اطلاعیه جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم) درباره سوء استفاده از نام و اعتبار جبهه ملی ایران


پیرو اقدامات آقای بهروز قاسمی(نارمکی) در لندن در خصوص سوء استفاده از نام و اعتبار جبهه ملی ایران، اعلام می گردد که نامبرده هیچ گونه ارتباط سازمانی با جبهه ملی ایران ندارد و رفتار وی در مغایرت با اصول و سیاست های جبهه ملی ایران است.

جبهه ملی ایران به عنوان یک سازمان دیرپای مبارز جمهوری خواه ، ضمن احترام به تمام اندیشه های سیاسی تاکید می کند که وجوه مشترک سیاسی و همکاری با جریان پادشاهی ندارد.

جبهه ملی ایران–اروپا (سامان ششم)

پنجشنبه، ۲۴ مرداد ١٣٩٨ – ۱۵ آگوست ٢٠١٩

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است