٧” خورشیدى گردید که نتیجه آن برباد رفتن حکومت عرفى در ایران بود ، حکومت مشروطه که در سال ١٩٠۶ میلادى در ایران جشن گرفته شد  از اساس دموکراتیک و قانون اساسى آن  مدرن و سکولار بود ولى شوربختانه بخش هاى بسیار مهم آن که شامل آزادى هاى سیاسى احزاب ، انجمن ها و روزنامه ها بود توسط رژیم پیشین زیر گرفته شد. مشروطه حاصل و میوه کار مشترک گروهى از خردمندان ایرانى از چپ و راست و میانه بود که به یکى از شاهکارهاى دوران معاصر در ایران تبدیل شد.
انقلاب مشروطیت ایران که در اروپا بنام ” کونستیتیشون روولو شون ” شهرت دارد در أصل صف بندى تجدد خواهان و دموکراتها در برابر شریعت مداران و حکومت ایلغارى ترکمان هاى قاجار بود که دین و دولت را با هم آمیخته و کشور وملت  ایران را در بند خرافات و عقب ماندگى قرار داده و منابع عظیم نفت و گاز را با رشوه گیرى هاى هنگفت بمدت پنجاه سال به ” ناکس دارسى ” ثروتمند انگلیسى استرالیایى در زمان سلطنت مظفر الدین شاه در سال ١٩٠١ میلادى واگذار کرده بودند  و ایران را با روسیه تزارى با إصرار روحانیون شیعه و حکم جهاد از طرف ایشان  به دو جنگ بى حاصل کشاند که ثمره آن دو جنگ از دست دادن گرجستان، در بند ، گنجه ، قفقاز ، نیمى از آذربایجان ، قره باغ و کشورهاى اسیاى میانه بود که در دو قرارداد ” ترکمن چاى در ترکمنستان و گلستان” در ناحیه قره باغ به امضای دو طرف رسید و روسها میلیون ها روبل نیز از ایران خسارت دریافت کردند، 
اسلام گرایى از زمان روى کار آمدن حکومت اسلامى در ایران و از نخستین روزها مورد استقبال جریانهاى افراطى سنى چون اخوان المسلمین که در مصر زندانى بودند قرار گرفت. و شکاف عقیدتى سنى ها با رهبرى عربستان سعودى با شیعیان به رهبرى آیت اله خمینى و آیت اله صدر و حکیم در عراق روز بروز بالاگرفت و تا إنجا پیش رفت که صف آرایى کشورهاى عربى که تقریبا ً در همگى این کشورها   قدرت سیاسى در دست سنى هابود و هنوز نیز چنین است به جنگى هشت ساله میان ایران و عراق انجامید که بازنده آن دو ملت ایران و عراق بودند.
تجاوز اتحاد جماهیر شوروى به افغانستان پاى ماشین نظامى إمریکا و طرحهاى مقابله باکمونیسم از طریق “کمربند سبز برژینسکى  ” به این منطقه از خاورمیانه را هموار ساخت و از پول عربستان و حمایت روحانیون افراطى وهابى سعودى و حمایت کمر بند سبز از جریانهاى اسلامى چه از نوع سنى آن در عربستان و پاکستان و چه الگوى شیعه آن در ایران ، عراق و سوریه و قدرت گرفتن حزب اله در لبنان کل خاورمیانه را که از طرفى مرکز أدیان ابراهیمى ( یهودیت – مسیحیت و اسلام )  و صدها فرقه گوناگون از این سه مذهب نیز جزء سناریوىً این أدیان  هستند تبدیل به اهرمى بازدارنده کرده است ، کشورهاى خاورمیانه با داشتن میلیارد ها دلار دارایى از راه نفت و گاز هنوز از داشتن إمکانات دانش نوین، فن آورى  و  دانشگاه هاى معتبر و مدارس عالى ، مراکز تحقیق و از همه مهمتر دموکراسى و حقوق شهروندى محروم هستند ، هنوز عربستان سعودى فاقد پارلمان و انتخابات آزاد است وزنها حق رأى ندارند و اجازه ندارند گواهى رانندگى داشته باشند چون اجازه رانندگى ندارند.  هنوز در هیج کشور اسلامى با وجود بیش از یک میلیارد مسلمان دانشمندى در رشته هاى علمى برنده جایزه نوبل نشده است .
