اتحاد جمهوریخواهان ایران: نیاز مردم کردستان پایان دادن به خشونت است نه تشدید آن! در نقد رویکرد جدید حزب دمکرات کردستان ایران!


حزب دمکرات کردستان ایران طی ماه های اخیر، بار دیگر مبارزه مسلحانه در کردستان را از سر گرفته است. دبیرکل آن آغاز مجدد مبارزه مسلحانه را «دوران نوینی» در حضور پیشمرگه های این حزب اعلام کرده است و درگیری های مسلحانۀ اخیر پیشمرگان این حزب را به عنوان خیزش دوباره (راسان) دانسته است. در حالی که بسیاری از احزاب سیاسی و جریانات نزدیک به این حزب، رویکرد جدید را زیر سوال برده اند و نسبت به آغاز چنین روندی هشدار داده اند. با این وجود دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران بر ادامۀ خط مشی جدید این حزب پافشاری نموده و در مصاحبه با بی بی سی از استقبال جوانان از این خط مشی سخن گفته است.

بازگشت حزب دمکرات کردستان ایران به مبارزه مسلحانه، درست در شرائطی صورت می گیرد که وضعیت منطقه بحرانی تر از همیشه است و جنگ و خشونت و آوارگی در عراق، افغانستان، یمن و سوریه ادامه دارد و پدیده هایی مثل داعش (دولت اسلامی) طی سال های اخیر بر بخشی از منطقه حکومت می کنند. جنگ نیابتی در این مناطق آشوب زده و ویران ، بین قدرت های بین المللی و منطقه ای به ویژه ایران و عربستان به شدت ادامه دارد و رقبا در این جنگ ها به دنبال نقطه اتکائی در داخل این کشورها برای گسترش بی ثباتی هستند. درست در چنین وضعیتی حزب دمکرات کردستان ایران، به مبارزه مسلحانه در کردستان روی آورده است و علائمی از نزدیکی این حزب به عربستان سعودی دیده می شود. هر چند دبیرکل حزب دمکرات در مصاحبه خود رابطه با عربستان و کمک مالی از اسرائیل را انکار کرده است، ولی در عین حال خواستار دریافت کمک از آن ها شده است. روشن است که دول خارجی تا زمانی که منافعشان ایجاب می کند، چنین کمک هائی را به احزاب مخالف در کشورهای رقیب می کنند، اما با پایان این کمک ها، آن چه باقی می ماند لکه سیاه این نوع همکاری ها علیه منافع کشور خود است.

اقدامات مسلحانه حزب دمکرات کردستان ایران حتی اگر نوعی اعلام حضور هم تلقی شود، تاثیرات سوئی در اوضاع کردستان و امنیتی شدن فضای آن خواهد گذاشت و توجیهات بیشتری برای تشدید سرکوب و محدودتر نمودن فعالیت های مدنی، بازداشت ها و چه بسا از سر گرفتن اعدام های سیاسی را در اختیار نهادهای سرکوب حکومت قرار خواهد داد. دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران آقای مصطفی هجری بر این امر واقف است، ولی در مصاحبه با بی بی سی مدعی است که «طبق محاسبات» ایشان، کار فعالیت های مدنی در رابطه با حضور پیشمرگان محدود تر نشده است. تردیدی نیست که حضور نظامی پیشمرگان در کردستان می تواند فضا را بر مبارزات مدنی، تجمعات را محدودتر از پیش و نهادهای مدنی را با مشکلات بیشتری مواجه ساخته و تعادل قوا را به نفع نیروهای خشونت گرا سنگین تر کند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره بر پرهیز از خشونت، اتکا به جامعه مدنی و تلاش برای گذار مسالمت آمیز به دمکراسی پای فشرده است و معتقد است خشونت و جنگ جز ویرانی، کشتار و بی خانمانی مردم حاصلی دیگر نخواهد داشت. ما از حزب دمکرات کردستان ایران می خواهیم به جای دست بردن به اسلحه به جامعه مدنی کردستان و جنبش های مدنی در این منطقه اتکا نماید. حضور در این جنبش ها و پشتیبانی از تحولات درونی جامعه کردستان است که می تواند آینده آن را رقم بزند نه شلیک گلوله و کشتار ناشی از آن در این منطقه.

نیاز امروز مردم کردستان افزودن بر چرخه خشونت نیست، بلکه کاستن از دامنه آن و میدان دادن به فعالیت های مدنی برای کسب حقوق و آزادی های دمکراتیک است. حزب دمکرات کردستان ایران با اعلام خط مشی جدید قدم در راهی گذاشته است که از یک سو به چرخه خشونت در کردستان دامنه بیشتری می بخشد و از طرف دیگر، با نزدیکی به نیروهای درگیر در منطقه، با توجه به حضور نظامی سپاه پاسداران در سوریه و عراق، اسباب گسترش جنگ های منطقه ای به خاک کشور و دخالت نیروهای خارجی را فراهم تر می کند و منافع ملی کشور ما را به خطر می اندازد.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۳ مهر۱۳۹۵ – ۴ اکتبر ۲۰۱۶

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است