اطلاعیه مطبوعاتی کمیته هلندیان ارمنی تبار برای عدالت و دموکراسی


سالهای سال است که کمیته ما در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ترکیه تلاش می کند. سالهای سال ما برای شناسایی نسل کشی ارمنیان تظاهرات می کنیم و شما تلاشهای ما را زیر سئوال می برید. ما بارها و بارها تاکید کرده ایم که انکار یک نسل کشی درواقع گشودن راه برای تکرار آنست.

تجاوز دولت ترکیه به خاک سوریه نه فقط با هدف ریشه کن کردن جمعیت کردی آنجا انجام می گیرد، بلکه گروههای اقلیتی مانند ارمنیان و دیگر مسیحیان را نیز که در آن نواحی ساکن هستند نشانه گرفته است. دولت هلند درمورد درخواستهای ما برای فراخواندن ترکیه به توقف عملیات تجاوزکارانه و ممانعت وی از ادامه سیاست نسل کشی تاکنون با رویکردی توام با بی اعتنایی عمل کرده است.

هیچکس ترکیه را به خوبی ارمنیان نمی شناسد. ارمنیان خود قربانی و شاهد بی رحمی ها و اعمال ضد انسانی سیاستهای ناسیونالیستی ترکیه بوده اند. ما دولت هلند را به انجام اقدامات تنبیهی علیه آقای اردوغان، رییس جمهور ترکیه، و دولت ترکیه، فرا می خوانیم. تهاجم ارتش ترکیه به شمال سوریه می تواند بار دیگر فجایع عظیمی را با خود به همراه بیآورد.

کمیته هلند یان ارمنی تبار برای عدالت و دموکراسی (“هایداد”)

Nederlands-Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie (Hay Tad)

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است