شبکه هاى تروریستى اسلامىً بویژه از نوع وهابى وسلفى آن امروزه با حمایت روحانیون و شیوخ عربستان سعودىً  و روحانیون و شیوخ قطر در کشور زیر سلطه خانواده أسد در کشور سوریه که یکى از کشورهاى با سابقه تمدن و فرهنگ کهن تا پیش از حمله اعراب مسلمان بوده است با عملیات تروریستى براىً برپایى  حکومت خلیفه اى اسلامى مى جنگند و صد ها نوجوان سرگردان و روان پریش را نیز به این جنگ مذهبى و قبیله اى و .خانمان بر انداز در خرابه هاى حلب و دیگر شهرها در سوریه فرا مى خوانند.
ًبر اساس گزارش سازمانهاى امنیتى در کشورهاى غربى هم اکنون صدها جوان عرب تبار ، پاکستانى و آفریقایى آموزش و تحصیل را در کشورهاى اروپایى رها کرده و جذب نیروهاى جهادى در سوریه شده اند . تلویزیون دولتى سوید این هفته رپورتاژى را پخش کرد که پدر و مادرى با تبار سومالیایى ساکن در کشور سوید را نشان مى داد که این پدر و مادر بازگو مى کردند که فرزند شانزده ساله آنها مشق و درس را در سوید رها کرده و مخفیانه وبدون اطلاع پدر و مادر و از طریق شبکه القاعده جذب نیروهاى جهادى شده و به سوریه گسیل داده شده است . این نوجوان در اولین نبردها بین نیروهاى جهادى و سربازان بشار اسد کشته شده و جنازه اش را براى پدر و مادرش به سوید باز پس فرستاده اند.
گروه بوکو حرام نیجریه در قاره آفریقا فرزند مشروع بنیاد گرایى اسلامى و ملقمه ای است از اندیشه سلفى ها ، القاعده ، اخوان المسلمین و الشباب سومالى که این روزها از همه سازمان هاى بنیاد گراى اسلامى گوى سبقت را ربوده است و هم پاى طالبان أفغانستان با هر اندیشه نو و آموزش مدرن مخالف و با آن در ستیز هستند.
واژه ( بوکو حرام) بمعنى حرام شمردن دانش و آموزش غربى است که از نظر آنها بایستى از بیخ و بن بر کنده شود و بجاى آن حکومتهاى خلیفه اى صدر اسلام  در غرب بر قرار گردد. بوکو حرام پس از حمله به یک خوابگاه دانش آموزان دختر مسیحى  در نیجریه بیش از دویست دختر جوان را ربوده و در جاى نامعلومى ازآنها در شرائط غیر انسانى نگهدارى مى کنند و بر اساس گزارش هاى تأیید نشده  ، به تعدادى از دختران گروگان گرفته شده تجاوز  شده و تعدادى نیز در شرائط پنهانى به فروش رفته اند و به گزارش تلویزیون دولتى سوید تعدادى از دختران گروگان گرفته شده. نیز در اثر مارگزیدگى جان بأخته اند .
امروزه جهانیان ناظر روندى هستند که بسیار خطرناک و عقب مانده  و قبیله ایست ، القاعده و سلفى ها و دیگر شاخه هاى بنیاد گرای اسلامى  همانگونه که تمدنهاى بزرگى چون تمدن باستانى مصر ، سوریه و امپراتورى و تمدن ایران را در دوران ساسانیان از میان برداشتند، خط و زبان و فرهنگ مصر و سوریه را نابود کردند خواهان حذف تمدن و نو آورى هاى غرب هستند.
