بالاترین نرخ بیکاری در زنان ٢٠ تا ٢۴ ساله شهری


با وجود آنکه نرخ بیکاری تابستان٩٣، ۵/٩درصد اعلام شده است اما بالاترین نرخ بیکاری ثبت‌شده در تابستان سال٩٣ مربوط به زنان ٢٠ تا ٢۴ساله شهری با ۵/۵٨درصد است. براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران زنان، ٢٠ تا ٢۴ساله به‌طور کلی در کشور یعنی چه در مناطق روستایی و چه در مناطق شهری بیشترین جمعیت بیکاران را در خود جای داده؛ نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی برای کل کشور ۵٠درصد محاسبه شده است. با توجه به اینکه اشتغال‌به‌تحصیل می‌تواند یکی از دلایل توجیه‌کننده این نرخ بالا در گروه سنی ٢٠ تا ٢۴ساله باشد اما در گروه سنی بعدی یعنی ٢۵ تا ٢٩سال نیز نرخ بیکاری همچنان بالاست. زنان شهری ٢۵ تا ٢٩سال ٣٩درصد نرخ بیکاری داشته و در کل کشور نیز نرخ بیکاری زنان ٢۵ تا ٢٩ساله ٩/٣۵درصد برآورد شده است. نرخ بیکاری کل هم در این گروه سنی یعنی متوسط بیکاری زنان و مردان روستایی و شهری ٢/١٨درصد محاسبه شده است. بررسی نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ساله حاکی از آن است که ٢٢/٩درصد از جمعیت فعال این گروه سنی، بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. براساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ساله نیز حاکی از آن است که ٢٠/٢درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ساله نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ٠/٩درصد و نسبت به فصل قبل دودرصد کاهش پیدا کرده است.تهران کمترین و خراسان شمالی بیشترین بیکاران را دارند
بررسی آمارها نشان می‌دهد تهران با ١/۵درصد کمترین و خراسان شمالی با ٢/١۶درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته‌اند. نرخ بیکاری در ١۵ استان کشور در تابستان امسال تک‌رقمی و به زیر ١٠درصد رسید، ولی با این حال، هنوز هم فاصله بیکاری در بین استان‌ها به میزان ١/١١درصد بوده که نشان‌دهنده توزیع نامناسب فرصت‌ها و منابع در کشور است. همچنین طبق آمار نرخ بیکاری در ١۶استان نیز دورقمی و بیشتر از ١٠درصد است. در بهار سال‌جاری، نرخ بیکاری در ٩استان، تک‌رقمی و در ٢٣استان نیز دورقمی بوده که این معادله بنا به اعلام مرکز آمار در تابستان تغییر یافته است. استان لرستان که همواره در طی سال‌های اخیر دارای بالاترین میزان نرخ بیکاری در کشور بوده، در حال حاضر وضعیت بهتری یافته به‌نحوی که طبق اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری آن در فاصله بهار تا تابستان به میزان هفت درصد کاهش یافته است. اصفهان با ۶/١٣درصد، البرز با ٧/١٢درصد، ایلام ١۴درصد، چهارمحال‌وبختیاری با ١۴درصد، خراسان شمالی ٢/١۶درصد، فارس با ۵/١١درصد، کرمانشاه با ۴/١٣درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد با ١۶درصد، گیلان با ۴/١٣درصد، لرستان ۴/١٣درصد و مازندران ۴/١٢درصد؛ مجموعه استان‌هایی هستند که دارای بالاترین میزان بیکاری در کشور هستند. آذربایجان غربی با ۵/۶درصد، تهران ١/۵درصد، خراسان‌جنوبی ۵/٧درصد، خوزستان هشت‌درصد، زنجان با ٨/٧درصد، کردستان ٧/٨درصد، کرمان با ٣/۶درصد، مرکزی با ٢/۶درصد و همدان نیز با ٧/۶درصد دارای کمترین میزان بیکاری در کشور هستند.

۶۶٩هزار شغل، از دست رفته است

اما از طرف دیگر در شرایطی که در تابستان ۱۳۹۲، مجموعا ٢٢ میلیون‌ و ١۶٧ هزار و ١۴٧ شغل در اقتصاد ایران وجود داشته است، این تعداد در تابستان۱۳۹۳ به ٢١ میلیون‌ و ۴٩٨ هزار و ١٣شغل کاهش یافته است؛ بنابراین ۶۶٩هزارو۴٠۵شغل از دست رفته است. طی این یک‌سال نرخ مشارکت کاهش ١/٩درصدی داشته است و میزان آن از ٣٩/١ در تابستان ٩٢ به ٣٧/٢ رسیده است. این نشان می‌دهد ٣٧/٢ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. در تابستان سال٩٢ جمعیت فعال کشور ٢۴میلیون‌و٧۵۴هزارو٨۶٨نفر و تعداد بیکاران دو میلیون‌ و ۵۶٣ هزار و ۶٢۴ نفر بوده است، در شرایطی که در تابستان امسال جمعیت فعال و بیکار به ترتیب ٢٣ میلیون‌ و ٧۵۶ هزار و٩۶۶ و دو میلیون‌ و ٢۵٧ هزار و ١٩۴ نفر است. بررسی نرخ مشارکت نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. سهم اشتغال ناقص نیز نشان می‌دهد که ٨/۶درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

خدمات سردمدار اشتغال
اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با۴/۴٧درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخش‌های صنعت با ۶/٣٣ و کشاورزی با ١٩درصد در مراتب بعدی قرار دارند. براساس این آمار، تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از چهار میلیون‌ و ٣٣٧ هزار و ۶٨١ نفر به چهار میلیون‌ و ٨۶ هزار و ٨٠٧ نفر، در بخش صنعت از هفت‌ میلیون‌ و ۵١٣ هزار و ۴٧٩ نفر به هفت‌ میلیون‌ و ٢١٣ هزار و ٩۴٧ نفر و در بخش خدمات از ١٠ میلیون‌ و ٣١۶ هزار و ٢۵٨ نفر به ١٠ میلیون‌ و ١٩٧ هزار و ٢۵٩ نفر رسیده است. به این ترتیب، ٢۵٠ هزار و ٨٧۴ نفر در بخش کشاورزی، ٢٩٩ هزار و ۵٣٢ نفر در بخش صنعت و ١١٨هزار و ٩٩٩ نفر در بخش خدمات شغل خود را از دست داده‌اند.

۴٠درصد شایسته کار نمی‌کنند
سهم شاغلان ١۵ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴٩ساعت و بیشتر نشان می‌دهد ۴٠/٢درصد شاغلان به‌طور معمول بیش از ۴٩ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. بیشترین نرخ بیکاری در استان خراسان شمالی به میزان ١۶/٢ درصد و کمترین نرخ بیکاری در تهران به میزان ۵/١درصد به ثبت رسیده است. در بهار سال‌جاری، نرخ بیکاری در ٩ استان تک‌رقمی و در ٢٣ استان نیز دورقمی بوده که این معادله بنا به اعلام مرکز آمار در تابستان تغییر یافته است.

شرق

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است