برای محمدرضا شجریان که امروز، اول مهر، زادروز اوست


برای محمدرضا شجریان که امروز،
اول مهر، زادروز اوست، تولدش مبارک باد

بسا درد که بی شفای تو….خاموش
بسا حرف که بی مگوی تو….پنهان
بسا حضور که بی پیدای تو….غایب.

داوود غریب ما !
دیری ست در این دردْ ستان
من واژه بسیار آورده ام به دعا
من دعا بسیار آورده ام به درد،
اما آدمی بی نامِ تو….تنهاست
اما عشق بی مزامیر تو….پرده پوش
اما جهان بی نی نوایِ تو….خاموش.

داوودا…!
شبانه غمگین به خوابِ سَحر
به آشیانه آفتاب برگردد،
اینجا مرغانِ گلو بریده به امیدِ یکی روزنه
رو به روز،
آوازت می دهند هنوز!

علی صالحی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است