و زبان پارسى نیز اگر بزرگان و خردمندانى چون فردوسى وجود نمى داشتند به همین سرنوشت گرفتار مى شد و ما نیز بقول عوام از بیخ عرب مى شدیم.
 سازمان القاعده و دیگر سازمان هاى بنیاد گراى اسلامى بویژه بنیاد گرایان سلفى خواهان اجراى جهاد در تمام جهان غرب هستند و خواهان بر انداختن دموکراسى و رأى آزاد ملت ها . آنها خواهان محو حکومت هاى سکولار و دموکرات هستند تا به جاى آن همانگونه که به آن اشاره شد با پرپایى حکومت هاى خلیفه اى ساعت زمان را به عقب باز گردانند و قوانین عقب افتاده شبه جزیره عربستان را در جهان حاکم کنند. امروزه عربستان با دلارهاى نفتى هر روز در یک جاى جهان مسجد ى را باز گشایى مى کند و قوانین و فتاوى سلفى ها هرچه بیشتر جوانان فاقد هویت را جذب مى کند و بر اساس گزارش هاى رسید ه مسلمانان افراطى از نوع وهابى و سلفى ها از بیش از پنجاه ملیت از چچن تا چین ، تمام کشورهاى غربى ، أفغانستان ، پاکستان و تمام کشورهاى عربى ، مالزى ، تایلند و کشورهاى مسلمان آفریقا دو شادوش سلفى هاى سوریه با حکومت غیر مذهبى و علوىً سوریه در حال جنگ هستند،
به باور من تنها نقطه امید ملت و  کشور ایران است که با تجربه تلخ انقلاب اسلامىً در سال ١٣۵٧ و براندازى حکومت سکولار و رو به پیشرفت رژیم گذشته ، دریافته است که راه دموکراسى و حکومت مردمى و سکولار و در نهایت تمدن و نو آورى از طریق ام القراى اسلامى نیست و بایستى توجه داشت که حکومت اسلامى نیز در مبارزه با فرهنگ ملى ایرانیان و گسترش زبان عربى به جاى پارسى شکست خورده است و نسل جوان ایرانى ارزش هاى ملى را پاس مى دارند و نگاهبان آن هستند.
 جوانان مصرى ، سورى ، لیبیایى . پاکستانى ، یمنى و از دیگر سرزمین هاى عربى که کشورهاى آنها داراى سوابق درخشان تمدن  پیش ازحمله اعراب مسلمان به آنها بوده اند و جوانان سعودى که کشور آنها بر گنح بى پایان نفت و گاز تکیه دارد . آموزش مدرن و دبیرستان و دانشگاه را ترک مى کنند و جذب مساجد سلفى و وهابى مى شوند ، و در نقطه مقابل جوانان ایرانى در داخل و خارج از ایران از اسلام سیاسى و بنیاد گرایى فاصله مى گیرند و به کاروان تمدن و فرهنگ جهانى و در تمام زمینه ها  مى پیوندند . امروزه نیروى جوان و کارآمد ایرانىً در ایران و کشورهاى غربى به چنان شکوفایى رسیده است که همگان به إن اعتراف دارند و همین نیرو و پتانسیل  در فرداى نو سازى ایران کارگشا و تعیین کننده خواهد بود.
یکى از جامعه شناسان بزرگ در غرب نوشته بود ایرانیان در سال ١٣۵٧ و در پى انقلاب اسلامى به تونلى تاریک وارد شد ند که امروزه پس از سى و چند سال از آن تونل تاریک در حال خارج شدن هستند و روشنایى بیرون تونل را احساس مى کنند ، ولى ملت هاى کشورهاى عربى تازه وارد این تونل تاریک شده اند و سالها طول خواهد کشید تا این ملت ها روشنایى بیرون از تونل را احساس کنند و شاید سالها در همان تاریکى تونل زندگى کنند و به آن نیز خو کنند.
 
کاووس ارجمند 
٣٠ ماى ٢٠١۴
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است