نامه به مسئولان بین المللی حقوق بشر برای آزادی بانو گیتی پورفاضل حقوقدان و مبارز  حقوق بشری

سرکار بانو میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد جناب دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل از شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران سرکار بانو میشل باشله و جناب جاوید رحمان …

بررسی مرحله گذار از جمهوری اسلامی و آینده سیاسی ایران- مصاحبه حمیدرضا عسگری با مهندس کورش زعیم

کاری که ما کرده ایم یک دعوت همگانی از برونمرز و درونمرز و حتی درون نظام کسانی که فهمیده اند چه اشتباهاتی کرده اند، و پاسخ های امیدوار کننده ای از درون و برون کشور دریافت کرده ایم. ما باورداریم که باید همه آزاد باشند دیدگاه های خود عرضه و ترویج کنند ولی همه چیز را به رای مردم گذاشته شود.