پیامی به هموندان و همرزمان جبهه ملی ایران به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد ابوالفضل قاسمی – فریبا قاسمی


پولاد آبدیده، مبارز نستوه جنبش ملی ایران، دبیرکل فقید حزب ایران در توفان رویدادهای سال ۵۷ وهموند شورای مرکزی و هئیت اجراییه جبهه ملی ایران.
سخت است از مردی سخن بگویم که هم پدرم بود هم اسطوره ی مبارزه و آرمان خواهی‌ام. مردیکه با کردارش راه و روش مبارزه و با شجاعتش بی مانندش، خردورزی و ایستادگی بر اصول را به من آموخت.
مبارزی که سیاست را آئینه شرافت میدانست و بر چگونه زیستن آگاهم کرد و به من آموخت در برابر مرگ نیز زانو نزنم! و از تندبادهای حوادث روزگار بیمناک نباشم. آری او مردی از دیارو تبار نادر، آن شیر مرد اتک و از پیروان راه پیشوا مصدق بود که از میان مردمش برخاست، دردها، رنجهای و آرمانهای آنها را با سلول به سلول وجودش زیست.
ابوالفضل قاسمی نماد انساندوستی، ایراندوستی،آزادیخواهی و شرافت بود که همیشه بر علیه مرتجعان نقابدار قد علم کرد و چون حلاج بر سر دار انالحق گویان فاش گفت و تن به سازشکاری نداد. به این اعتبار ایشان نه تنها در جایگاه پدر من، بلکه مراد و مرشد سیاسی و مبارزاتی همه آنهایی ست که زیر پرچم استقلال، آزادی و جمهوری خواهی مبارزه می کنند.
ابوالفضل قاسمی دو روز پیش از بازداشت اش در یک سخنرانی در جلسه ی جبهه ملی ایران هشدار داد که :
« مردان آزادیخواه، وطن دوست، پیشاهنگان ساختن ایران بر نعش های ارتجاع!! تسلیم هیچ کسی که حتا جزئی بوی ارتجاع میدهد، نشوید و این را بدانید، خطرناک ترین مرتجعان تاریخ آنهایی هستند که ریاکارانه ما را به سوی خود میخوانند تا افسون های نویی به این مار فسرده بدهند… یا باید کلآ از «فرهنگ ملی، هویت ایرانی، تمدن ایرانی» دفاع و در حفظ آن تلاش کرد یا باید به « فرهنگ زدایی ملی، تازی گری در هر نقش، چه تاریخ، چه زبان، چه فرهنگ، چه سنن و شعائر ملی» گردن گذاشت. راه میانه، راه دو رویان یا ارتجاع گرایان نقابدار است.»
بدین سان راهی را که ابوالفصل قاسمی آغاز کرد و بدین راه پایمردی نمود، اینک ما و نسل های آینده ادامه خواهیم داد و اینگونه نام این بزرگمردان مبارزه و آزادی خواهی بر قلب های یکایک آزادیخواهان وطن جاودانه خواهد شد.
از برجسته ترین ویژگی های این شخصیت جنبش ملی این بود که هزار تهمت ناجوانمردانه و پشت پازدن های نارفیقانه شیفته گان قدرت را تحمل کرد اما با نظام های حاکم سازش نکرده و چون فولاد آبدیده، همگام با یاران مصدقی اش از خود گذشتند تا حرمت ایراندوستی, ایستادگی، مقاومت و مبارزه را پاس دارند و افق های تازه ای پیش روی ملت ایران بگشایند.
مردان وطن هرگز نخواهند مرد
آنان در خاک وطن بشارت دهنده آینده روشن ایران خواهند بود.
یاد همه جانباختگان راه آزادی ایران گرامی باد
پاینده ایران
اول آذرماه ۱۴۰۰

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است