اعلامیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران: اعلام موجودیت جبهه ملی ششم، حرکتی در خور زمان و در جهت منافع ملی است


هممیهنان آزادیخواه،

ایران زمین نزدیک به چهل سال است که باشغال گروهی مذهبی انیرانی در آمده، که از هیچگونه جنایت و شیادی رویگردان نبوده وجامعه را بقهقرا کشانده و فرومایگی را که از خصائل شوم آنهاست گسترش داده اند. حال جای خوشوقتی است که دمکرات ترین و قدیمی ترین سازمان سیاسی ایران این یادگار بزرگمرد دکتر محمد مصدق در این دوران سیاه تاریخ ایران با برنامه ای نو و سیاستی متناسب با زمان وارد صحنه سیاسی کشورمان شده است. اکثر شخصیتهای جبهه ملی ششم یا در رهبری و یا از هموندان ثابت قدم همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران میباشند.

ناگفته نماند که تشکیل جبهه ملی اول تا جبهه ملی ششم یک سنت متناسب با اوضاع سیاسی مملکت داشته است و ربطی به انشعاب ندارد.

ما به رهبران؛ هموندان و هواداران این جبهه ملی ششم که در راه مبارزه برای آزادی میهنمان وارد عمل شده اند شاد باش گفته و امیدواریم همگام با تمام نیروها و شخصیتهای ملی و دمکرات در جنبش اعتراضی کارگران، فرهنگیان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه نقش آفرین باشند و تا برقراری نظامی مردمسالار وسکولار که خواسته توده مردم ایران است، پرچم آزادیخواهی را بر افراشته نگهدارند . ما یقین داریم که شما با این اقدام پیشرو مسئولیت تاریخی را که بردوش گرفته اید با گامهائی مؤثر جامه عمل خواهید پوشانید.

همبستگی برای دمکراسی وحقوق بشر در ایران (برونمرز)

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است